wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Wprowadzenie.
11-12   Pobierz
Opis
artykułu
Proces formowania pułków piechoty liniowej w województwie płockim w okresie powstania listopadowego / Krzysztof Augustyniak.
Krzysztof Augustyniak
15-24   Pobierz
Opis
artykułu
Akcja Katolicka w parafii św. Bartłomieja w Baranowie w latach 1930-1939 / Adam Białczak.
Adam Białczak
25-36   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój ruchu ludowego w powiecie makowskim w latach 1918-1939 / Dariusz Budelewski.
Dariusz Budelewski
37-50   Pobierz
Opis
artykułu
Agroekologiczna ocena zrównoważenia wybranych gospodarstw Gminy Zambrów / Piotr Ponichtera, Rafał Nitkiewicz.
Piotr Ponichtera, Rafał Nitkiewicz
51-63   Pobierz
Opis
artykułu
Termiczna zima w środkowo-wschodniej Polsce / Elżbieta Radzka.
Elżbieta Radzka
64-72   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza wybranych postaw i zachowań żywieniowych młodzieży szkół średnich w aspekcie miejsca zamieszkania / Joanna Bartkowicz, Agnieszka Rybowska.
Joanna Bartkowicz, Agnieszka Rybowska
75-87   Pobierz
Opis
artykułu
Selektywne stosowanie zasady "in dubio pro tributario" w kontekście zakazu przyznawania pomocy publicznej / Rafał Bernat.
Rafał Bernat
88-100   Pobierz
Opis
artykułu
Zamach majowy widziany oczami dziennikarzy "Dziennika Wileńskiego" / Piotr Bojarski.
Piotr Bojarski
101-114   Pobierz
Opis
artykułu
Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego, dorzecza Odra / Marta Borowska-Stefańska.
Marta Borowska-Stefańska
115-125   Pobierz
Opis
artykułu
Efektywność gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną FADN w regionie Pomorza i Mazur / Piotr Bórawski, Tomasz Ogonowski.
Piotr Bórawski, Tomasz Ogonowski
126-136   Pobierz
Opis
artykułu
Strategia jako narzędzie efektywnego zarządzania strukturą klastrową / Roman Chorób.
Roman Chorób
137-147   Pobierz
Opis
artykułu
O drugiej wojnie w Zatoce Perskiej w wiadomościach Radia Olsztyn S.A. Operacja "Wolność dla Iraku" / Marta Cichy.
Marta Cichy
148-158   Pobierz
Opis
artykułu
Perswazyjne uwarunkowania komunikacji wizerunkowej w koncepcji Johna O'Shaughnessy i Nicholasa Jacksona O'Shaughnessy / Arkadiusz Dudziak.
Arkadiusz Dudziak
159-170   Pobierz
Opis
artykułu
Kultura materialna na wybranych zamkach krzyżackich w świetle inwentarzy zawartych w Ostpreussische Folianten i Ordens Brief Archiv zachowanych w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem / Jan Gancewski, Joanna Elżbieta Śliczyńska.
Jan Gancewski, Joanna Elżbieta Śliczyńska
171-182   Pobierz
Opis
artykułu
Echa sporu milenijnego na łamach "Trybuny Mazowieckiej" i "Gościa Niedzielnego" (1966 rok) / Janusz Gołota.
Janusz Gołota
183-195   Pobierz
Opis
artykułu
Porównanie plonowania sześciu wybranych bardzo wczesnych odmian ziemniaka w latach 2013-2014 / Janusz Lisowski, Andrzej Borusiewicz, Bronisław Puczel, Urszula Kraszewska.
Janusz Lisowski, Andrzej Borusiewicz, Bronisław Puczel, Urszula Kraszewska
196-209   Pobierz
Opis
artykułu
Paradygmat kwantowy w konstytuowaniu struktury kosztów sprzedaży / Zygmunt Mietlewski.
Zygmunt Mietlewski
210-222   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza czynników zewnętrznych determinujących rentowność przedsiębiorstw / Anna Misztal.
