Szkice Podlaskie, t. 8 (2000)
wydawca: Siedleckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0208-8924
Olędzcy herbu Rawicz, właściciele Siedlec w XVII wieku / Renata Niewiatowska.
Renata Niewiatowska
5-29   Pobierz
Opis
artykułu
Olędzcy właściciele dóbr na Łupinach / Krystyna Jastrzębska.
Krystyna Jastrzębska
31-40   Pobierz
Opis
artykułu
Użycie wojsk balonowych w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1920. Działania 1 Pułku Aeronautycznego w południowym Podlasiu (w tym w Siedlcach) / Tomasz Matuszak.
Tomasz Matuszak
41-52   Pobierz
Opis
artykułu
Funkcjonownie kolei na południowym Podlasiu w drugiej połowie 1944 r. na przykładzie siedleckiego węzła kolejowego. Zarys problemamtyki / Rafał Dmowski.
Rafał Dmowski
53-70   Pobierz
Opis
artykułu
Ludność miasta Siedlce w latach 1975-1989 / Marek Biarda.
Marek Biarda
71-80   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo i oświata pozaszkolna w Łukowie w latach 1918-1939 / Aneta Paskudzka.
Aneta Paskudzka
81-97   Pobierz
Opis
artykułu
Handel targowy na terenie powiatu łukowskiego w okresie międzywojennym / Arkadiusz Zawadzki.
Arkadiusz Zawadzki
99-111   Pobierz
Opis
artykułu
Kock w okresie reform ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej / Henryk Mierzwiński.
Henryk Mierzwiński
113-126   Pobierz
Opis
artykułu
O organizacji desantów i wojska spadochronowego w Polsce przed II wojną światową / Hubert M. Królikowski.
Hubert M. Królikowski
127-140   Pobierz
Opis
artykułu
Polska Organizacja Wojskowa w Kotuniu w latach 1915-1918 / Zbigniew Todorski.
Zbigniew Todorski
141-159   Pobierz
Opis
artykułu
Z siedleckiej księgi peowiaków cz. III / Sławomir Kordaczuk.
Sławomir Kordaczuk
161-166   Pobierz
Opis
artykułu
Akcja Narodowych Sił Zbrojnych na więzienie w Siedlcach 12 marca 1944 roku / Wiesław Charczuk.
Wiesław Charczuk
167-173   Pobierz
Opis
artykułu
Kadra oficerska 22 pułku piechoty (Siedlce) w latach wojny 1918-1921 / Jerzy Garbaczewski.
Jerzy Garbaczewski
175-192   Pobierz
Opis
artykułu
Cmentarze i mogiły w Siedleckiem / Zofia Sidorczuk-Andrzejewska.
Zofia Sidorczuk-Andrzejewska
193-200   Pobierz
Opis
artykułu
Próba utworzenia neounickiej parafii w Połoskich w diecezji podlaskiej / Florentyna Rzemieniuk.
Florentyna Rzemieniuk
201-212   Pobierz
Opis
artykułu
Bazylianie w unickiej diecezji brzeskiej w XVIII wieku / Dorota Wereda.
Dorota Wereda
213-233   Pobierz
Opis
artykułu
Czy rolnictwo ekologiczne powiatu siedleckiego podejmie uprawę roślin genetycznie modyfikowanych? / Jerzy Chełstowski.
Jerzy Chełstowski
235-240   Pobierz
Opis
artykułu
Vergeltungswaffen na Podlasiu / Sławomir Kordaczuk.
Sławomir Kordaczuk
241-247   Pobierz
Opis
artykułu
Chrześcijaństwo na Krymie do VII wieku. Badania nad religią antycznych Greków prowadzone w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach / Krzysztof Gębura.
Krzysztof Gębura
249-252   Pobierz
Opis
artykułu
Badania archeologiczne w Tokarach, gmina Korczew, powiat Siedlce, na stanowisku nr 5 (sezon 1999-2000) / Bożena Bryńczak.
Bożena Bryńczak
253-256   Pobierz
Opis
artykułu
XIV Powszechny Zjazd Historyków Polskich Wrocław, dn. 15 - 18 września 1999 r. / Zofia Chyra-Rolicz.
Zofia Chyra-Rolicz
257-268   Pobierz
Opis
artykułu
"Aрхіў Уніяцкіх Tітраnалітаў. Дакументы ба гісмopыi цapкъы ў Беларусі XV-XIX смсм. у иондзе >>Канцыляпыя тiтраналiта грэка-унiяцкiх цэркваў у Расii<<. Дадебнiк", red. М.Ф. Шумейка, М.М. Байтовiч, Мiнск-Полацк 1999 : [recenzja] / Witold Bobryk.
Witold Bobryk, M. F. Sumejko, M. M. Bajtovič
269-271   Pobierz
Opis
artykułu
"Prace Archiwalno-Konserwatorskie", z. 11 (1999) : [recenzja] / Jarosław Cabaj.
Jarosław Cabaj
273-275   Pobierz
Opis
artykułu
"Archiwum Państwowe w Siedlcach. Informator o zasobie", oprac. Janusz Kuligowski, Wanda Więch-Tchórzewska, Siedlce 1999 : [recenzja] / Rafał Dmowski.
Rafał Dmowski, Janusz Kuligowski, Wanda Więch-Tchórzewska
277-279   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku", Janusz Szczepeński, Warszawa-Pułtusk 2000 : [recenzja] / Tadeusz Boruta.
Janusz Szczepański, Tadeusz Boruta
281-284   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.