wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Bolesław Górnicki - in memoriam (1909-1998) [nekrolog].
5   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Uroczystość wręczenia dyplomu honorowego członka Towarzystwa Naukowego Warszawskiego profesorowi Stefanowi Swieżawskiemu.
6-14   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Jubileusz 50-lecia prof. dr hab. med. Witolda Rudowskiego i odnowienie doktoratu w Uniwersytecie Warszawskim.
15-26   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Wkład filomatów i Mickiewicza w walkę o niepodległość : (Refleksja na 200-lecie urodzin Mickiewicza i 80-lecie odzyskania niepodległości) / Zbigniew Sudolski.
Zbigniew Sudolski
27-43   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Prezydium Zarządu TNW.
44   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Komisja Rewizyjna.
44   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Komisje Zarządu.
44-46   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Komisje Wydziałowe.
46   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Członkowie wybrani w 1998 r.
46-47   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Członkowie zmarli w 1998 r.
48   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Zdzisław Libera (1913-1998) / Irena Łossowska.
Irena Łossowska
49-53   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Janina Kulczycka-Saloni (1912-1998) / Danuta Kryn-Tomaszewska.
Danuta Kryn-Tomaszewska
53-58   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Tadeusz Dzierżykray-Rogalski (1918-1998) / Jan Strzalko, Zbigniew Drozdowski.
Zbigniew Drozdowski, Jan Strzalko
59-60   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Elżbieta Promińska (1941-1998) / Teresa Łaska-Mierzejewska.
Teresa Łaska-Mierzejewska
61-63   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Bolesław Górnicki (1909-1998) / Andrzej Śródka.
Andrzej Śródka
63-67   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Toczko (1928-1998) / Krzysztof Staroń.
Krzysztof Staroń
68-69   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Janusz Molski (1926-1998) / Andrzej Barczak.
Andrzej Barczak
69-72   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Bohdan Ciszewski (1922-1998) / Stanisław Kocańda.
Stanisław Kocańda
72-77   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Jan Podolski (1904-1998) / Wiesław Seruga.
Wiesław Seruga
78-80   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego.
81-84   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie Skarbnika.
85   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
86-88   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury.
88   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Komisja Kultury Słowa.
88-89   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Językowa Komisja Slawistyczna.
89   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych.
89-90   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział III - Nauk Matematycznych i Fizycznych.
90-91   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział IV Nauk Biologicznych.
91-92   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział IV Nauk Biologicznych : Referaty i streszczenia : Starzenie się organizmu i starzenie się komórek / Andrzej Kaczanowski.
Andrzej Kaczanowski
92-101   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział V Nauk Lekarskich.
101-102   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział V Nauk Lekarskich : Referaty i streszczenia : Zagrożenia zdrowotne podczas klęsk i katastrof / Wiesław Magdzik.
Wiesław Magdzik
102-105   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział V Nauk Lekarskich : Referaty i streszczenia : Ostre choroby zakaźne na terenach objętych powodzią w Polsce w 1997 r. / Danuta Naruszewicz-Lesiuk.
Danuta Naruszewicz-Lesiuk
106-115   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI - Nauk Technicznych.
115   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI - Nauk Technicznych : Sekcja Nauk Rolniczych.
116   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI - Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Elementy etyki inżynierskiej [Streszczenie] / Wojciech Gasparski.
Wojciech Gasparski
116-117   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI - Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Możliwości wprowadzenia telewizji cyfrowej w Polsce [Streszczenie] / Alina Karwowska-Lamparska.
Alina Karwowska-Lamparska
117   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI - Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Bezpieczeństwo wprowadzenia oraz skutków działania na środowisko roślin transgenicznych / Maria Rakowska.
Maria Rakowska
118-121   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI - Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Wczoraj, dziś i jutro techniki laserowej [Streszczenie] / Zdzisław Jankiewicz.
Zdzisław Jankiewicz
118   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI - Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Markery molekularne i rośliny transgeniczne w rolnictwie [Streszczenie] / Katarzyna Niemirowicz-Szczytt.
Katarzyna Niemirowicz-Szczytt
121-122   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r : Działalność Biblioteki TNW w 1998 r.
122-123   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualności.
124   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualności : Roczniki Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Bibliografia zawartości (1983-1997).
125-152   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualności : Spis członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (stan na 1999 r.).
153-183   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.