wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Wprowadzenie.
5-7   Pobierz
Opis
artykułu
XX-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego : kartki z historii i refleksje / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
11-19   Pobierz
Opis
artykułu
Samorząd terytorialny immanentną cechą społeczeństwa obywatelskiego : (referat na konferencji naukowo-popularnej w Ostrołęce) / Jan Sobczak.
Jan Sobczak
21-34   Pobierz
Opis
artykułu
Współdziałanie z regionami innych państw samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Ostrołęki / Kazimierz Karol Parszewski.
Kazimierz Karol Parszewski
35-50   Pobierz
Opis
artykułu
Pogranicze kurpiowsko-mazurskie w okresie I wojny światowej / Zbigniew Kudrzycki.
Zbigniew Kudrzycki
51-61   Pobierz
Opis
artykułu
Starsze 'sekty' protestanckie na Mazowszu i pograniczu mazurskim do I wojny światowej / Elżbieta Mironczuk, Jan Mironczuk.
Elżbieta Mironczuk, Jan Mironczuk
63-76   Pobierz
Opis
artykułu
Kapituły i kongregacje w klasztorze ojców Bernardynów w Ostrołęce / Barbara Kalinowska.
Barbara Kalinowska
77-83   Pobierz
Opis
artykułu
Polskie dylematy / Aleksandra Nowak.
Aleksandra Nowak
87-93   Pobierz
Opis
artykułu
Polityczny cykl koniunkturalny w III RP / Paweł Dzieciński, Maciej Wejman.
Maciej Wejman, Paweł Dzieciński
95-110   Pobierz
Opis
artykułu
Odpowiedzialność pracodawcy za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych / Igor Juckiewicz, Arkadiusz Kanigowski, Rafał Sadowski.
Igor Juckiewicz, Arkadiusz Kanigowski, Rafał Sadowski
111-134   Pobierz
Opis
artykułu
Wspólnotowa polityka regionalna i jej reforma a strategia lizbońska / Maria Greta, Krzysztof Lewandowski.
Maria Greta, Krzysztof Lewandowski
137-144   Pobierz
Opis
artykułu
Euroregion Bałtyk wobec wyzwań aktywujących pogranicze / Maria Greta, Krzysztof Lewandowski.
Maria Greta, Krzysztof Lewandowski
145-156   Pobierz
Opis
artykułu
Unia Europejska a Europa Ducha i ewangelicznej wartości / Piotr Turek.
Piotr Turek
157-165   Pobierz
Opis
artykułu
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego gwarancją podstaw demokracji lokalnej / Kazimierz Karol Parszewski.
Kazimierz Karol Parszewski
167-180   Pobierz
Opis
artykułu
Ochrona prywatności w krajowych oraz w międzynarodowych systemach prawnych : (zagadnienia wybrane) / Marzena Szabłowska.
Marzena Szabłowska
181-197   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ informacji na świadome budowanie tożsamości obywatelskiej w regionie, kraju, Europie / Aleksandra Nowak.
Aleksandra Nowak
199-216   Pobierz
Opis
artykułu
Reklama porównawcza w świetle prawa europejskiego / Ewa Tomczak, Jakub Bartczak.
Ewa Tomczak, Jakub Bartczak
217-227   Pobierz
Opis
artykułu
Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Karpackim aspekt etyczny / Szymon Binkowski.
Szymon Binkowski
229-239   Pobierz
Opis
artykułu
Polsko-białoruska współpraca transgraniczna jako nowy model więzi międzynarodowych / Beata Kraska.
Beata Kraska
241-260   Pobierz
Opis
artykułu
Wdrażanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju regionalnego Polski / Bożena Elżbieta Damięcka.
Bożena Elżbieta Damięcka
261-271   Pobierz
Opis
artykułu
Ogólna charakterystyka przestępczości nieletnich w świetle literatury przedmiotu / Rafał Kubicki.
Rafał Kubicki
273-280   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.