wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Słowo wstępne / Edmund Robek.
Edmund Robek
5-7   Pobierz
Opis
artykułu
Jak Paweł wykazuje konieczność usprawiedliwienia całej grzesznej ludzkości? – na podstawie Rz 1, 18-3, 20 / Dariusz Adamczyk.
Dariusz Adamczyk
8-20   Pobierz
Opis
artykułu
Ostrzeżenie wyznawców Chrystusa w perspektywie kary dla bezbożnych na podstawie Listu Judy / Dariusz Adamczyk.
Dariusz Adamczyk
21-30   Pobierz
Opis
artykułu
Księga wiary i wiedzy : w 20. rocznicę Katechizmu Kościoła Katolickiego / Ryszard Czekalski.
Ryszard Czekalski
31-49   Pobierz
Opis
artykułu
Apokryfy a kanon Pisma Świętego / Marian Sobolewski.
Marian Sobolewski
50-56   Pobierz
Opis
artykułu
Nowość w Ewangelii darem Boga i wyzwaniem dla nowej ewangelizacji, czyli: co chrześcijaństwo może zaproponować światu? / Katarzyna Kinga Walkowiak.
Katarzyna Kinga Walkowiak
57-86   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. Michał Woroniecki CM : kapłan, zesłaniec, artysta (1908 – 1998) / Józef Makarczyk.
Józef Makarczyk
87-118   Pobierz
Opis
artykułu
Kapłan jako szafarz sakramentu bierzmowania według Obrzędów Bierzmowania z 1971 roku i Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku / Leszek Pachuta.
Leszek Pachuta
119-133   Pobierz
Opis
artykułu
Udział Kościoła w życiu małych społeczności / Ladislav Csontos.
Ladislav Csontos
134-150   Pobierz
Opis
artykułu
Parafia Wniebowzięcia NMP w Kopciówce w latach 1936-1945 / Józef Makarczyk.
Józef Makarczyk
151-188   Pobierz
Opis
artykułu
Korona Misteryjna : wspólnota na drodze do Królestwa Niebieskiego / Norbert Mojżyn.
Norbert Mojżyn
189-200   Pobierz
Opis
artykułu
Boska i ludzka tajemnica spowiedzi / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski
201-215   Pobierz
Opis
artykułu
Udział Kościoła w polityce / Edmund Robek.
Edmund Robek
216-232   Pobierz
Opis
artykułu
Parafialne Zespoły Caritas – idea tworzenia i formy działania / Henryk Szeloch.
Henryk Szeloch
233-249   Pobierz
Opis
artykułu
Uniwersytet Trzeciego Wieku im. bł. Jana Pawła II we Wrocławiu w służbie seniorom / Henryk Szeloch.
Henryk Szeloch
250-265   Pobierz
Opis
artykułu
Duszpasterstwo chorych w Polsce między ideałem a rzeczywistością / Tomasz Wielebski.
Tomasz Wielebski
266-297   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczyciel akademicki dziś : nadzieje i oczekiwania / Sabina L. Zalewska.
Sabina L. Zalewska
298-313   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.