Rocznik Żyrardowski, t. 9 (2011)
wydawca: Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
ISSN: 1731-0474
Przedmowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
13-14   Pobierz
Opis
artykułu
Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji / Kazimierz Kuciński.
Kazimierz Kuciński
15-39   Pobierz
Opis
artykułu
Działania banków centralnych w erze turbulencji finansowych / Jerzy Stopyra.
Jerzy Stopyra
41-52   Pobierz
Opis
artykułu
Europejski model socjalny i poziomu dochodów ludności jako determinanty rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej : Irlandia, Polska, Mazowsze / Jarosław Płachecki.
Jarosław Płachecki
53-80   Pobierz
Opis
artykułu
Szwajcaria na gospodarczej mapie świata / Jacek P. Rosa
Jacek P. Rosa
81-112   Pobierz
Opis
artykułu
Wykorzystanie walorów turystycznych Danii / Witold Rakowski, Aneta Teperek.
Witold Rakowski, Aneta Teperek
113-148   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie się wielkości sprzedaży według miesięcy i dni tygodnia w restauracji, w sklepie i na stacji paliw ESSO / Witold Rakowski, Agnieszka Modzelewska.
Agnieszka Modzelewska, Witold Rakowski
149-168   Pobierz
Opis
artykułu
Otwarte fundusze emerytalne (OFE) - sukces czy porażka? / Dariusz Kaczanowski.
Dariusz Kaczanowski
169-198   Pobierz
Opis
artykułu
Kondycja finansowa banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego / Witold Rakowski, Agnieszka Modzelewska.
Agnieszka Modzelewska, Witold Rakowski
199-220   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie w warunkach kryzysu w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych metodą leasingu pracowniczego / Marian Cichosz.
Marian Cichosz
221-236   Pobierz
Opis
artykułu
Przekształcenia gospodarki komunalnej w Polsce / Wojciech Sońta.
Wojciech Sońta
237-248   Pobierz
Opis
artykułu
Zobowiązania z Aalborg jako model współdziałania w gospodarowaniu przestrzenią / Katarzyna Sadowy.
Katarzyna Sadowy
249-267   Pobierz
Opis
artykułu
Ekonomiczno-społeczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w środowiskach lokalnych / Janina Malinowska.
Janina Malinowska
269-292   Pobierz
Opis
artykułu
Regionalny produkt turystyczny i jego kreatorzy / Marcin Molenda.
Marcin Molenda
293-304   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie zasobami ludzkimi w okresie transformacji systemowej - przypadek PZU S.A. / Nemezjusz M. Pazio
Nemezjusz M. Pazio
305-338   Pobierz
Opis
artykułu
Planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy : krytyczna analiza strategii rozwoju wybranych gmin zachodniego pasa aglomeracji warszawskiej / Mariola Pytlak.
Mariola Pytlak
339-376   Pobierz
Opis
artykułu
Ochrona zdrowia w powiecie warszawskim w latach 1918-1939 / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny
377-408   Pobierz
Opis
artykułu
Przemiany społeczno-gospodarcze miasta w strefie podmiejskiej aglomeracji na przykładzie Grodziska Mazowieckiego / Mariola Pytlak.
Mariola Pytlak
409-424   Pobierz
Opis
artykułu
Źródła zasilania w środki pieniężne i struktura wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie / Witold Rakowski, Agnieszka Modzelewska, Ewa Sztejna.
Agnieszka Modzelewska, Witold Rakowski, Ewa Sztejna
425-446   Pobierz
Opis
artykułu
Fenomen rozwoju przemysłowego Żyrardowa / Benon Dymek.
Benon Dymek
447-525   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów osadnictwa żydowskiego na Mazowszu Zachodnim : do 1914 r. / Bogdan Jagiełło.
Bogdan Jagiełło
527-550   Pobierz
Opis
artykułu
Obraz kartograficzny Żyrardowa w XIX i pierwszej połowie XX wieku / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz
551-576   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia uczelni / Aleksandra Sobiech, Michał Matysiak.
Aleksandra Sobiech, Michał Matysiak
577-590   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz absolwentów i prac licencjackich obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie w roku akademickim 2010/2011.
591-599   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje o autorach.
600   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.