wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Humanistyka jako pomost między tożsamością narodową i globalną otwartością / Jaroslav Pánek.
Jaroslav Pánek
5-19   Pobierz
Opis
artykułu
Wyzwania XXI wieku: ochrona zdrowia i kształcenie medyczne : Warszawa, 12 kwietnia i 23 października 2012 r. / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski
20-22   Pobierz
Opis
artykułu
Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku : Warszawa, 21 czerwca 2012 r.
22-23   Pobierz
Opis
artykułu
Kamienie milowe w kartografii : XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii : Warszawa, 13-15 września 2012 r. / Jerzy Ostrowski.
Jerzy Ostrowski
23-31   Pobierz
Opis
artykułu
System informacji slawistycznej iSybislaw : metodologia i praktyka : Warszawa, 8 listopada 2012 r. / Zofia Rudnik-Karwatowa.
Zofia Rudnik-Karwatowa
31-34   Pobierz
Opis
artykułu
Nagrody Nobla 2012 w dziedzinie medycyny, biologii i chemii : Warszawa, 18 grudnia 2012 r. / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski
34-37   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. Wacław Sitkowski (1924-2010) / Wojciech Noszczyk.
Wojciech Noszczyk
38-43   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : kadencja 2011-2013.
44-47   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. Artur Czyżyk (1927-2012) : życie dla nauki służącej chorym : działalność naukowa i lekarska Profesora zw. dr. hab. med. Artura Czyżyka jako podstawa rozwoju "warszawskiej" szkoły diabetologii : refleksje dla pamięci / Jan Tatoń.
Jan Tatoń
47-51   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za okres 1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.
52-58   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej Towarzystwa w roku 2012 / Witold Wieniawski.
Witold Wieniawski
59-61   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres styczeń 2012 - grudzień 2012 r.
62-64   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury / Halina Karaś.
Halina Karaś
66-67   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z prac nad "Bibliograficzną bazą danych światowego językoznawstwa slawistycznego" : iSybislaw w TNW w roku 2012 / Zofia Rudnik-Karwatowa.
Zofia Rudnik-Karwatowa
67-68   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych / Włodzimierz Mędrzecki.
Włodzimierz Mędrzecki
68-69   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych / Rajmund S. Dybczyński.
Rajmund S. Dybczyński
68-69   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział IV Nauk Biologicznych / Krystyna Skwarło-Sońta, Lech Zwierzchowski.
Lech Zwierzchowski, Krystyna Skwarło-Sońta
69-71   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział V Nauk Lekarskich / Dagmara Mirowska-Guzel, Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski, Dagmara Mirowska-Guzel
71-74   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział VI Nauk Technicznych / Małgorzata Jakubowska.
Małgorzata Jakubowska
75-76   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualny księgozbiór TNW : cz. I / Ewa Wolnicz-Pawłowska.
Ewa Wolnicz-Pawłowska
77-89   Pobierz
Opis
artykułu
Lista członków TNW w roku 2012 według Wydziałów : stan na 1 I 2013 r.
90-96   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1983-2012).
97-103   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.