Rocznik Żyrardowski, t. 5 (2007)
wydawca: Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
ISSN: 1731-0474
Przedmowa.
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Etyczno-obyczajowe aspekty nowych technologii medycznych / Wojciech Rowiński.
Wojciech Rowiński
9-12   Pobierz
Opis
artykułu
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego na świecie / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
13-45   Pobierz
Opis
artykułu
Dysproporcje przestrzenne w poziomie rozwoju Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej / Barbara Rakowska, Witold Rakowski, Dorota Bujała.
Witold Rakowski, Barbara Rakowska, Dorota Bujała
47-58   Pobierz
Opis
artykułu
Narodowy Bank Polski - strażnikiem stabilności polskiego pieniądza / Leszek Balcerowicz.
Leszek Balcerowicz
59-93   Pobierz
Opis
artykułu
Zasada subsydiarności a samodzielność organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego / Jakub Kęska.
Jakub Kęska
95-120   Pobierz
Opis
artykułu
Stan rozwoju rolnictwa województwa lubelskiego na tle rozwoju rolnictwa Polski / Jolanta Szymona.
Jolanta Szymona
121-136   Pobierz
Opis
artykułu
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin jako determinanta przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Grzegorz Krawczyk.
Grzegorz Krawczyk
137-156   Pobierz
Opis
artykułu
Kapitał wniesiony w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako stymulanta rozwoju lokalnego / Stanisław Skowron, Grzegorz Krawczyk.
Grzegorz Krawczyk, Stanisław Skowron
157-170   Pobierz
Opis
artykułu
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ograniczaniu bezrobocia w gminach województwa lubelskiego / Grzegorz Krawczyk.
Grzegorz Krawczyk
171-188   Pobierz
Opis
artykułu
Współczesne problemy rozwoju województwa mazowieckiego / Adam Struzik.
Adam Struzik
189-210   Pobierz
Opis
artykułu
Tworzenie, doskonalenie, promocja i udostępnianie produktów turystycznych na przykładzie województwa mazowieckiego / Jacek Drążkiewicz.
Jacek Drążkiewicz
211-224   Pobierz
Opis
artykułu
Droga Warszawy do stołeczności 1956-1975 / Benon Dymek.
Benon Dymek
225-233   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczeństwo gminy Magnuszew / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
235-251   Pobierz
Opis
artykułu
Wybrane czynniki wpływające na zmianę liczby ludności Grodziska Mazowieckiego / Mariola Pytlak.
Mariola Pytlak
253-288   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczeństwo małych miast : (na przykładzie Mszczonowa i Podkowy Leśnej) / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
289-313   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój gospodarczy i społeczny gminy Mszczonów / Józef Grzegorz Kurek.
Józef Grzegorz Kurek
315-324   Pobierz
Opis
artykułu
Walory turystyczne jako czynnik rozwoju lokalnego gminy Łąck / Marcin Molenda.
Marcin Molenda
325-333   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Grodzisku Mazowieckim w latach 1945-1970 / Mariola Pytlak.
Mariola Pytlak
335-372   Pobierz
Opis
artykułu
Budżet gminy wiejskiej Wiskitki w latach 2001-2005 / Witold Rakowski, Wiesława Zawadzka.
Witold Rakowski, Wiesława Zawadzka
373-397   Pobierz
Opis
artykułu
Działania lokalne na rzecz osób niepełnosprawnych : (na przykładzie powiatu grodziskiego) / Mariola Matusiak, Witold Rakowski, Ewa Żurowska-Wiatr.
Witold Rakowski, Mariola Matusiak, Ewa Żurowska-Wiatr
399-430   Pobierz
Opis
artykułu
Historyczne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju fabryki wyrobów lnianych w Żyrardowie / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
431-450   Pobierz
Opis
artykułu
Rynek pracy powiatu żyrardowskiego w 2005 roku / Jan Maciejski.
Jan Maciejski
451-486   Pobierz
Opis
artykułu
Osoby niepełnosprawne na lokalnym rynku pracy w powiecie żyrardowskim / Jolanta Borek.
Jolanta Borek
487-495   Pobierz
Opis
artykułu
Kierunki rozwoju gospodarczego powiatu żyrardowskiego / Zbigniew Grzymała.
Zbigniew Grzymała
497-501   Pobierz
Opis
artykułu
Otoczenie zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w Żyrardowie / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
503-512   Pobierz
Opis
artykułu
Sposoby wykorzystania czasu wolnego przez uczniów szkół żyrardowskich / Barbara Rakowska, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Barbara Rakowska
513-538   Pobierz
Opis
artykułu
Relacje uczeń-szkoła, uczeń-klasa, uczeń-nauczyciel na przykładzie szkół żyrardowskich / Krystyna Królikowska-Waś.
Krystyna Królikowska-Waś
539-545   Pobierz
Opis
artykułu
Próba oceny domów pomocy społecznej - państwowego i prywatnego - znajdujących się w powiecie żyrardowskim / Jolanta Korzębska, Krystyna Królikowska-Waś.
Krystyna Królikowska-Waś, Jolanta Korzębska
547-554   Pobierz
Opis
artykułu
Dziesięć lat Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie - samoocena kształcenia na kierunku ekonomia / Ewa Gałązka, Barbara Rakowska.
Ewa Gałązka, Barbara Rakowska
555-585   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie w roku akademickim 2005/2006.
587-594   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.