wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
W hołdzie Adamowi Chętnikowi / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski
5-12   Pobierz
Opis
artykułu
Przez regionalne i narodowe do ogólnoludzkiego : na przykładzie literatury / Kazimierz Sopuch.
Kazimierz Sopuch
13-21   Pobierz
Opis
artykułu
Adam Chętnik i Władysław Skierkowski - widzenie regionu kurpiowskiego Puszczy Zielonej / Bernard Kielak.
Bernard Kielak
22-26   Pobierz
Opis
artykułu
Pisarze i badacze Kurpiowszczyzny / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
27-29   Pobierz
Opis
artykułu
Pogranicze kurpiowsko-mazurskie w pracach badaczy i pisarzy / Marek Nowotka.
Marek Nowotka
30-35   Pobierz
Opis
artykułu
Dziejopisowie małych ojczyzn : o nauczycielach badaczach regionalnych - kilka refleksji / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
36-43   Pobierz
Opis
artykułu
Antropologiczne problemy badania społeczności pierwotnych / Marek Wołodźko.
Marek Wołodźko
45-54   Pobierz
Opis
artykułu
Dlaczego Żywirska nieznana? / Jan Zygmunt Długołęcki.
Jan Zygmunt Długołęcki
55-62   Pobierz
Opis
artykułu
Kurp Gdański / Czesław Parzych.
Czesław Parzych
63-68   Pobierz
Opis
artykułu
Pisarz i poeta Kurpiowszczyzny / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
69-71   Pobierz
Opis
artykułu
Organizacja lokalnej siły zbrojnej w Obwodzie Ostrołęckim i Przasnyskim w czasie Powstania Listopadowego / Adam Białczak.
Adam Białczak
72-85   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczeństwo powiatu ostrołęckiego i Ostrołęki w okresie międzywojennym / Janusz Gołota.
Janusz Gołota
86-102   Pobierz
Opis
artykułu
Przykłady zainteresowania mieszkańców powiatu ostrołęckiego losem Polaków żyjących poza granicami kraju oraz obroną interesów polskiej polityki zagranicznej w latach Drugiej Rzeczypospolitej / Wiktor Maciej Cieślak.
Wiktor Maciej Cieślak
103-107   Pobierz
Opis
artykułu
Sytuacja społeczno-ekonomiczna w gminach kurpiowskich i drobnoszlachecko-chłopskich powiatu ostrołęckiego w latach Drugiej Rzeczypospolitej / Wiktor Maciej Cieślak.
Wiktor Maciej Cieślak
108-128   Pobierz
Opis
artykułu
Rozogi - wieś mazurska a Kurpie / Zbigniew Kudrzycki.
Zbigniew Kudrzycki
129-141   Pobierz
Opis
artykułu
Cerkwie pułkowe w Ostrołęce / Jacek Szczepański.
Jacek Szczepański
142-145   Pobierz
Opis
artykułu
Ziemia Tłuszczańska okiem XIX-wiecznego lekarza / Robert Szydlik.
Robert Szydlik
146-152   Pobierz
Opis
artykułu
Przenikanie kultury ludowej do robotniczej na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie Tłuszcza po zbudowaniu linii kolejowej / Wincenty Szydlik.
Wincenty Szydlik
153-160   Pobierz
Opis
artykułu
Sytuacja społeczno-gospodarcza Różana po II wojnie światowej / Dariusz Budelewski.
Dariusz Budelewski
161-169   Pobierz
Opis
artykułu
Ostrołęka w okresie od lipca 1944 roku do stycznia 1945 roku - wyzwolenie miasta przez Armię Radziecką / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
170-175   Pobierz
Opis
artykułu
Współczesny kryzys ekologiczny a technika / Zbigniew Hull.
Zbigniew Hull
177-187   Pobierz
Opis
artykułu
Czynniki produkcji w rolnictwie woj. ostrołęckiego w latach 1975-1994 / Janusz Jaworowski, Sławomir Jankowski.
Janusz Jaworowski, Sławomir Jankowski
188-216   Pobierz
Opis
artykułu
Z badań nad rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w woj. ostrołęckim / Antoni Kożuch, Stanisław Szlązak.
Stanisław Szlązak, Antoni Kożuch
217-226   Pobierz
Opis
artykułu
Zmiana struktury podmiotowej i własnościowej przedsiębiorstw w województwie ostrołęckim / Eugeniusz Niedzielski, Marianna Zaborowska.
Eugeniusz Niedzielski, Marianna Zaborowska
227-235   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie finansami lokalnymi - elity lokalne a pieniądz publiczny / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski
236-259   Pobierz
Opis
artykułu
Wzrost i plonowanie kilku odmian buraka ćwikłowego w zależności od rodzaju nawożenia w warunkach Lelisa / Zdzisław Kawecki, Elżbieta Dawid.
Zdzisław Kawecki, Elżbieta Dawid
260-267   Pobierz
Opis
artykułu
Uprawa marchwi w warunkach Lipnik w woj. ostrołęckim / Zdzisław Kawecki, Celina Kiernozek.
Zdzisław Kawecki, Celina Kiernozek
268-272   Pobierz
Opis
artykułu
Uwarunkowania systemu oświaty / Andrzej J. Kozłowski.
Andrzej J. Kozłowski
273-277   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie finansami lokalnymi / Iwona Zofia Czaplicka.
Andrzej J. Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka, M. Ciborowska-Kubiak, I. Nawrolska
278-281   Pobierz
Opis
artykułu
Omówienie pracy Janusza Szczepańskiego "Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu" / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
282-284   Pobierz
Opis
artykułu
10-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego : omówienie publikacji / Bernard Kielak.
Bernard Kielak
285-286   Pobierz
Opis
artykułu
Zbiory regionalne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce / Elżbieta Zielińska.
Elżbieta Zielińska
287-291   Pobierz
Opis
artykułu
40 lat Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego / Józef Borzynkowski.
Józef Borzynkowski
292-297   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja popularno-naukowa "Tradycje niepodległościowe na Mazowszu Północno-wschodnim / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
298-299   Pobierz
Opis
artykułu
II Ogólnopolski Zjazd Historyków Regionalistów (22-24.11.1996 r.) / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
300-301   Pobierz
Opis
artykułu
Informacja o konferencji naukowo-szkoleniowej "Choroby odzwierzęce w codziennej praktyce lekarza" / Józef Zakrzewski.
Józef Zakrzewski
302-303   Pobierz
Opis
artykułu
Informacja z obrad I Zjazdu Związków Kurpiów / Jan Boguski.
Jan Boguski
304-308   Pobierz
Opis
artykułu
Rola nauczyciela w utrwalaniu tożsamości regionalnej / Leszek Czyż.
Leszek Czyż
309-311   Pobierz
Opis
artykułu
Doświadczenia z pieśnią Kurpiowską / Henryk Gadomski.
Henryk Gadomski
312-313   Pobierz
Opis
artykułu
Mira Zimińska-Sygietyńska : wspomnienia / Zygfryd Rekosz.
Zygfryd Rekosz
314-315   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie pośmiertne o Leszku Bakule (1930-1997) / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
316-318   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.