wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Transformacje społeczne - regionalizm - edukacja : (wprowadzenie od redaktora) / Tadeusz Lewowicki.
Tadeusz Lewowicki
3-7   Pobierz
Opis
artykułu
Kurpie na mapie Polski / Henryk Samsonowicz.
Henryk Samsonowicz
8-12   Pobierz
Opis
artykułu
Treści regionalne w nauczaniu historii w wiejskiej szkole podstawowej / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
13-18   Pobierz
Opis
artykułu
Praca z uczniem zainteresowanym historią regionalną na zajęciach koła historycznego / Ireneusz Malec.
Ireneusz Malec
19-24   Pobierz
Opis
artykułu
Wykorzystanie historii regionalnej i lokalnej na lekcjach historii / Marek Nowotka.
Marek Nowotka
25-29   Pobierz
Opis
artykułu
Regionalizm w nauczaniu historii w szkole podstawowej / Jerzy Dziewirski.
Jerzy Dziewirski
30-37   Pobierz
Opis
artykułu
Możliwości realizacji problematyki regionalnej w programach szkół podstawowych, ponadpodstawowych, zawodowych i średnich / Andrzej Wyrzykowski.
Andrzej Wyrzykowski
38-41   Pobierz
Opis
artykułu
Rola towarzystwa społeczno-kulturalnego w upowszechnianiu treści regionalnych wśród dzieci i młodzieży / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
42-48   Pobierz
Opis
artykułu
Wykorzystanie regionalnych źródeł archeologicznych w nauczaniu historii / Juliusz Korsak.
Juliusz Korsak
49-52   Pobierz
Opis
artykułu
Obozy gwaroznawcze jako forma edukacji regionalnej / Józef Stolarczyk.
Józef Stolarczyk
53-54   Pobierz
Opis
artykułu
Regionalne zróżnicowanie postaw zawodowych i orientacji społecznych nauczycieli u progu lat dziewięćdziesiątych / Bronisław Gołębiowski.
Bronisław Gołębiowski
55-71   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczyciele o sobie i sytuacji w Polsce / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
72-82   Pobierz
Opis
artykułu
Świadomość zawodowa i społeczna nauczycieli województw ostrołęckiego i łomżyńskiego / Henryk Białobrzeski.
Henryk Białobrzeski
83-95   Pobierz
Opis
artykułu
Region kurpiowski - zarys problematyki / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
96-110   Pobierz
Opis
artykułu
Kultura ludowa Kurpiowskiej Puszczy Zielonej / Bernard Kielak.
Bernard Kielak
111-120   Pobierz
Opis
artykułu
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe w ruchu naukowym i kulturalnym Kurpiowszczyzny / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski
121-125   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja "Przewodnika po źródłach historycznych do dziejów ziem województwa ostrołęckiego / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
126-129   Pobierz
Opis
artykułu
Mauzoleum bitwy ostrołęckiej 1831 r. / Czesław Parzych.
Czesław Parzych
130-136   Pobierz
Opis
artykułu
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej / Zbigniew Dziadosz.
Zbigniew Dziadosz
137-143   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce / Henryk Maćkowiak.
Henryk Maćkowiak
144-149   Pobierz
Opis
artykułu
Studium Nauczycielskie w Ostrołęce / Janusz Gołota.
Janusz Gołota
150-158   Pobierz
Opis
artykułu
Stan i perspektywy kształcenia kadr w doświadczeniach Międzywojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Administracji Rządowej i Samorządów Terytorialnych w Ostrołęce / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski
159-166   Pobierz
Opis
artykułu
Ważniejsze publikacje dotyczące historii i kultury Kurpiowszczyzny powstałe po 1945 roku / Bernard Kielak.
Bernard Kielak
167-173   Pobierz
Opis
artykułu
Wybór artykułów na temat województwa ostrołęckiego, które ukazały się w latach 1986-1991 / Janina Jakubiak.
Janina Jakubiak
174-187   Pobierz
Opis
artykułu
Ostrołęcki regionalista / Czesław Parzych.
Czesław Parzych
188-191   Pobierz
Opis
artykułu
Henryk Krauze (1912-1991) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
192-193   Pobierz
Opis
artykułu
Z pamiętnika nauczyciela kresowego... / Józef Kulesza.
Józef Kulesza
194-202   Pobierz
Opis
artykułu
Aspiracje młodzieży uczącej się województwa ostrołęckiego / Bronisław Gołębiowski.
Bronisław Gołębiowski, Tadeusz Lewowicki, M. Jakowicka
203-206   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo na Kurpiach 1905-1939 / Jerzy Kijowski.
Henryk Maćkowiak, Jerzy Kijowski
207-209   Pobierz
Opis
artykułu
O szkolnictwie w Białostockiem w latach 1919-1939 / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski, Witold Jemielity
210-211   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczyciele województwa ostrołęckiego 1939-1945 / Jerzy Kijowski.
Stanisław Pajka, Jerzy Kijowski
212-214   Pobierz
Opis
artykułu
Ostrowskie seminarium nauczycieli - regionalistów / S. P.
214-216   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach.
217   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.