wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Zarząd.
63   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Komisja Rewizyjna.
63   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Redaktor Naczelny Wydawnictw TNW.
63   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Sekretariat Zarządu.
64   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie wybrani w 1984 r. : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych.
64-66   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie wybrani w 1984 r. : Wydział III nauk matematyczno-fizycznych.
66-67   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie wybrani w 1984 r. : Wydział IV nauk biologicznych.
67-68   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie wybrani w 1984 r. : Wydział V nauk lekarskich.
68   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie wybrani w 1984 r. : Wydział VI nauk technicznych.
69-71   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Wiktor Kemula (1902-1985).
71-74   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie zmarli w 1985 r.
71   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Włodzimierz Niemierko (1897-1985) / Aleksandra Przełęcka.
Aleksandra Przełęcka
74-76   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Prawda i legenda o Konstytucji 3 Maja [Streszczenie] / Andrzej Zahorski.
Andrzej Zahorski
77-81   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Zebrania naukowe ogólne.
77   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdanie Zarządu z czynności administracyjnych : Przemówienie Prezesa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego prof. dra Wiktora Kemuli na Uroczystym Zebraniu w dniu 1 marca 1985 r.
Wiktor Kemula
81-85   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
85-86   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury.
86   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Renesans - Humanizm - Reformacja / Janusz Pelc.
Janusz Pelc
87-88   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : O "Kancjonale" toruńskim / Barbara Bartnicka.
Barbara Bartnicka
88-89   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Naturalizm jako zjawisko międzynarodowe / Janina Kulczycka-Saloni.
Janina Kulczycka-Saloni
89-90   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Narodziny nowoczesnej kultury w Polsce : (o kulturze polskiego Oświecenia) / Zdzisław Libera.
Zdzisław Libera
91-92   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Pierwsze polskie wydanie "Historii rzymskich" / Janusz Siatkowski.
Janusz Siatkowski
92   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Encyklopedia Diderota w świetle najnowszych badań / Ewa Rzadkowska.
Ewa Rzadkowska
93-94   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : O pojęciu kultury języka / Jadwiga Puzynina.
Jadwiga Puzynina
93   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Stosowane przez językoznawców metody wnioskowań na temat kultury dawnych Słowian / Hanna Popowska-Taborska.
Hanna Popowska-Taborska
94-95   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Uwagi o aplikacjach na obrazy i roli sreber w dawnej Rzeczypospolitej [Streszczenie] / Mariusz Karpowicz.
Mariusz Karpowicz
95-96   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych.
95   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział III nauk matematyczno-fizycznych.
96   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział III nauk matematyczno-fizycznych : Streszczenia : Matematyka chaosu / Michał Misiurewicz.
Michał Misiurewicz
97   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział III nauk matematyczno-fizycznych : Streszczenia : Pomiar i obliczenia w astronomii starożytnej i średniowiecznej / Jerzy Dobrzycki.
Jerzy Dobrzycki
97-98   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych.
98   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Biologiczne skutki działania niskich dawek promieniowania jonizującego / Wanda Leyko.
Wanda Leyko
99-102   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Fizjologiczne znaczenie turgoru / Piotr Strebeyko.
Piotr Strebeyko
102-105   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Metabolizm wtórny i jego regulacja / Zofia Kasprzyk.
Zofia Kasprzyk
105-109   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Fauna Warszawy / Bohdan Pisarski.
Bohdan Pisarski
109-111   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział V nauk lekarskich.
111-112   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział V nauk lekarskich : Lekarz we współczesnym społeczeństwie [Streszczenie] / Edward Rużyłło.
Edward Rużyłło
112-117   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział VI nauk technicznych.
117-120   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Dalsza przyszłość Polski w świetle jej ograniczonych zasobów energetycznych / Czesław Mejro, Witold Nowicki, Jan Podoski.
Czesław Mejro, Jan Podolski, Witold Nowicki
120-123   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Sekcja Nauk Rolniczych Wydziału VI nauk technicznych.
123-125   Pobierz
Opis
artykułu
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
126-140   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.