wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Z życia nauki i życia Towarzystwa.
7   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Kształtowanie się stołeczności Warszawy od początku XVI do połowy XVIII wieku / Andrzej Karpiński.
Andrzej Karpiński
9-20   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Warszawa w ciągu najbliższego półwiecza : "Cité Salubre" / Bolesław Górnicki.
Bolesław Górnicki
21-28   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : wkład Ludwika Pasteura do rozwoju mikrobiologii i biotechnologii / Włodzimierz Ostrowski.
Włodzimierz S. Ostrowski
29-40   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Europa - idea i rzeczywistość w przeszłości [Streszczenie] / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor
41-42   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Poczet członków honorowych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego / Andrzej Śródka.
Andrzej Śródka
43-51   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Medal Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
51-52   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Prezydium Zarządu TNW.
53   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Komisja Rewizyjna.
53   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Komisje Zarządu.
53   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Komisje Wydziałowe.
55   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Członkowie wybrani w 1995 r.
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Józef Kochman (1903-1995) / Tomasz Majewski.
Tomasz Majewski
56-57   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Członkowie zmarli w 1995 r.
56   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Zdzisław Łapiński (1909-1995) / Jan Nielubowicz.
Jan Nielubowicz
58   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Olgierd Adrian Wojtasiewicz (1916-1995) / Andrzej Bogusławski, Bożena Bojar.
Andrzej Bogusławski, Bożena Bojar
59-61   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego.
63-65   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie Skarbnika.
66-67   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
67-68   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Problemy epigrafiki japońskiej [Streszczenie] / Jolanta Tubielewicz.
Jolanta Tubielewicz
69-71   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury.
69   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : referaty i streszczenia : sytuacja językowa na Tajwanie / Mieczysław J. Künstler.
Mieczysław Jerzy Künstler
71-81   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Zapomniane polonicum lwowskie - powieść Alfreda Nossiga / Janina Kulczycka-Saloni.
Janina Kulczycka-Saloni
81-83   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : O języku i stylu Stefana Żeromskiego / Władysław Kupiszewski.
Władysław Kupiszewski
83-84   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Analiza stylistyczna tekstu Stefana Żeromskiego [Streszczenie] / Barbara Bartnicka.
Barbara Bartnicka
84   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Realia czasowe i przestrzenne Wacława Berenta / Andrzej Z. Makowiecki.
Andrzej Z. Makowiecki
85   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Komisja Kultury Słowa.
86-87   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Językowa Komisja Slawistyczna.
87-88   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych : Referaty i streszczenia : Polski przekład Frycza Modrzewskiego a elity Wielkiego Księstwa Litewskiego [Streszczenie] / Juliusz Bardach.
Juliusz Bardach
89-91   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych.
89   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych : Referaty i streszczenia : Cztery wieki filozofii wileńskiej / Jacek Juliusz Jadacki.
Jacek Juliusz Jadacki
91-99   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych : Referaty i streszczenia : Zamek Królewski i architektura klasycyzmu warszawskiego [Streszczenie] / Andrzej Rottermund.
Andrzej Rottermund
99-100   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Komisja Logiki.
100-101   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych.
101   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV Nauk Biologicznych.
102   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV Nauk Biologicznych : Referaty i streszczenia : Borelioza z Lyme [Streszczenie] / Stanisława Tylewska-Wierzbanowska.
Stanisława Tylewska-Wierzbanowska
103-104   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V Nauk Lekarskich.
105   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych.
106-107   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Zastosowanie geometrycznych baz danych do usprawnienia procesów projektowych i produkcyjnych [Streszczenie] / Krzysztof Marciniak.
Krzysztof Marciniak
107   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Problemy szkół wyższych i środowiska akademickiego w świetle prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego [Streszczenie] / Jerzy Osiowski.
Jerzy Osiowski
108-109   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Interakcja jonowa gleba-roślina [Streszczenie] / Zygmunt Brogowski.
Zygmunt Brogowski
108   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Nowe rośliny uprawne i perspektywy ich wykorzystania [Streszczenie] / Emil Nalborczyk.
Emil Nalborczyk
109   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Nauki techniczne wobec zmian systemowych w Polsce [Referat wygłoszony na zebraniu Komitetu Budowy Maszyn PAN 15 V 1994 r. w Krakowie] / Zdzisław Marciniak.
Zdzisław Marciniak
110-118   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Obieg azotu w agro-ekosystemie [Streszczenie] / Stanisław Mercik.
Stanisław Mercik
110   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Dyskusja / Władysław Findeisen.
Władysław Findeisen
118-119   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Dyskusja / Krzysztof Malinowski.
Krzysztof Malinowski
119-122   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Dyskusja / Jan Kaczmarek.
Jan Kaczmarek
123-133   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Dyskusja / Zbigniew Ciok.
Zbigniew Ciok
133-135   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualności 1996 r.
137   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.