wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
1-22   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności naukowych.
23-50   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności administracyjnych.
51-105   Pobierz
Opis
artykułu
Wydawnictwa.
106   Pobierz
Opis
artykułu
Stosunki zewnętrzne.
107-110   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie rachunkowe Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za czas od 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca 1932 r.
111-129   Pobierz
Opis
artykułu
Subsydja i ofiary.
130-132   Pobierz
Opis
artykułu
Zebranie Uroczyste, odbyte w XXV-tą rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : dnia 25-go listopada 1932 r. : Przemówienie Prezesa T. N. W. Wacława Sierpińskiego.
Wacław Sierpiński
133-136   Pobierz
Opis
artykułu
Zebranie Uroczyste, odbyte w XXV-tą rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : dnia 25-go listopada 1932 r. : Przemówienie Pana Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Janusza Jędrzejewicza.
Janusz Jędrzejewicz
137-138   Pobierz
Opis
artykułu
Zebranie Uroczyste, odbyte w XXV-tą rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : dnia 25-go listopada 1932 r. : Przemówienie Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Kazimierza Kostaneckiego.
Kazimierz Kostanecki
139-141   Pobierz
Opis
artykułu
Zebranie Uroczyste, odbyte w XXV-tą rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : dnia 25-go listopada 1932 r. : Przemówienie Prezydenta m. st. Warszawy Zygmunta Słomińskiego.
Zygmunt Słomiński
142   Pobierz
Opis
artykułu
Zebranie Uroczyste, odbyte w XXV-tą rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : dnia 25-go listopada 1932 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego T. N. W. Edwarda Lotha z czynności T-wa w latach 1930-1932.
Edward Loth
143-152   Pobierz
Opis
artykułu
Zebranie Uroczyste, odbyte w XXV-tą rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : dnia 25-go listopada 1932 r. : Uroczyste wręczenie medalu b. Prezesowi T. N. W. Kazimierzowi Żorawskiemu [Przemówienie Prezesa Wacława Sierpińskiego i Przemówienie b. Prezesa Kazimierza Żorawskiego].
Wacław Sierpiński, Kazimierz Żorawski
153-156   Pobierz
Opis
artykułu
Zebranie Uroczyste, odbyte w XXV-tą rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : dnia 25-go listopada 1932 r. : Twórczość naukowa a wynalazczość techniczna w świetle nowszych zdobyczy nauk matematyczno-przyrodniczych / M. T. Huber.
M.T. Huber
157-170   Pobierz
Opis
artykułu
Zebranie Uroczyste, odbyte w XXV-tą rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : dnia 25-go listopada 1932 r. : Pałac Staszica a klasycyzm w Polsce / Władysław Tatarkiewicz.
Władysław Tatarkiewicz
171-178   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Stanisław Bełzecki (1856-1931) [nekrolog] / M. T. Huber, A. Pszenicki.
A. Pszenicki, M.T. Huber
179-184   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Edward Flatau (1869-1932) [nekrolog] / Teofil Simchowicz.
Teofil Simchowicz
185-191   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Emil Godlewski (senior) (1847-1930) [nekrolog] / Bolesław Hryniewiecki.
Bolesław Hryniewiecki
192-197   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Władysław Leopold Jaworski (1865—1930) [nekrolog] / Fryderyk Zoll.
Fryderyk Zoll
198-209   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Józef Kallenbach (1861-1929) [nekrolog] / Ignacy Chrzanowski.
Ignacy Chrzanowski
210-212   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Aleksander Kraushar (1843-1931) [nekrolog] / M. H.
Michał Heller
213-214   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Kazimierz Noiszewski (1859-1930) [nekrolog] / Leon Kryński.
Leon Kryński
215-216   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Feliks Ochimowski (1848-1932) [nekrolog] / Henryk Konic.
Henryk Konic
217-218   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Adolf Suligowski (1849-1932) [nekrolog] / Henryk Konic.
Henryk Konic
219-222   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Juljan Adolf Święcicki (1848-1932) [nekrolog] / G. K.
223-224   Pobierz
Opis
artykułu
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
225-227   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.