wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Aleksander Gieysztor - in memoriam (1916-1999) [nekrolog].
5   Pobierz
Opis
artykułu
Aleksander Gieysztor (1916-1999) [nekrolog] / Ewa Gieysztor.
Ewa Gieysztor
6-10   Pobierz
Opis
artykułu
Aleksander Gieysztor - uczony i obywatel / Juliusz Bardach.
Juliusz Bardach
11-31   Pobierz
Opis
artykułu
Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów - zesłańców postyczniowych / Wiktoria Śliwowska.
Wiktoria Śliwowska
33-43   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Wolffiana 1999 - odnowienie dyplomu członka rzeczywistego Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. dr hab. med. Witolda Rudowskiego w 50-lecie Jego członkowstwa i wręczenie Jubilatowi pierścienia "Spectatissimus" / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski
45-47   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Odsłonięcie obelisku i tablicy pamiątkowej ku czci Aleksandra Jabłonowskiego (Mariańskie Porzecze, 10 X 1999) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski
48-50   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Odsłonięcie tablicy upamiętniającej przechowanie radu w domu Wernerów w okresie okupacji niemieckiej (Brwinów, 18 IX 1999 r.) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski
51-52   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Polska a Europa w oczach polskich historyków / Jerzy Kłoczowski.
Jerzy Kłoczowski
53-61   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Fryderyk Chopin : Struktura mitu - mistrzostwo formy czy nowa propozycja programu / Anna Czekanowska.
Anna Czekanowska
63-68   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1998-2000) : Prezydium Zarządu TNW.
69   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1998-2000) : Komisja Rewizyjna.
69   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1998-2000) : Komisje Zarządu.
69-70   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1998-2000) : Komisje Wydziałowe.
70   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1998-2000) : Członkowie wybrani w 1999 r.
70-71   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1998-2000) : Członkowie zmarli w 1999 r.
71   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Paweł Czartoryski (1924-1999) / Jan Malicki, Jacek Soszyński.
Jacek Soszyński, Jan Malicki
72-82   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Bogusław Sałata (1940-1999) / Wiesław Mułenko, Alicja Chmiel.
Alicja Chmiel, Wiesław Mułenko
82-84   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Zbigniew Szynkiewicz (1926-1999) / Konrad Malicki.
Konrad Malicki
85-89   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Henryk Frąckiewicz (1929-1999) / Wojciech Szczepiński.
Wojciech Szczepiński
90-91   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Bohdan Rodkiewicz (1925-1998) / Józef Bednara, Renata Śnieżko.
Renata Śnieżko, Józef Bednara
92-93   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego.
95-98   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie Skarbnika.
99   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
100-101   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury.
102   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Komisja Kultury Słowa.
102-103   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Językowa Komisja Slawistyczna.
103   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych.
104   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział III - Nauk Matematycznych i Fizycznych.
105   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział IV Nauk Biologicznych.
105-106   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział IV Nauk Biologicznych : Referaty i streszczenia : Tlenek azotu i jego udział w procesach biologicznych [Streszczenie] / Joanna Strosznajder.
Joanna Strosznajder
106-107   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział V Nauk Lekarskich.
107-108   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI Nauk Technicznych.
108   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI Nauk Technicznych : Sekcja Nauk Rolniczych.
108   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Techniczne, ekonomiczne i polityczne aspekty katastru w Polsce [Streszczenie] / Jerzy Gaździcki.
Jerzy Gaździcki
109   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Stan naprężenia w płytach rezonansowych a jakość instrumentu czyli tajemnica budowy skrzypiec [Streszczenie] / Bogdan Skalmierski.
Bogdan Skalmierski
110   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Mikrofale [Streszczenie] / Tadeusz Morawski.
Tadeusz Morawski
110   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Obronne funkcje przewodu pokarmowego [Streszczenie] / Wiesław Barej.
Wiesław Barej
111-112   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1999 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Źródła i akumulacja energii w XXI wieku [Streszczenie] / Roman Domański.
Roman Domański
111   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualności.
113   Pobierz
Opis
artykułu
Errata do Rocznika Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, LXI 1998.
114   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.