wydawca: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ISSN: 2084-2732
[Szanowni państwo] / Jan Rzeszotarski.
Jan Rzeszotarski
6   Pobierz
Opis
artykułu
Reductio ad aestheticam przedmiotu muzealnego / Janusz Barański.
Janusz Barański
7-18   Pobierz
Opis
artykułu
Opowieści o dalekich lądach : rzecz o wybranych problemach wystawiennictwa dotyczącego kultur pozaeuropejskich / Anna Nadolska-Styczyńska.
Anna Nadolska-Styczyńska
19-31   Pobierz
Opis
artykułu
Próba zrozumienia ukrytych znaczeń "przedmiotu", jego rola i przekaz w ekspozycji muzealnej : na przykładzie kultury plemienia Iban / Beata Bielińska-Majewska, Jędrzej Majewski.
Beata Bielińska-Majewska, Jędrzej Majewski
32-39   Pobierz
Opis
artykułu
Zmieniając rzeczy : o eksponacie w muzeum etnograficznym / Katarzyna Maniak.
Katarzyna Maniak
40-46   Pobierz
Opis
artykułu
Kłopotliwa natura sacrum : wokół uświęconej desakralizacji albo resakralizacji przedmiotów / Tomasz Kalniuk.
Tomasz Kalniuk
47-54   Pobierz
Opis
artykułu
Miecze grunwaldzkie : materialne skutki mutacji idei / Damian Kasprzyk.
Damian Kasprzyk
55-70   Pobierz
Opis
artykułu
A jeśli język to zmysł? : eksponat - doświadczenie - opowieść : czyli jak żyć w pewnym niewielkim skansenie? / Przemysław Owczarek.
Przemysław Owczarek
71-81   Pobierz
Opis
artykułu
Przemijanie rzeczy - wartość, czy utrapienie : refleksje własne / Krystyna Pawłowska.
Krystyna Pawłowska
82-90   Pobierz
Opis
artykułu
Kraina rzeczy minionych : kilka uwag o odczuwaniu przeszłości / Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka.
Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka
91-98   Pobierz
Opis
artykułu
Z szuflady i strychu na wystawę : pamiątki rodzinne w roli eksponatów muzealnych / Aleksandra Liberska.
Aleksandra Liberska
99-109   Pobierz
Opis
artykułu
Obiekty w muzeum na wolnym powietrzu w służbie zachowania dziedzictwa kultury : dwa aspekty ochrony dziedzictwa - "Prosimy nie dotykać eksponatów" czy "Aktywne uczestniczenie w kulturze" / Maria Wroniszewska.
Maria Wroniszewska
110-116   Pobierz
Opis
artykułu
Skansenowskie muzealia nieruchome jako przedmioty na muzealnej ekspozycji plenerowej / Wojciech Śliwiński.
Wojciech Śliwiński
117-128   Pobierz
Opis
artykułu
Statyczne, aktywne i mobilne sposoby ekspozycji zabytkowych jednostek pływających oraz ich rekonstrukcji / Aleksander Piasecki.
Aleksander Piasecki
129-136   Pobierz
Opis
artykułu
Obiekt Zamiejscowy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi : część etnograficzna / Barbara Chlebowska.
Barbara Chlebowska
137-148   Pobierz
Opis
artykułu
Eksponaty muzealne w tekstach popkultury : wybrane aspekty / Artur Sekunda.
Artur Sekunda
149-159   Pobierz
Opis
artykułu
(Nie)codzienne przedmioty : od odpadu do sztuki / Izabela Lis.
Izabela Lis
160-167   Pobierz
Opis
artykułu
"Drogi - granice - most : studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu", Stanisław Bylina, Warszawa 2012 : [recenzja] / Roksana Sitniewska.
Roksana Sitniewska, Stanisław Bylina
170-173   Pobierz
Opis
artykułu
"Medycyna tradycyjna w Polsce", Barbara Ogrodowska, Warszawa 2012 : [recenzja] / Olga Wachcińska.
Olga Wachcińska, Barbara Ogrodowska
174-179   Pobierz
Opis
artykułu
"Odwieczny naród : Polak i katolik w Żmiącej", Michał Łuczewski, Toruń 2012 : [recenzja] / Elwira Wilczyńska.
Elwira Wilczyńska, Michał Łuczewski
180-182   Pobierz
Opis
artykułu
"Komunikacja w mediach społecznościowych", Wojciech Gustowski, Gdynia 2012 : [recenzja] / Artur Jabłoński.
Artur Jabłoński, Wojciech Gustowski
183-186   Pobierz
Opis
artykułu
"Dojrzewanie w Second Life : antropologia człowieka wirtualnego", Tom Boellstorff, przeł. Agata Sadza, Kraków 2012 : [recenzja] / Agnieszka Straburzyńska-Glaner.
Agnieszka Straburzyńska-Glaner, Tom Boellstorff, Agata Sadza
187-191   Pobierz
Opis
artykułu
"Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem : życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Warszawa 2012 : [recenzja] / Łukasz Wróbel.
Łukasz Wróbel, Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak
192-196   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.