wydawca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0860-9608
Wprowadzenie / Redakcja.
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Z badań nad nazwami miejscowymi na pograniczu Puszczy Białej / Henryk Samsonowicz.
Henryk Samsonowicz
9-18   Pobierz
Opis
artykułu
Droga przez prowincję : zamiary i miary poezji Edwarda Kupiszewskiego / Zbigniew Chojnowski.
Zbigniew Chojnowski
19-37   Pobierz
Opis
artykułu
Stan i kierunki zmian produkcji rolniczej w województwie podlaskim / Mariusz Brzeziński, Mariola Grzybowska-Brzezińska.
Mariola Grzybowska-Brzezińska, Mariusz Brzeziński
39-48   Pobierz
Opis
artykułu
Język Wiktora Gomulickiego w powieści "Wspomnienia niebieskiego mundurka" / Dorota Czyż.
Dorota Czyż
49-57   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczyciele puszczy zielonej o edukacji regionalnej / Małgorzata Gogolewska-Tośka.
Małgorzata Gogolewska-Tośka
59-66   Pobierz
Opis
artykułu
Wkład Adama Chętnika w tworzenie i rozwój ruchu młodzieżowego na Kurpiowszczyźnie / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
67-74   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieje Ostrołęckiej Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1881-1914 : wybrane zagadnienia / Marta Łępicka.
Marta Łępicka
75-84   Pobierz
Opis
artykułu
Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości na loklanym rynku / Jarosław Mioduszewski, Zygmunt Mietlewski.
Jarosław Mioduszewski, Zygmunt Miętlewski
85-98   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawa rewiru dla ludności żydowskiej w Ostrołęce : pierwsza połowa XIX w. / Jan Mironczuk.
Jan Mironczuk
99-111   Pobierz
Opis
artykułu
Ocena jakości materiału siewnego zbóż jarych przeznaczanych do siewu w gospodarstwach rolnych gminy Goworowo / Piotr Ponichtera.
Piotr Ponichtera
113-122   Pobierz
Opis
artykułu
Strategie konkurencyjne rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej / Mirosław Rosak, Krzysztof Krukowski, Marian Oliński.
Mirosław Rosak, Marian Oliński, Krzysztof Krukowski
123-131   Pobierz
Opis
artykułu
Uwarunkowania działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw / Małgorzata Juchniewicz, Kamil Decyk.
Małgorzata Juchniewicz, Kamil Decyk
135-147   Pobierz
Opis
artykułu
Konsument na rynku produktów mleczarskich z uwzględnieniem jogurtów / Marek Garbowski, Monika Radzymińska, Bożena Garbowska.
Monika Radzymińska, Marek Garbowski, Bożena Garbowska
149-156   Pobierz
Opis
artykułu
Front podolski w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 r. / Tomasz Grzegorczyk.
Tomasz Grzegorczyk
157-173   Pobierz
Opis
artykułu
Perspektywy rozwoju ekoturystyki w Polsce / Mariola Grzybowska-Brzezińska, Mariusz Brzeziński.
Mariola Grzybowska-Brzezińska, Mariusz Brzeziński
175-184   Pobierz
Opis
artykułu
Ocena gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Cezary Kozłowski.
Cezary Kozłowski
185-194   Pobierz
Opis
artykułu
The balances scorecard as a tool for designing the strategy of a public sector institution / Krzysztof Krukowski, Krzysztof Kamieniak.
Krzysztof Krukowski, Krzysztof Kamieniak
195-208   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność gospodarcza : refleksja / Zygmunt Mietlewski, Jarosław Mioduszewski.
Jarosław Mioduszewski, Zygmunt Mietlewski
209-220   Pobierz
Opis
artykułu
Bariery rozwoju organizacji pozarządowych / Marian Oliński.
Marian Oliński
221-233   Pobierz
Opis
artykułu
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej kobiet / Aldona Orłowska.
Aldona Orłowska
235-245   Pobierz
Opis
artykułu
Literatura jako projekt ideologiczny : z archiwów POP PZPR przy ZLP w Olsztynie / Joanna Szydłowska.
Joanna Szydłowska
247-265   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie wiedzą : ujęcie teoretyczne / Ireneusz Żuchowski, Anna Zięba, Mariola Grzybowska-Brzezińska.
Ireneusz Żuchowski, Mariola Grzybowska-Brzezińska, Anna Zięba
267-281   Pobierz
Opis
artykułu
Miejsce i rola euroregionów w polityce regionalnej Unii Europejskiej / Maria Greta, Anna Misztal.
Maria Greta, Anna Misztal
285-294   Pobierz
Opis
artykułu
Próba oszacowania wartości krańcowej skłonności do konsumpcji w wybranych państwach europejskich w latach 2000-2009 / Maria Greta, Wojciech Gasiński.
Maria Greta, Wojciech Gasiński
295-304   Pobierz
Opis
artykułu
Wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a dostarczanie dóbr publicznych / Agnieszka Brelik.
Agnieszka Brelik
307-313   Pobierz
Opis
artykułu
"Przejmujemy stery w Unii Europejskiej" : polska prezydencja w Radzie UE w II półroczu 2011 roku / Paweł Niewiadomski, Aleksandra Nowak.
Aleksandra Nowak, Paweł Niewiadomski
315-331   Pobierz
Opis
artykułu
Prawnokarna ochrona prawa autorskiego i praw pokrewnych w prawie międzynarodowym i europejskim : zarys problematyki / Remigiusz Rasmus.
Remigiusz Rasmus
333-343   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia ks. Wincentego Bogackiego / Wojciech Guzewicz.
Wojciech Guzewicz
347-372   Pobierz
Opis
artykułu
Pomiar zysku oraz ryzyka w centrach zysku / Zygmunt Mietlewski.
Zygmunt Mietlewski
373-379   Pobierz
Opis
artykułu
Kalendarium
383-384   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.