Szkice Podlaskie, t. 13 (2005)
wydawca: Siedleckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0208-8924
Synod Biskupów Unickich w Siedlcach w 1780 roku / Dorota Wereda.
Dorota Wereda
5-10   Pobierz
Opis
artykułu
Janów Podlaski - rezydencja biskupów / Józef Skorodiuk.
Józef Skorodiuk
11-28   Pobierz
Opis
artykułu
Tajne nauczanie na terenie powiatu węgrowskiego w latach 1939-1945 / Grażyna Korneć.
Grażyna Korneć
29-36   Pobierz
Opis
artykułu
Siedlce w strukturach Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej / Anna Charczuk.
Anna Charczuk
37-55   Pobierz
Opis
artykułu
Okupacja i ruch oporu w Węgrowie 1939-1944 / Piotr Matusak.
Piotr Matusak
57-100   Pobierz
Opis
artykułu
Województwo podlaskie zapleczem dla Armii Rosyjskiej w Powstaniu Listopadowym 1830/31 roku / Jan Warmiński.
Jan Warmiński
101-140   Pobierz
Opis
artykułu
Przemoc w Biblii : z badań nad historią starożytnego Izraela prowadzonych w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej / Roman Krawczyk.
Roman Krawczyk
141-154   Pobierz
Opis
artykułu
Korekty granic diecezji podlaskiej w latach 1918-1939 z innymi diecezjami rzymskokatolickimi w Polsce / Rafał Dmowski.
Rafał Dmowski
155-162   Pobierz
Opis
artykułu
Ceranów Józefa Górskiego : pamiętniki podlaskiego ziemianina / Artur Ziontek.
Artur Ziontek
163-178   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia historii regionu siedleckiego za rok 2000 / Joanna Zielińska.
Joanna Zielińska
179-212   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. Marek Józef Sobieszek (10 marca 1959 - 31 stycznia 2005) / Rafał Dmowski.
Rafał Dmowski
213-217   Pobierz
Opis
artykułu
"Materiały do dziejów Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i Rosji" oprac. Marian Radwan, Lublin 1997-2001 ; [recenzja] / Jerzy Cygan.
Jerzy Cygan, Marian Radwan
219-223   Pobierz
Opis
artykułu
"Diecezja drohiczyńska. Spis parafii i duchowieństwa 2004", oprac. i red. Zbigniew Rostkowski, Drohiczyn 2004 : [recenzja] / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Zbigniew Rostkowski
225-229   Pobierz
Opis
artykułu
"Leksykon duchowieństwa polskiego represjowanego w ZSRS 1939-1988", Roman Dzwonkowski, Lublin 2003 : [recenzja] / Adam Bobryk.
Adam Bobryk, Roman Dzwonkowski
231-234   Pobierz
Opis
artykułu
"Legenda i historia rodu Jastrzębskich herbu Ślepowron i innych rodów z nimi spokrewnionych, zamieszkałych w zaściankach wsi Jastrzębie w dawnej Ziemi Łukowskiej", pod red. Edwarda Podniesieńskiego, Siedlce 2003 : [recenzja] / Jarosław Cabaj.
Jarosław Cabaj, Edward Podniesieński
235-237   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje zaścianka szlacheckiego Jastrzębie. Między Domanicami a Wiśniewem", K. Jastrzębska, Siedlce 2003 : [recenzja] / Jarosław Cabaj.
Krystyna Jastrzębska, Jarosław Cabaj
239-245   Pobierz
Opis
artykułu
"Kultura pogranicza - pogranicze kultur. Культура пограничья - пограничье культур", red. Adam Bobryk, Siedlce-Pułtusk 2005 : [recenzja] / Beata Jodełka.
Adam Bobryk, Beata Jodełka
247-250   Pobierz
Opis
artykułu
"Trendy naukowe młodzieży akademickiej: Nauki humanistyczne", pod red. Kazimierza Jankowskiego, Siedlce 2004 : [recenzja] / Iwona Kabzińska.
Iwona Kabzińska, Kazimierz Jankowski
251-255   Pobierz
Opis
artykułu
"Kuźnia Młodych Historyków", T. 1 (2004) : [recenzja] / Mirosława Bednarzak-Libera.
Mirosława Bednarzak-Libera
257-261   Pobierz
Opis
artykułu
32 Zeszyty z "Dziejów Ziemi Najbliższej" - wydawnictwa siedleckiego Klubu Kolekcjonerów (2001-2004) / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk
263-268   Pobierz
Opis
artykułu
O sztuce Mariana Gradzińskiego : (z okazji niedawnej wystawy) / Zbigniew Lisowski.
Zbigniew Lisowski
269-272   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z III Konferencji Naukowej z serii "Prasa Podlaska w XIX - XXI wieku" nt. "Prasa szkolna i młodzieżowa południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza", pod patronatem Starosty Mińskiego Czesława Mroczka, Siennica, 15 kwietnia 2005 r. / Dariusz Grzegorczuk.
Dariusz Grzegorczuk
273-276   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych "Kierunki Badawcze Młodzieży Akademickiej" Siedlce 19-20 maja 2005 / Katarzyna Konopka-Kozak.
Katarzyna Konopka-Kozak
277-280   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości (14-16 września 2005 roku Częstochowa) / Rafał Gozdalik.
Rafał Gozdalik
281-283   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt. "Nad społeczeństwem staropolskim. Kultura, instytucje i struktury społeczne w XVI-XVIII stuleciu" Białystok 12-13 października 2005 r. / Mirosława Kamecka-Skrajna.
Mirosława Kamecka-Skrajna
285-288   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.