wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Nauka - kultura - region : w 20-lecie województwa ostrołęckiego i 10-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika : kilka refleksji / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski
5-13   Pobierz
Opis
artykułu
Ta pochodnia musi płonąć / Mikołaj Kozakiewicz.
Mikołaj Kozakiewicz
14-17   Pobierz
Opis
artykułu
20 lat województwa ostrołęckiego - historia i teraźniejszość / Jerzy Dobek.
Jerzy Dobek
18-28   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa ostrołęckiego / Antoni Kożuch, Stanisław Szlązak.
Stanisław Szlązak, Antoni Kożuch
29-42   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczno-ekonomiczne czynniki wpływające na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w warunkach bezrobocia / Ireneusz Lemański.
Ireneusz Lemański
43-49   Pobierz
Opis
artykułu
20 lat Muzeum Okręgowego w Ostrołęce / Bernard Kielak.
Bernard Kielak
50-56   Pobierz
Opis
artykułu
Dwudziestolecie województwa : wyniki badań ankietowych / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
57-64   Pobierz
Opis
artykułu
Symbole wojny / Adam Dobroński.
Adam Dobroński
65-71   Pobierz
Opis
artykułu
Znad Orzyca rodem... / Henryk Syska.
Henryk Syska
72-96   Pobierz
Opis
artykułu
Początki zorganizowanego ruchu ludowego na ziemiach obecnego województwa ostrołęckiego (1895-1907) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
97-114   Pobierz
Opis
artykułu
"Siewba" pierwsze pismo chłopskie na Mazowszu / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
115-126   Pobierz
Opis
artykułu
Parafie w Ostrołęckiem / Witold Jemielity.
Witold Jemielity
127-135   Pobierz
Opis
artykułu
Kościół w Ostrołęce (1794-1914) / Czesław Parzych.
Czesław Parzych
136-146   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów parafii Baranowo / Adam Białczak.
Adam Białczak
147-160   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów walk narodowowyzwoleńczych na Kurpiowszczyźnie (1794-1949) / Wiesław Leszek Ząbek.
Wiesław Leszek Ząbek
161-172   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieje szkolnictwa na terenie woj. ostrołęckiego w okresie wojny i okupacji 1939-1945 / Henryk Maćkowiak.
Henryk Maćkowiak
173-186   Pobierz
Opis
artykułu
Symbolika herbów miast północnego Mazowsza / Krzysztof Braun.
Mateusz Braun
187-190   Pobierz
Opis
artykułu
Mieszkańcy powiatu ostrołęckiego wobec problemów politycznych lat trzydziestych / Janusz Gołota.
Janusz Gołota
191-214   Pobierz
Opis
artykułu
Samorząd terytorialny a demokracja w makroregionie północno-wschodnim Polski : wybrane zagadnienia / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski
215-231   Pobierz
Opis
artykułu
Szkoła w społeczności lokalnej a wartości regionalne / Kazimierz Sopuch.
Kazimierz Sopuch
232-241   Pobierz
Opis
artykułu
Treści regionalne w edukacji ekologicznej / Krzysztof Nowak.
Krzysztof Nowak
242-248   Pobierz
Opis
artykułu
Regionalizm - zjawisko pozytywne / Kazimierz Parszewski.
Kazimierz Parszewski
249-259   Pobierz
Opis
artykułu
Rozumienie demokracji przez uczniów ostatnich klas szkół podstawowych woj. ostrołęckiego / Bronisław Gołębiowski.
Bronisław Gołębiowski
260-270   Pobierz
Opis
artykułu
Dom w zwyczajach i obrzędach Kurpiowskiej Puszczy Zielonej / Bernard Kielak.
Bernard Kielak
271-282   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka badawcza pogranicza kurpiowsko-mazurskiego / Marek Nowotka.
Marek Nowotka
283-298   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów Krasnosielca i okolic 1869-1939 / Urszula Dembicka.
Urszula Dembicka
299-309   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczynek do dziejów Czerwina i okolic : (do 1918 roku) / Jan Boguski.
Jan Boguski
310-316   Pobierz
Opis
artykułu
Efektywność szkoleń bezrobotnych w województwie ostrołęckim / Adam Pajka.
Adam Pajka
317-334   Pobierz
Opis
artykułu
Kazimierz Pułaski w Ostrołęce : 250 rocznica urodzin bohatera Polski i USA / Antoni Lenkiewicz.
Antoni Lenkiewicz
335-345   Pobierz
Opis
artykułu
Co po Chętniku / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
346-352   Pobierz
Opis
artykułu
Gadka o Adamie Chętniku / Leszek Bakuła.
Leszek Bakuła
353-358   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie na pogrzebie pani Jadwigi Chętnikowej : (Nowogród - 14 marca 1995) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
359   Pobierz
Opis
artykułu
Najdawniejsze wspomnienia / Mikołaj Kozakiewicz.
Mikołaj Kozakiewicz
360-369   Pobierz
Opis
artykułu
Moje pokolenie nauczycieli : fragmenty pamiętnika / Janina Kalinowska.
Janina Kalinowska
370-388   Pobierz
Opis
artykułu
W 75-lecie Aleksandra Drwęckiego / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
389-390   Pobierz
Opis
artykułu
W 60-lecie urodzin Mieczysława Bartniczaka / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
391-392   Pobierz
Opis
artykułu
Puszcza Biała - Jej miłość : Maria Żywirska (1904-1980) / Jan Długołęcki.
Jan Długołęcki
393-399   Pobierz
Opis
artykułu
Turystycznymi szlakami Puszczy Zielonej : (notatka przewodnika) / Mirosław Bednarczyk.
Mirosław Bednarczyk
400-407   Pobierz
Opis
artykułu
Marian Gotowiec (1913-1973) / Robert Szydlik.
Robert Szydlik
408-410   Pobierz
Opis
artykułu
Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej / Tadeusz Sasin.
Tadeusz Sasin
411-413   Pobierz
Opis
artykułu
20-lecie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów / Witold Wincenciak.
Witold Wincenciak
414-418   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Ostrołęckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w latach 1981-1995 : (rys historyczny) / Maria Dłuska, Elżbieta Nisiobęcka.
Maria Dłuska, Elżbieta Nisiobęcka
419-421   Pobierz
Opis
artykułu
Seminarium "Rozogi w dziejach pogranicza mazursko-kurpiowskiego" zorganizowanego z okazji 350-lecia / Marek Nowotka.
Marek Nowotka
422-424   Pobierz
Opis
artykułu
Na zakończenie Konkursu OTN "Moje Kurpie" / Henryk Dąbrowski.
Henryk Dąbrowski
425-429   Pobierz
Opis
artykułu
Zbigniew Dziadosz.
430   Pobierz
Opis
artykułu
Z kroniki OTN i regionu 1995.
431-438   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.