wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
1-13   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności naukowych.
13-36   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności administracyjnych.
37-108   Pobierz
Opis
artykułu
Wydawnictwa.
108-109   Pobierz
Opis
artykułu
Stosunki zewnętrzne.
109-111   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie Rachunkowe Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za czas od 1 kwietnia 1933 do 31 marca 1934 r.
112-119   Pobierz
Opis
artykułu
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 25 listopada 1934 r. : Część I : Przemówienie Prezesa T. N. W. Wacława Sierpińskiego.
Wacław Sierpiński
120-122   Pobierz
Opis
artykułu
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 25 listopada 1934 r. : Część I : Sprawozdanie z czynności Tow. Nauk. Warsz. za czas od 1 lipca 1933 r. do 30 czerwca 1934 r., przez Sekretarza Generalnego T-wa, Edwarda Lotha.
Edward Loth
123-128   Pobierz
Opis
artykułu
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 25 listopada 1934 r. : Część II : Złożenie hołdu pamięci Marji Skłodowskiej-Curie : Przemówienie Prezesa T. N. W. Wacława Sierpińskiego.
Wacław Sierpiński
128   Pobierz
Opis
artykułu
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 25 listopada 1934 r. : Część II : Życie i działalność Marji Skłodowskiej-Curie : Odczyt, wygłoszony na Dorocznem Zebraniu Uroczystem T. N. W. dnia 25 listopada 1934 r. / Czesław Białobrzeski.
Czesław Białobrzeski
129-146   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Bronisław Gubrynowicz (1870-1933) [nekrolog] / Z. Łempicki.
Z. Łempicki
147-148   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Adam Antoni Kryński (1844-1932) [nekrolog] / Stanisław Słoński.
Stanisław Słoński
149-151   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Stanisław Ptaszycki (1853-1933) [nekrolog] / G. K.
151-153   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli członkowie : Ś. p. Józef Siemiradzki (1858-1933) [nekrolog] / R. K.
153-155   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.