Rocznik Żyrardowski, t. 8 (2010)
wydawca: Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
ISSN: 1731-0474
Przedmowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
13-14   Pobierz
Opis
artykułu
Państwa o średniej liczbie ludności na świecie - tendencje zmian / Witold Rakowski, Agnieszka Modzelewska.
Agnieszka Modzelewska, Witold Rakowski
15-78   Pobierz
Opis
artykułu
Atrakcyjność turystyczna Belgii / Dorota Siczek.
Dorota Siczek
79-107   Pobierz
Opis
artykułu
Dług publiczny i jego konsekwencje społeczno-ekonomiczne / Józef Kozioł.
Józef Kozioł
109-123   Pobierz
Opis
artykułu
Dochody, wydatki i saldo budżetu Polski w latach 1995-2008 / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
125-156   Pobierz
Opis
artykułu
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w Polsce w latach 2004-2009 / Barbara Fiedoruk.
Barbara Fiedoruk
157-172   Pobierz
Opis
artykułu
Przemysł lekki w Polsce / Alicja Wołukanis.
Alicja Wołukanis
173-222   Pobierz
Opis
artykułu
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw a rozwój turystyki w latach 2002-2006 / Grzegorz Krawczyk.
Grzegorz Krawczyk
223-244   Pobierz
Opis
artykułu
Rola samorządów gminnych w prowadzeniu polityki mieszkaniowej w okresie transformacji ustrojowej / Artur Polak.
Artur Polak
245-273   Pobierz
Opis
artykułu
Znaczenie kultury organizacji w TQM / Bożena Borycka, Edmund Łagowski.
Bożena Borycka, Edmund Łagowski
275-290   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój infrastruktury technicznej w polityce gospodarczej Polski / Zbigniew Grzymała.
Zbigniew Grzymała
291-303   Pobierz
Opis
artykułu
Ekonomiczne aspekty społecznej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego na przykładzie przedsiębiorstw w województwie lubelskim / Anna Żelazna-Blicharz.
Anna Żelazna-Blicharz
305-325   Pobierz
Opis
artykułu
Podregiony w idei zrównoważonego rozwoju woj. mazowieckiego / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
327-347   Pobierz
Opis
artykułu
Rynek pracy w województwie mazowieckim / Jolanta Borek.
Jolanta Borek
349-383   Pobierz
Opis
artykułu
Konkurencja i współpraca - komplementarne działania władz lokalnych : (na przykładzie wybranych gmin zachodniego pasma aglomeracji warszawskiej) / Mariola Pytlak.
Mariola Pytlak
385-424   Pobierz
Opis
artykułu
Grodziska Spółdzielna Mieszkaniowa (1958-2008) / Mariola Pytlak.
Mariola Pytlak
425-466   Pobierz
Opis
artykułu
Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim - jego działalność i sytuacja finansowa / Witold Rakowski, Kamila Sadowska.
Witold Rakowski, Kamila Sadowska
467-495   Pobierz
Opis
artykułu
Zamierzenia gimnazjalistów powiatu żyrardowskiego / Witold Rakowski, Barbara Rakowska.
Witold Rakowski, Barbara Rakowska
497-529   Pobierz
Opis
artykułu
Budżet Żyrardowa na tle wybranych miast województwa mazowieckiego w latach 2006-2008 / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
531-562   Pobierz
Opis
artykułu
Strategia rozwoju Żyrardowa do roku 2025 - komentarz krytyczny / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
563-569   Pobierz
Opis
artykułu
Żyrardów "miasto-ogród" / Andrzej Rakszewski.
Andrzej Rakszewski
571-587   Pobierz
Opis
artykułu
"Lofty de Girarda" jako przykład rewitalizacji dawnych zakładów przemysłowych w Żyrardowie / Michał Matysiak.
Michał Matysiak
589-609   Pobierz
Opis
artykułu
"Życie Żyrardowa" ma 60 lat : część II / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
611-641   Pobierz
Opis
artykułu
Juliusz Wojciech Siemion (1928-2010) i jego związki z regionem żyrardowskim / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
643-652   Pobierz
Opis
artykułu
Samoocena osób uczestniczących w programie "Lepsza Przyszłość" finansowanym przez Unię Europejską / Krystyna Królikowska-Waś.
Krystyna Królikowska-Waś
653-664   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia Uczelni / Aleksandra Sobiech.
Aleksandra Sobiech
665-688   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie w roku akademickim 2009/2010.
689-692   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje o autorach.
693   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.