wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
1-18   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności naukowych.
19-38   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności administracyjnych.
39-42   Pobierz
Opis
artykułu
Wydawnictwa.
43-44   Pobierz
Opis
artykułu
Stosunki zewnętrzne.
45-48   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie rachunkowe Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za czas od 1 kwietnia 1928 r. do 31 marca 1929 r.
49-71   Pobierz
Opis
artykułu
Subsydja i ofiary.
72-75   Pobierz
Opis
artykułu
Posiedzenie publiczne : dnia 13 grudnia 1929 r. : przemówienie Prezesa Kazimierza Żorawskiego.
Kazimierz Żorawski
76-79   Pobierz
Opis
artykułu
Posiedzenie publiczne : dnia 13 grudnia 1929 r. : Sprawozdanie z czynności Tow. Nauk. Warsz. za czas od 1-go lipca 1928 do 30-go czerwca 1929 r., przedstawione na dorocznem Zebraniu uroczystem T.N.W. dn. 13 grudnia 1929 r. przez Sekretarza Generalnego Tow. Nauk. Warsz. Edwarda Lotha.
Edward Loth
80-87   Pobierz
Opis
artykułu
Posiedzenie publiczne : dnia 13 grudnia 1929 r. : Budowa geologiczna Afryki Pd. w związku z jej skarbami kopalnemi : Odczyt, wygłoszony na dorocznem Zebraniu uroczystem T. N. W. dnia 13 grudnia 1929 r. / Józef Morozewicz.
Józef Morozewicz
88-107   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Stanisław Bądzyński (1862-1929) [nekrolog] / J. M.
108-110   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Szymon Dzierzgowski (1866-1928) [nekrolog] / L. K.
111-112   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Franciszek Xawery Fierich (1860-1928) [nekrolog] / K. L.
113-115   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Wiktor Porzeziński (1870-1929) [nekrolog] / Stanisław Szober.
Stanisław Szober
116-119   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Jan Wiktor Zawidzki (1866-1928) [nekrolog] / Wojciech Świętosławski.
Wojciech Świętosławski
120-123   Pobierz
Opis
artykułu
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
124-126   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.