wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Rozbłyski gamma : fakty i fantazje / Bohdan Paczyński ; tłum. z ang. Zbigniew Loska.
Loska Zbigniew, Bohdan Paczyński
7-22   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : .
7   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Zarząd.
23   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Komisja Rewizyjna.
23   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Komisje Zarządu.
23   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Komisje Wydziałowe.
24   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Członkowie zmarli w 1992 r.
24   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Marian Szyrocki (1928-1992) / Janusz Pelc.
Janusz Pelc
25-26   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Adam Weinsberg (1918-1992) / Jadwiga Sambor.
Jadwiga Sambor
26-31   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Jan Safarewicz (1904-1992) / Janusz Siatkowski.
Janusz Siatkowski
31-33   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Zbigniew Raszewski (1925-1992) / Roman Taborski.
Roman Taborski
33-36   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Stefan Kieniewicz (1907-1992) / Wiktoria Śliwowska.
Wiktoria Śliwowska
37-41   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Janusz Tymowski (1902-1992) / Maciej Szafarczyk.
Maciej Szafarczyk
42-44   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego.
45-47   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie Skarbnika za rok 1992.
47   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
48-49   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury.
49-50   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Zjednoczenie Niemiec a sprawa łużycka / Ewa Rzetelska-Feleszko.
Ewa Rzetelska-Feleszko
50-52   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Polskie XIX-wieczne materiały gwarowe w Marburgu / Kazimierz Feleszko, Janusz Siatkowski.
Kazimierz Feleszko, Janusz Siatkowski
52-57   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Z dziejów literackiej emigracji rosyjskiej w Warszawie dwudziestolecia / Janina Kulczycka-Saloni.
Janina Kulczycka-Saloni
57-59   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Konfrontatywne badania semantyczne [Streszczenie] / Renata Grzegorczykowa.
Renata Grzegorczykowa
59-61   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Julian Krzyżanowski - człowiek i uczony - w setną rocznicę urodzin [Streszczenie] / Zdzisław Libera.
Zdzisław Libera
61-64   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Technika przekładu najstarszego polskiego tłumaczenia Biblii z hebrajskiego [Streszczenie] / Leszek Moszyński.
Leszek Moszyński
64-65   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Od Gilgamesza do Lolity czyli problemy Słownika postaci literackich / Andrzej Z. Makowiecki.
Andrzej Z. Makowiecki
65-66   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych.
66-67   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Referaty i streszczenia : Nowe spojrzenie na mecenat Stanisława Augusta / Andrzej Rottermund.
Andrzej Rottermund
68-70   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Referaty i streszczenia : Zamek Horeszków i jego mieszkańcy / Ryszard Kiersnowski.
Ryszard Kiersnowski
70-71   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Referaty i streszczenia : Obchody pięćsetlecia (1492-1992) / Janusz Tazbir.
Janusz Tazbir
72-73   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III nauk matematycznych i fizycznych.
73-74   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych.
74-75   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Referaty i streszczenia : Wkład ks. Stanisława Bonifacego Jundziłła do rozwoju nauk przyrodniczych w Polsce / Tomasz Majewski.
Tomasz Majewski
75-83   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Referaty i streszczenia : O możliwości wzmożenia fotosyntezy za pomocą fluorescencji / Piotr Strebeyko.
Piotr Strebeyko
84-87   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V nauk lekarskich.
88   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V nauk lekarskich : Referaty i streszczenia : Bankowanie tkanek w roku 1992 / Janusz Komender.
Janusz Komender
89-96   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V nauk lekarskich : Referaty i streszczenia : Ludzkie choroby wygasłe i wygasające / Elżbieta Promińska.
Elżbieta Promińska
97-111   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych.
111-112   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Wpływ komputerów na pracę inżyniera i badacza : (na przykładzie budowy i eksploatacji maszyn) / Maciej Bossak.
Maciej Bossak
113   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Szkolnictwo wyższe, stowarzyszenia naukowe oraz organizacja badań w RFN / Zbigniew Ciok.
Zbigniew Ciok
113   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : streszczenia : kontrowersje wokół problemu finansowania nauki w Polsce / Maciej Grabski.
Maciej W. Grabski
113   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Powierzchnia materiału w ujęciu technicznym / Bogdan Nowicki.
Bogdan Nowicki
114   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Współczesne kierunki genetyki zwierząt i ich zastosowanie w hodowli / Maria Joanna Radomska.
Maria Joanna Radomska
114   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Perspektywy hodowli jakościowej rolniczych roślin uprawnych / Maria Rakowska.
Maria Rakowska
114   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Kształtowanie się środowisk roślinnych w zależności od nawożenia i użytkowania / Barbara Rutkowska.
Barbara Rutkowska
115   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualności 1993 r.
116-117   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualności 1993 r. : O powołaniu i działalności Językowej Komisji Slawistycznej przy Wydziale I.
117-119   Pobierz
Opis
artykułu
Aneks : Spis członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (stan w dn. 1 grudnia 1993 r.; w nawiasach data od przyjęcia do Towarzystwa).
120-147   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.