Szkice Podlaskie, t. 17-18 (2009)
wydawca: Siedleckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0208-8924
Starożytny Izrael / Roman Krawczyk.
Roman Krawczyk
3-19   Pobierz
Opis
artykułu
Jaśnie wielmożni, wielmożni i urodzeni. Zróżnicowanie społeczne szlachty liwskiej w końcu XVIII wieku / Mirosław Roguski.
Mirosław Roguski
21-49   Pobierz
Opis
artykułu
Właściciele cząstkowi w Olszycu Szlacheckim w powiecie siedleckim / Jarosław Cabaj.
Jarosław Cabaj
51-70   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys historii 222. pułku piechoty ochotniczej z Siedlec / Michał Jerzy Chromiński.
Michał Jerzy Chromiński
71-91   Pobierz
Opis
artykułu
Rola społeczna i problemy zawodowe adwokatów siedleckich w latach 1918-1939 / Danuta Sowińska.
Danuta Sowińska
93-107   Pobierz
Opis
artykułu
Stronnictwo Demokratyczne w województwie siedleckim : struktura organizacyjna / Michał Kalbarczyk.
Michał Kalbarczyk
109-127   Pobierz
Opis
artykułu
Jana Pawła Woronicza "Mowa na pogrzebie jaśnie wielmożnego Ogińskiego hetmana wielkiego litewskiego" / Artur Ziontek.
Artur Ziontek
129-153   Pobierz
Opis
artykułu
Życie kulturalne i szkolnictwo polskie we Lwowie w latach 1921-1939 / Adam Ostanek.
Adam Ostanek
155-173   Pobierz
Opis
artykułu
Województwo stanisłowawskie w latach 1921-1939 - wybrane aspekty / Paweł Pulik.
Paweł Pulik
175-186   Pobierz
Opis
artykułu
Hodowla koni na potrzeby wojska w rejonie dyslokacji 9. Dywizji Piechoty 1918-1939 / Rafał Roguski.
Rafał Roguski
187-204   Pobierz
Opis
artykułu
Konceptualizacja i realizacja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina (2000-2008) / Przemysław Plak.
Przemysław Plak
205-225   Pobierz
Opis
artykułu
Skarbnica regionaliów - o Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach słów kilka / Rafał Dmowski.
Rafał Dmowski
227-239   Pobierz
Opis
artykułu
Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli w Polsce na przykładzie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach / Urszula Wyrzykowska-Dudek.
Urszula Wyrzykowska-Dudek
241-250   Pobierz
Opis
artykułu
Stan bibliotek regionu siedleckiego w latach 2003-2007. Wyniki badań ankietowych / Marzena Kowalczuk.
Marzena Kowalczuk
251-290   Pobierz
Opis
artykułu
Uwarunkowania skuteczności pracy kuratorskiej / Beata Maria Nowak.
Beata Maria Nowak
291-299   Pobierz
Opis
artykułu
Śp. prof. nzw. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk (1957-2011) / Rafał Dmowski.
Rafał Dmowski
301-305   Pobierz
Opis
artykułu
"Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1956. Atlas ziem Polski", red. Witold Sienkiewicz, Grzegorz Hryciuk, Warszawa 2008 : [recenzja] / Włodzimierz Ważniewski.
Włodzimierz Ważniewski, Grzegorz Hryciuk, Witold Sienkiewicz
307-310   Pobierz
Opis
artykułu
"Niepokorni. Zarys dziejów parafii p. w. św. Jana Ewangelisty w Polubiczach", Dariusz Tarasiuk, Lublin 2009 : [recenzja] / Jarosław Cabaj.
Jarosław Cabaj, Dariusz Tarasiuk
311-313   Pobierz
Opis
artykułu
"Wrzesień 1939. Wojna na dwa fronty", red. Janusz Gmitruk, Wojciech Włodarkiewicz, Warszawa 2010 : [recenzja] / Anna Wielgosz.
Wojciech Włodarkiewicz, Anna Wielgosz, Janusz Gmitruk
315-324   Pobierz
Opis
artykułu
"Historia i teraźniejszość Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Siedlcach", red. Antoni Raczyński, Czesław Jarecki-Sikorski, Bożena Raczyńska, Arletta Borkowska, Piotr Prekurat, Siedlce 2010 : [recenzja] / Adam Bobryk.
Adam Bobryk, Antoni Raczyński, Czesław Jarecki-Sikorski, Bożena Raczyńska, Arletta Borkowska, Piotr Prekurat
325-328   Pobierz
Opis
artykułu
"Edukacja dla bezpieczeństwa - bezpieczeństwo w edukacji. Część I, Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa", pod red. Ryszarda Rosy i Janusza Świniarskiego, Siedlce 2010 : [recenzja] / Jerzy Kunikowski.
Jerzy Kunikowski, Ryszard Rosa, Janusz Świniarski
329-330   Pobierz
Opis
artykułu
"90 lat futbolu w Siedlcach. Sezon po sezonie", Sławomir Kindziuk, Sidlce 2011 : [recenzja] / Jerzy Kunikowski.
Jerzy Kunikowski, Sławomir Kindziuk
331-332   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Siedleckiego Towarzystwa Naukowego w latach 2009-2010 / Tadeusz Boruta, Artur Ziontek.
Tadeusz Boruta, Artur Ziontek
333-335   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przey rewitalizacji Pałacu Ogińskich w Siedlcach / Magdalena Żurek.
Magdalena Żurek
337-342   Pobierz
Opis
artykułu
Wolontariat w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau / Agnieszka Daniłkiewicz.
Agnieszka Daniłkiewicz
343-346   Pobierz
Opis
artykułu
Wolonatariat studencki Klaštorisko - klasztor Kartuzów w Słowackim Raju / Barbara Skrętowicz.
Barbara Skrętowicz
347-350   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.