wydawca: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ISSN: 2084-2732
Słowo wstępne.
5   Pobierz
Opis
artykułu
Czy potrzebne są jeszcze dzisiaj małe muzea regionalne? / Jan Święch.
Jan Święch
6-10   Pobierz
Opis
artykułu
Kowalski w muzeum, czyli poszukiwanie możliwości wyjścia z kryzysu / Katarzyna Barańska.
Katarzyna Barańska
11-18   Pobierz
Opis
artykułu
Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym / Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek.
Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek
19-40   Pobierz
Opis
artykułu
Muzea i parki etnograficzne, czyli tożsamość pod ręką / Krystyna Pawłowska.
Krystyna Pawłowska
41-51   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum w roli ośrodka prestiżu – uwagi o kontekstach i ograniczeniach / Artur Sekunda.
Artur Sekunda
52-62   Pobierz
Opis
artykułu
„Ulica Jaremy” – akcja Muzeum Narodowego w Krakowie : wnioski z perspektywy czasu / Agata Małodobry.
Agata Małodobry
63-72   Pobierz
Opis
artykułu
Wolontariat Europejski jako forma współpracy Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku z NGO / Monika Sabljak-Olędzka.
Monika Sabljak-Olędzka
73-83   Pobierz
Opis
artykułu
Środowisko twórców, artystów i pasjonatów a działalność Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Joanna Szewczykowska.
Joanna Szewczykowska
84-89   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i jego rola w środowisku lokalnym / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski
90-99   Pobierz
Opis
artykułu
Archeologiczne instytucje paramuzealne w województwie pomorskim / Marta Bloch, Paweł Marek Pogodziński.
Marta Bloch, Paweł Marek Pogodziński
100-112   Pobierz
Opis
artykułu
Zabawa w wojnę : muzea a rekonstrukcje historyczne : głos w dyskusji / Anna Nadolska-Styczyńska.
Anna Nadolska-Styczyńska
113-125   Pobierz
Opis
artykułu
Założenia programowe części etnograficznej Obiektu Zamiejscowego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi / Piotr Czepas.
Piotr Czepas
126-147   Pobierz
Opis
artykułu
„Kostium, ubiór, strój – muzealny teatr mody” / Katarzyna Witas.
Katarzyna Witas
150-159   Pobierz
Opis
artykułu
Stołki, ławki, krzesła… Historia zaklęta w przedmiotach / Robert Rumiński.
Robert Rumiński
160-168   Pobierz
Opis
artykułu
"Zwyczaje, tradycje, obrzędy", Urszula Janicka-Krzywda, Kraków 2013 : [recenzja] / Roksana Sitniewska.
Roksana Sitniewska, Urszula Janicka-Krzywda
170-173   Pobierz
Opis
artykułu
"Polski street art", "Polski street art, cz. 2. : Między anarchią a galerią", Elżbieta Dymna, Marcin Rutkiewicz, Warszawa 2010, 2012 : [recenzja] / Anna Natalia Kmieć.
Anna Natalia Kmieć, Elżbieta Dymna, Marcin Rutkiewicz
174-177   Pobierz
Opis
artykułu
"Słowo na terytorium sztuki dla dziecka", red. G. Leszczyński, H. Gawrońska, Poznań 2013 : [recenzja] / Aleksandra Szwagrzyk.
Aleksandra Szwagrzyk, G. Leszczyński, H. Gawrońska
178-181   Pobierz
Opis
artykułu
Rzeźba ceramiczna Stanisława Zagajewskiego (1927-2008) / Ewelina Kamińska.
Ewelina Kamińska
182-185   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.