wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Uwagi wstępne / Adam Dobroński.
Adam Dobroński
3-5   Pobierz
Opis
artykułu
Ziemie województwa ostrołęckiego pod koniec I wojny światowej i w pierwszych latach II Rzeczypospolitej / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
7-16   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej w powiecie przasnyskim w latach 1916-1918 / Aleksander Drwęcki.
Aleksander Drwęcki
17-25   Pobierz
Opis
artykułu
Tajny zjazd oficerów legionowych w Ostrołęce w 1917 r. / Janusz Gołota.
Janusz Gołota
26-32   Pobierz
Opis
artykułu
5 Pułk Ułanów Zasławskich w walkach o niepodległość / Tadeusz Kruszewski.
Tadeusz Kruszewski
33-40   Pobierz
Opis
artykułu
Wilno - Komorowo : nieznana karta z początków Dywizji Litewsko-Białoruskiej / Krzysztof Filipow.
Krzysztof Filipow
41-45   Pobierz
Opis
artykułu
Polska oświata szkolna w powiecie ostrołęckim u progu niepodległości w 1918 r. / Henryk Maćkowiak.
Henryk Maćkowiak
46-55   Pobierz
Opis
artykułu
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku w świadomości ostrołęckich maturzystów : (w świetle badań ankietowych z 1988 r.) / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
56-68   Pobierz
Opis
artykułu
Ostrołęczanie okresu II Rzeczypospolitej / Czesław Parzych.
Czesław Parzych
70-84   Pobierz
Opis
artykułu
Życie społeczne w Ostrowi Mazowieckiej w okresie międzywojennym / Zofia Mirkowicz.
Zofia Mirkowicz
85-90   Pobierz
Opis
artykułu
Przed wybuchem II wojny światowej : (mniej znane karty historii) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
91-94   Pobierz
Opis
artykułu
Ziemie nadnarwiańskie w planach operacyjnych Polski i Niemiec w roku 1939 / Andrzej Rzepniewski.
Andrzej Rzepniewski
95-107   Pobierz
Opis
artykułu
Walki obronne oddziałów polskich na obszarze obecnego województwa ostrołęckiego we wrześniu 1939 roku / Stanisław Andryszczyk.
Stanisław Andryszczyk
108-125   Pobierz
Opis
artykułu
Wojna obronna Polski 1939 r. w świadomości uczniów : (wyniki sondażu) / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
126-133   Pobierz
Opis
artykułu
Klon - kartka z historii. Walka o polską szkołę w gminie Rozogi w okresie międzywojennym / Marek Nowotka.
Marek Nowotka
134-135   Pobierz
Opis
artykułu
Dionizy Majewski (1893-1965) / Henryk Maćkowiak.
Henryk Maćkowiak
137-140   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia wojenne 1939 roku / Henryk Ciszewski.
Henryk Ciszewski
141-145   Pobierz
Opis
artykułu
II Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
146-149   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.