Anna Misztal
223-231   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność inwestycyjna w obiektach agroturystycznych / Jolanta Rosłon.
Jolanta Rosłon
232-240   Pobierz
Opis
artykułu
Zagospodarowanie ubocznych produktów poubojowych / Jolanta Joanna Sienkiewicz, Andrzej Wesołowski.
Jolanta Joanna Sienkiewicz, Andrzej Wesołowski
241-249   Pobierz
Opis
artykułu
Aspekty Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędach administracji samorządowej / Alina Szepelska.
Alina Szepelska
250-261   Pobierz
Opis
artykułu
Konsumpcja żywnościowa wielkich mistrzów na przełomie XIV i XV wieku oraz powiązane z nią funkcje urzędnicze braci-rycerzy krzyżackich / Joanna Elżbieta Śliczyńska.
Joanna Elżbieta Śliczyńska
262-273   Pobierz
Opis
artykułu
Represje nazistowskie wobec duchowieństwa rzymskokatolickiego na Górnym Śląsku w 1939 roku / Marek Truszczyński.
Marek Truszczyński
274-285   Pobierz
Opis
artykułu
Realizm krytyczny jako paradygmat w naukach o zarządzaniu / Jacek Woźniak.
Jacek Woźniak
286-300   Pobierz
Opis
artykułu
Relacje przełożony-podwładny i umiejętności komunikacyjne w służbach bezpieczeństwa wewnętrznego w opinii pracowników służby więziennej / Ireneusz Żuchowski, Dariusz Fajkowski.
Ireneusz Żuchowski, Dariusz Fajkowski
301-312   Pobierz
Opis
artykułu
Облачные технологии в исследовательской деятельности будущих учителей математики / Aleksandr Gavrilenko.
Aleksandr Gavrilenko
315-322   Pobierz
Opis
artykułu
Tygodnik "Kraj" wobec rewolucji 1905-1907 w guberniach litewskich i nadbałtyckich / Maciej Grabski.
Maciej Grabski
323-336   Pobierz
Opis
artykułu
Generał Jan Zygmunt Skrzynecki w roli głównodowodzącego armią Królestwa Belgii : (styczeń-czerwiec 1839) / Maciej Kledzik.
Maciej Kledzik
337-359   Pobierz
Opis
artykułu
Формирование толерантности у будущих бортинженеров при изучении английского языка / Ûliâ Komelânec.
Ûliâ Komelânec
360-367   Pobierz
Opis
artykułu
The development of creative competence during the craft lessons in primary school / Natalka Kotelyanest.
Natalka Kotelyanest
368-375   Pobierz
Opis
artykułu
Methodological aspects of forming the technologies teachers' to-be artistic-projective knowledge and skills / Mykola Kurach.
Mykola Kurach
376-385   Pobierz
Opis
artykułu
Polityka zagraniczna Francji wobec Afryki Subsaharyjskiej pod rządami Françoisa Hollande'a / Bara Ndiaye.
Bara NDiaye
386-400   Pobierz
Opis
artykułu
Research of forming professional competence process of the would-be teachers of technologies in the sphere of folk crafts / Mariya Petrivna Oleksyuk.
Mariya Petrivna Oleksuk
401-409   Pobierz
Opis
artykułu
Kalendarium / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
413-414   Pobierz
Opis
artykułu
Pieśni muzyków polskich w katedrze w Łomży w latach 1949-1951 / Joanna Maria Bieńkowska.
Joanna Maria Bieńkowska
415-420   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Stronnictwa Demokratycznego w Ostrołęce / Wojciech Korsak.
Wojciech Korsak
421-426   Pobierz
Opis
artykułu
Regulamin nadsyłania i publikowania prac w "Zeszytach Naukowych OTN" = The regulations for submitting and publishing of works in the "Scientific Journals" of Science Association in Ostrołęka.
427-430   Pobierz
Opis
artykułu
Wymagania wydawnicze - "Zeszyty Naukowe OTN" = The Scientific Journals of Science Association in Ostrołęka - publishing requirements.
431-434   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.