Szkice Podlaskie, t. 7 (1999)
wydawca: Siedleckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0208-8924
Zakony krzyżackie na ziemiach polskich w średniowieczu. Zarys problematyki badawczej / Maria Starnawska.
Maria Starnawska
5-16   Pobierz
Opis
artykułu
Proces lokacji miasta Łosice na prawie magdeburskim w XVI w. / Tomasz Demidowicz.
Tomasz Demidowicz
17-29   Pobierz
Opis
artykułu
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach / Bernard Błoński.
Bernard Błoński
31-51   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieje miasta Białej na Podlasiu w powstaniu listopadowym 1830/31 roku / Jan Warmiński.
Jan Warmiński
53-70   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej na Podlasiu (1914-1918) / Jacek Woyno.
Jacek Woyno
71-81   Pobierz
Opis
artykułu
Z tradycji interwencjonizmu państwowego II Rzeczpospolitej w rolnictwie : polityka antykryzysowa / Zofia Chyra-Rolicz.
Zofia Chyra-Rolicz
83-98   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo i oświata pozaszkolna w Siedlcach międzywojennych / Dariusz Grzegorczuk.
Dariusz Grzegorczuk
99-117   Pobierz
Opis
artykułu
Edukacja permanentna - sensem życia człowieka / Barbara Sitarska.
Barbara Sitarska
119-129   Pobierz
Opis
artykułu
W sprawie problemów współczesnej bioetyki / Jerzy Chełstowski.
Jerzy Chełstowski
131-134   Pobierz
Opis
artykułu
9 Dywizja Piechoty w latach 1919 - 1939 w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego / Tomasz Matuszak.
Tomasz Matuszak
135-141   Pobierz
Opis
artykułu
Parafia Wyrozęby. Dokument fundacyjny Kościoła / Bernard Błoński.
Bernard Błoński
143-154   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia Cerkwi prawosławnej w Siedlcach w drugiej połowie XIX wieku / Dorota Wereda.
Dorota Wereda
155-160   Pobierz
Opis
artykułu
Z siedleckiej księgi poewiaków cz. II / Sławomir Kordaczuk.
Sławomir Kordaczuk
161-176   Pobierz
Opis
artykułu
Bitwa pod Jagodnikiem / Juliusz Lemke, Marian Jakubik, Henryk Kozłowski.
Marian Jakubik, Juliusz Lemke, Henryk Kozłowski
177-185   Pobierz
Opis
artykułu
Major pilot Bohdan Arct (1914-1973) w 85 rocznicę urodzin / Andrzej Węcowski.
Andrzej Węcowski
187-192   Pobierz
Opis
artykułu
Maria Holder-Eggerowa (1875-1941). Z dziejów obozu narodowego na Podlasiu / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk
193-205   Pobierz
Opis
artykułu
Księżna Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska (1728-1800) / Henryk Mierzwiński.
Henryk Mierzwiński
207-219   Pobierz
Opis
artykułu
Sezon archeologiczny 1996 i 1997 w województwie siedleckim / Bożena Bryńczak, Agnieszka Martyniuk.
Bożena Bryńczak, Agnieszka Martyniuk
221-229   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia naukowego Siedlec : chronologia i imprez naukowych - rok 1997 / Andrzej Węcowski.
Andrzej Węcowski
231-240   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności wydawniczej Instytutu Historii WSRP w Siedlcach za lata 1996-1998 / Rafał Dmowski.
Rafał Dmowski
241-245   Pobierz
Opis
artykułu
Nowe Podlasiana. Przegląd wydawnictw historycznych za lata 1997-1998 / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk
247-258   Pobierz
Opis
artykułu
Profesorowi Tadeuszowi Krzeskiemu w hołdzie (1922-1998) / Władysław Stefanoff.
Władysław Stefanoff
259-262   Pobierz
Opis
artykułu
Kpt. nawigator Zygmunt Zbucki. Pro memoria / Rafał Dmowski.
Rafał Dmowski
263-266   Pobierz
Opis
artykułu
"Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej", Dobromir Dziewulak, Warszawa 1995 : [recenzja] / Barbara Sitarska.
Barbara Sitarska, Dobromir Dziewulak
267-269   Pobierz
Opis
artykułu
"Echo pobitego słowa", Krzysztof Tomaszewski, Siedlce 1997 : [recenzja] / Jerzy M. Cygan.
Jerzy Marian Cygan, Krzysztof Tomaszewski
271-273   Pobierz
Opis
artykułu
"Kostomłoty. Dzieje jedynej w Polsce neounickiej parafii i sanktuarium unitów podlaskich według opowiadania Romana Piętki, marianina", Tadeusz Pulcyn, Warszawa-Lublin-Kostomłoty 1998 : [recenzja] / Witold Bobryk.
Witold Bobryk, Tadeusz Pulcyn
275-276   Pobierz
Opis
artykułu
"Dworki i pałace polskiej szlachty w byłym województwie brzeskim. Przeszłość i teraźniejszość", Siedlce 1997 : [recenzja] / Dorota Wereda.
Dorota Wereda
277-278   Pobierz
Opis
artykułu
"Szkice z dziejów prasy podlaskiej", Arkadiusz Kołodziejczyk, Siedlce 1997 : [recenzja] / Mirosława Bednarzak-Libera.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Mirosława Bednarzak-Libera
279-282   Pobierz
Opis
artykułu
"Polskie Odrodzenia na Wschodzie, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej n.t. Polacy w procesie transformacji systemowej i ustrojowej krajów byłego Związku Radzieckiego", pod red. Adama Bobryka i Józefa Jaronia, Siedlce 1999 : [recenzja] / Włodzimierz Ważniewski.
Józef Jaroń, Włodzimierz Ważniewski, Adama Bobryk
283-287   Pobierz
Opis
artykułu
"Edukacja i kultura Polski podziemnej 1939-1945", Piotr Matusak, Siedlce 1997 : [recenzja] / Włodzimierz Ważniewski.
Piotr Matusak, Włodzimierz Ważniewski
289-291   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.