Szkice Podlaskie, t. 9 (2001)
wydawca: Siedleckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0208-8924
"Męczeńskie Podlasie" w wybranych utworach literatury polskiej na przełomie XIX i XX wieku / Roman Krawczyk.
Roman Krawczyk
5-21   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój gospodarczy miasta Siedlce w latach 1975-1989 / Marek Biarda.
Marek Biarda
22-48   Pobierz
Opis
artykułu
Straż Obywatelska i Milicja Miejska w Siedlcach w czasie I wojny światowej / Zbigniew Siemak.
Zbigniew Siemak
49-60   Pobierz
Opis
artykułu
Biskupi unickiej diecezji włodzimiersko-brzeskiej w XVIII wieku / Dorota Wereda.
Dorota Wereda
61-75   Pobierz
Opis
artykułu
Podlasie i Chełmszczyzna w pierwszym roku wojny (1914-1915) / Jarosław Cabaj.
Jarosław Cabaj
76-104   Pobierz
Opis
artykułu
Bitwa na przedpolach Warszawy (13-25 sierpień 1920 r.) - fakty, mity, interpretacje / Lech Wyszczelski.
Lech Wyszczelski
105-122   Pobierz
Opis
artykułu
Położenie geograficzne, ludność i handel Wyszogrodu od XVI do XVIII wieku / Ryszard Polak.
Ryszard Polak
123-140   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządy Żandarmerii w gubernii siedleckiej [historia, typ kancelarii, wartość źródłowa akt] / Urszula Głowacka-Maksymiuk.
Urszula Głowacka-Maksymiuk
141-150   Pobierz
Opis
artykułu
Objęcie tronu przez Szapura I jako przykład problemów datacji III w. n. e. : (z badań nad historią starożytną prowadzonych w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej) / Katarzyna Maksymiuk.
Katarzyna Maksymiuk
151-155   Pobierz
Opis
artykułu
Działania NKWD na południowym Podlasiu w strefie przyfrontowej (od lipca 1944 do maja 1945) / Sławomir Batok.
Sławomir Batok
156-160   Pobierz
Opis
artykułu
Podlasie jako ważny element kontaktów z "Macierzą" Polaków z Litewskiej SRR w latach 1944-1986 / Andam Bobryk.
Adam Bobryk
161-171   Pobierz
Opis
artykułu
Polskie Towarzyswto Krajoznawcze w Siedlcach w latach 1908-1939 / Beata Kozaczyńska.
Beata Kozaczyńska
172-182   Pobierz
Opis
artykułu
6 pułk Legionów Józefa Piłsudskiego / Hubert Królikowski.
Hubert Królikowski
183-198   Pobierz
Opis
artykułu
Koło młodzieży w Krzesku w latach I wojny światowej / Tadeusz Boruta.
Tadeusz Boruta
199-205   Pobierz
Opis
artykułu
Z siedleckiej księgi peowiaków cz. IV. Placówki wschodniego skraju powiatu siedleckiego / Sławomir Kordaczuk.
Sławomir Kordaczuk
206-218   Pobierz
Opis
artykułu
Udział 22 pułku piechoty w przewrocie majowym / Rafał Dmowski.
Rafał Dmowski
219-227   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczynek do dziejów Żydów w Siedlcach w latach okupacji hitlerowskiej. Nieznany pamiętnik z lat II wojny światowej / Agata Dąbrowska.
Agata Dąbrowska
228-244   Pobierz
Opis
artykułu
Nowe Podlasiana. Przegląd wydawnictw historycznych za lata 1999-2001. (Podlasie Południowe - siedleckie i bialskopodlaskie) / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk
245-258   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z II Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Менталитет Славян и интеграционные процессы: история, современностъ, перспективы", Homel 23 - 24 maja 2001 r. / Witold Bobryk, Paweł Sygowski.
Witold Bobryk, Paweł Sygowski
259-260   Pobierz
Opis
artykułu
"Radzyński Obwód Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej (1939-1944)", Stanisław Jarmuł, Biała Podlaska 2000 : [recenzja] / Grażyna Korneć.
Grażyna Korneć, Stanisław Jarmuł
261-263   Pobierz
Opis
artykułu
O regionalistyce Ziemi Mławskiej i pisarstwie historycznym Ryszarda Juszkiewicza. Na marginesie recenzji IV tomu "Ziemi Zawkrzeńskiej" pod red. R. Juszkiewicza, Mława 2000, ss. 370 / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk
264-266   Pobierz
Opis
artykułu
"Kwiaty i plamy", Stanisław Jaszczuk, Warszawa 2001 : [recenzja] / Taeusz Boruta.
Tadeusz Boruta, Stanisław Jaszczuk
267-270   Pobierz
Opis
artykułu
"Od Godów do Świętej Łucji. Obrzędy doroczne w Polsce późnego średniowiecza", Beata Wojciechowska, Kielce 2000 : [recenzja] / Maria Starnawska.
Maria Starnawska, Beata Wojciechowska
271-274   Pobierz
Opis
artykułu
"Bibliografia źródeł watykańskich cytowanych w polskich periodykach 1946-1990", red. Stefania Skwirowska, Rzym-Warszawa 2000 : [recenzja] / Henryk Mierzwiński.
Henryk Mierzwiński, Stefania Skwirowska
275-277   Pobierz
Opis
artykułu
"Palmyra and its Empire. Zenobia's Revolt against Rome", R. Stoneman, Michigan 1995 : [recenzja] / Katarzyna Maksymiuk.
Katarzyna Maksymiuk, Richard Stoneman
278-281   Pobierz
Opis
artykułu
"Trzy kolory mojego życia", William Dunwill, Warszawa 2000 : [recenzja] / Rafał Dmowski, Janusz Sprzęczak.
Rafał Dmowski, Janusz Sprzęczak, William Dunwill
282-286   Pobierz
Opis
artykułu
"Prasa podlaska w XIX - XX wieku. Szkice i materiały, t. I", pod red. Dariusz Grzegorczuka i Arkadiusza Kołodziejczyka, Siedlce 2000 : [recenzja] / Monika Lipka.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Dariusz Grzegorczuk, Monika Lipka
287-290   Pobierz
Opis
artykułu
"Rok 1918 na Podlasiu", pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka i Kazimierza Pindla, Siedlce 2001 : [recenzja] / Agnieszka Mentecka.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Agnieszka Mentecka, Kazimierz Pindel
291-296   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.