Rocznik Żyrardowski, t. 7 (2009)
wydawca: Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
ISSN: 1731-0474
Przedmowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
13   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój ludności 13 dużych państw świata w latach 1950-2050 / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
15-62   Pobierz
Opis
artykułu
Bariery wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej : autoreferat rozprawy doktorskiej / Katarzyna Kalinowska.
Katarzyna Kalinowska
63-77   Pobierz
Opis
artykułu
Struktury samorządowe w krajach Unii Europejskiej / Ewa Markowska-Bzducha.
Ewa Markowska-Bzducha
79-86   Pobierz
Opis
artykułu
Od celtyckiego tygrysa do celtyckiego żółwia - rozwój gospodarki irlandzkiej w latach 2000-2009 / Jacek Piotr Rosa.
Jacek Piotr Rosa
87-109   Pobierz
Opis
artykułu
Irlandia jako źródło pozyskiwania dochodów i oszczędności Polaków / Witold Rakowski, Barbara Rakowska.
Witold Rakowski, Barbara Rakowska
111-126   Pobierz
Opis
artykułu
Polish Labour Force in Ireland and Its Benefits for Both Nations / Witold Rakowski, Barbara Rakowska.
Witold Rakowski, Barbara Rakowska
127-134   Pobierz
Opis
artykułu
Zasiłki rodzinne w Irlandii / Hanna Zduńska-Niedźwiecka.
Hanna Zduńska-Niedźwiecka
135-147   Pobierz
Opis
artykułu
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Wielkiej Brytanii / Nemeziusz Pazio, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Nemeziusz Pazio
149-160   Pobierz
Opis
artykułu
Kryzys ekonomiczny a migracje ludności Polski do wybranych krajów / E. Siek, J. L. Bednarczyk.
E. Siek, J. L. Bednarczyk
161-172   Pobierz
Opis
artykułu
Economic crisis and Polish people's migrations to the selected countries / E. Siek, J. L. Bednarczyk.
E. Siek, J. L. Bednarczyk
173-182   Pobierz
Opis
artykułu
Dwadzieścia lat transformacji polskiego sektora bankowego / Józef Kozioł.
Józef Kozioł
183-205   Pobierz
Opis
artykułu
Potencjał polskich jednostek badawczo-rozwojowych / Grzegorz Mazurkiewicz.
Grzegorz Mazurkiewicz
207-218   Pobierz
Opis
artykułu
Wodociągi i kanalizacja jako element infrastruktury komunalnej / Marta Sadowy.
Marta Sadowy
219-241   Pobierz
Opis
artykułu
Wyjazdy Polaków za granicę i przyjazdy cudzoziemców do Polski w latach 2001-2008 / Witold Rakowski, Aneta Teperek.
Witold Rakowski, Aneta Teperek
243-264   Pobierz
Opis
artykułu
Miejsce turystyki w zadaniach gminnego samorządu terytorialnego w Polsce / Jacek Drążkiewicz.
Jacek Drążkiewicz
265-286   Pobierz
Opis
artykułu
Wykorzystanie funduszy europejskich w policji / Grażyna Kozuń-Cieślak, Elżbieta Szymańska.
Grażyna Kozuń-Cieślak, Elżbieta Szymańska
287-300   Pobierz
Opis
artykułu
Ciągłość i zmiana zarządu lokalnego : (kampania samorządowa '06 w gminie) / Andrzej W. Lipiński.
Andrzej W. Lipiński
301-342   Pobierz
Opis
artykułu
Województwo mazowieckie jako obszar napływu i odpływu ludności / Barbara Rakowska, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Barbara Rakowska
343-369   Pobierz
Opis
artykułu
Przemiany sytuacji finansowej powiatowych jednostek samorządu terytorialnego w rejonie Mazowsza Północnego w latach 2002-2006 / Krzysztof Jarosiński.
Krzysztof Jarosiński
371-416   Pobierz
Opis
artykułu
Wykorzystanie zasobów ludzkich w regionie - subregionalny rynek pracy na obszarze Mazowsza Północnego / Benedykt Opałka.
Benedykt Opałka
417-440   Pobierz
Opis
artykułu
Strategia przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych / Katarzyna Sadowy.
Katarzyna Sadowy
441-465   Pobierz
Opis
artykułu
Wybrane czynniki wpływające na decyzje dotyczące wyboru szkoły średniej na przykładzie liceów ogólnokształcących w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i Warszawie / Weronika Lipińska, Mariola Pytlak.
Weronika Lipińska, Monika Pytlak
467-494   Pobierz
Opis
artykułu
Zamierzenia maturzystów grodziskich szkół średnich / Mariola Pytlak.
Mariola Pytlak
495-526   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ poziomu wykształcenia na wysokość wynagrodzenia pracowników / Danuta Gniadek, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Danuta Gniadek
527-536   Pobierz
Opis
artykułu
Henryk Łubieński (1793-1883) i jego działalność gospodarczo-społeczna / Teresa Żuchlewska.
Teresa Żuchlewska
537-570   Pobierz
Opis
artykułu
"Życie Żyrardowa" ma 60 lat / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
571-603   Pobierz
Opis
artykułu
Polityka gospodarcza Polski w ocenie studentów Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie studiujących w latach 2008/2009 / Zbigniew Grzymała.
Zbigniew Grzymała
605-614   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia Uczelni / Aleksandra Sobiech.
Aleksandra Sobiech
615-620   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie w roku akademickim 2008/2009.
621-625   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.