wydawca: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ISSN: 2084-2732
Słowo wstępne / Jan Rzeszotarski.
Jan Rzeszotarski
5-7   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum i jego otoczenie a tożsamość lokalna / Katarzyna Barańska.
Katarzyna Barańska
11-19   Pobierz
Opis
artykułu
Tożsamość regionalna : mit czy rzeczywistość? / Adriana Garbatowska.
Adriana Garbatowska
20-30   Pobierz
Opis
artykułu
Tożsamość regionalna a oferta edukacyjna wybranych muzeów województwa łódzkiego / Damian Kasprzyk.
Damian Kasprzyk
31-47   Pobierz
Opis
artykułu
Być muzealnikiem : pytanie o tożsamość zawodową? / Anna Nadolska-Styczyńska.
Anna Nadolska-Styczyńska
48-64   Pobierz
Opis
artykułu
Rola muzeów i muzealników polskich w ratowaniu i restytucji utraconego dziedzictwa kultury w XX-XXI wieku (część I - do 1945 r.) / Dariusz Matelski.
Dariusz Matelski
65-106   Pobierz
Opis
artykułu
Przekaz przeszłości - rola archeologii w kształtowaniu świadomości kulturowej / Beata Bielińska-Majewska.
Beata Bielińska-Majewska
107-113   Pobierz
Opis
artykułu
Rola wykorzystywania archiwalnych materiałów fotograficznych na przykładzie rozwiązań multimedialnych na wystawie „Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)” / Aleksandra Jarysz.
Aleksandra Jarysz
114-124   Pobierz
Opis
artykułu
Muzea w służbie zachowania pamięci narodowej, czyli komu potrzebne muzeum kresowe / Wiktoria Blacharska.
Wiktoria Blacharska
125-136   Pobierz
Opis
artykułu
Taman Mini Indonesia Indah jako przykład indonezjonizacji kultury Indonezji / Renata Lesner-Szwarc.
Renata Lesner-Szwarc
137-149   Pobierz
Opis
artykułu
Swierdłowskie Regionalne Muzeum Krajoznawcze w XXI wieku : ślepa uliczka czy nowe możliwości? / Tatiana Mosunowa.
Tatiana Mosunowa
150-157   Pobierz
Opis
artykułu
Fundacja „Turan” - strażnik dziedzictwa narodowego / Rauza Sultanova.
Rauza Sultanova
158-168   Pobierz
Opis
artykułu
"Poznaj samego siebie" : muzeum na wolnym powietrzu jako obraz kultury tradycyjnej kraju w XXI wieku : (z materiałów Stowarzyszenia Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu) / Anna Borysovna Permilovskaya.
Anna Borysovna Permilovskaya
169-182   Pobierz
Opis
artykułu
Etnokulturowa historia Uralu w ekspozycyjnej i kulturalno-oświatowej działalności Swierdłowskiego Regionalnego Muzeum Krajoznawczego / Svietlana A. Korepanova.
Svietlana A. Korepanova
183-187   Pobierz
Opis
artykułu
Prezentacje kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie / Arkadiusz Jełowicki.
Arkadiusz Jełowicki
188-200   Pobierz
Opis
artykułu
"Ścieżki pamięci... : pozostały tylko kamienie : cmentarze żydowskie województwa łódzkiego”, Andrzej Białkowski, Piotr Wypych, Łódź [2010] : [recenzja] / Damian Kasprzyk.
Damian Kasprzyk, Andrzej Białkowski, Piotr Wypych
203-205   Pobierz
Opis
artykułu
"Religijność późnego średniowiecza : chrześcijaństwo a kultura tradycyjna w Europie środkowo-wschodniej w XIV-XV w.", Stanisław Bylina, Warszawa 2009 : [recenzja] / Roksana Sitniewska.
Roksana Sitniewska, Stanisław Bylina
206-210   Pobierz
Opis
artykułu
"Religia, media, mitologia", Józef Majewski, Gdańsk 2010 : [recenzja] / Artur Jabłoński.
Artur Jabłoński, Józef Majewski
211-214   Pobierz
Opis
artykułu
"Ludowe opowiadania komiczne : poetyka i antropologia", Luiza Podziewska, Wrocław 2010 : [recenzja] / Olga Wachcińska.
Olga Wachcińska., Luiza Podziewska
215-219   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.