wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Nauka i etyka / Jerzy Szacki.
Jerzy Szacki
77-85   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Zarząd.
87   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Komisja Rewizyjna.
87   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Redaktor Naczelny Wydawnictw TNW.
88   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Biuro i Sekretariat Zarządu.
88   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Komisje Zarządu.
88   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie wybrani w 1989 r.
88-89   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Lista członków Towarzystwa.
89-107   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie zmarli w 1989.
107-108   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Jerzy Stembrowicz (1919-1986) / Hubert Izdebski.
Hubert Izdebski
108-109   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Stefan Nowak (1924-1989) / Antoni Sułek.
Antoni Sułek
109-111   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Jerzy Pniewski (1913-1989) / Janusz A. Zakrzewski.
Janusz A. Zakrzewski
112-114   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Grzegorz Białkowski (1932-1989) / Andrzej Kajetan Wróblewski.
Andrzej Kajetan Wróblewski
114-115   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Zygmunt Rybicki (1902-1989).
116-117   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z działalności naukowej : Zebrania naukowe ogólne.
119   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności organizacyjno-porządkowych.
119-123   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury.
123-124   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Stylizacja językowa w powieściach historycznych Henryka Rzewuskiego / Barbara Bartnicka.
Barbara Bartnicka
124   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Dwujęzyczność jako cecha charakterystyczna literatury Młodej Polski / Roman Taborski.
Roman Taborski
125-126   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Dzisiejsza sytuacja językowa na Łużycach / Ewa Rzetelska-Feleszko.
Ewa Rzetelska-Feleszko
126   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Muriel Spark na tle powojennej powieści angielskiej / Irena Dobrzycka.
Irena Dobrzycka
126-127   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Miejsce filologii klasycznej we współczesnej humanistyce / Jerzy Axer.
Jerzy Axer
127-128   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Problem funkcji języka i wypowiedzi w świetle teorii aktów mowy / Renata Grzegorczykowa.
Renata Grzegorczykowa
128-130   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Jana Kochanowskiego "Świat fraszek" / Janusz Pelc.
Janusz Pelc
130-131   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych.
131   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział III nauk matematycznych i fizycznych.
131-132   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Rola wapnia i kalmoduliny w regulacji wzrostu i rozwoju roślin / Alina Kacperska-Lewak.
Alina Kacperska-Lewak
132-133   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych.
132   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Z badań nad biologią i strukturą tasiemców / Bogdan Czapliński.
Bogdan Czapliński
133-134   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Myśl ewolucyjna w klasyfikacji bakterii / Ludmiła Bassalik-Chabielska.
Ludmiła Bassalik-Chabielska
134-135   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Pasożytnictwo pośrednie / Henryk Sandner.
Henryk Sandner
135   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Mechanizmy odporności bakterii na antybiotyki beta-laktamowe / Zdzisław Markiewicz.
Zdzisław Markiewicz
136   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Stare i nowe problemy projektowania / Józef Lubacz.
Józef Lubacz
137-138   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział V nauk lekarskich.
137   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych.
137   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Lasery w metrologii / Wiesław Woliński.
Wiesław Woliński
138-139   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Nauczanie matematyki w politechnikach / Maciej Szafarczyk.
Maciej Szafarczyk
138   Pobierz
Opis
artykułu
Spis ilustracji.
140   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.