wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Witold J. Rudowski - in memoriam (1918-2001) [nekrolog].
5   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie o Profesorze Witoldzie J. Rudowskim / Edward Towpik.
Edward Towpik
6-9   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Nauka polska w świetle integracji z Unią Europejską : (Warszawa, 4-6 czerwca 2001) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski
10-16   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sesje naukowe poświęcone Kazimierzowi Ajdukiewiczowi, Witoldowi Doroszewskiemu, Tadeuszowi i janinie Kotarbińskim, Romanowi Suszce i Władysławowi Tatarkiewiczowi / Jerzy Pelc.
Jerzy Pelc
17-19   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sesja naukowa ku czci Juliana Krzyżanowskiego w 25. rocznicę śmierci : (Warszawa, 7 XII 2001) / Teresa Kostkiewiczowa.
Teresa Kostkiewiczowa
20-21   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Wolffiana 2001 - uroczyste wręczenie Medalu A.F. Wolffa Andrzejowi Śródce w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski
22   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Struktura początku świata / Michał Heller.
Michał Heller
23-29   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Starość i młodość w nauce / Tadeusz S. Tołłoczko.
Tadeusz S. Tołłoczko
30-41   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2001-2003) : Prezydium Zarządu TNW.
42   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2001-2003) : Komisja Rewizyjna.
42   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2001-2003) : Komisje Zarządu.
42-43   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2001-2003) : Komisje Wydziałowe.
43   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2001-2003) : Członkowie wybrani w 2001 roku.
43-45   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2001-2003) : Członkowie zmarli w 2001 roku.
45-46   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2001-2003) : Wspomnienia pośmiertne : Roman Gutowski (1926-2001) / Krzysztof Arczewski.
Krzysztof Arczewski
47-48   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2001-2003) : Wspomnienia pośmiertne : Franciszek Sławski (1916-2001) / Janusz Siatkowski.
Janusz Siatkowski
48-50   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2001-2003) : Wspomnienia pośmiertne : Adam Morecki (1929-2001) / Krzysztof Kędzior.
Krzysztof Kędzior
50-52   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2001-2003) : Wspomnienia pośmiertne : Zbigniew Osiński (1926-2001) / Jerzy Wróbel.
Jerzy Wróbel
52-54   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2001-2003) : Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Feleszko (1939-2001) / Krzysztof Wrocławski.
Krzysztof Wrocławski
54-56   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego.
57-62   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie Skarbnika.
63   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
64   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej : Sprawy finansowe.
64-65   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej : Działalność merytoryczna.
65-66   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury.
67   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Wokół korespondencji Tadeusza Borowskiego [Streszczenie] / Tadeusz Drewnowski.
Tadeusz Drewnowski
68   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Komisja Kultury Słowa.
69-71   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Językowa Komisja Slawistyczna.
71   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych.
71-72   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych.
72-73   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział IV Nauk Biologicznych.
73-74   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział V Nauk Lekarskich.
75   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI Nauk Technicznych.
76-77   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI Nauk Technicznych : Sekcja Nauk Rolniczych.
77   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Półprzewodnikowe czujniki wielkości biochemicznych [Streszczenie] / Władysław Torbicz.
Władysław Torbicz
78-79   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Nowoczesne materiały kompozytowe i ich spajanie w technologiach budowy maszyn [Streszczenie] / Katarzyna Pietrzak.
Katarzyna Pietrzak
79-80   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Megatrendy transformacji agrosystemów [Streszczenie] / Tadeusz Nowacki.
Tadeusz Nowacki
80-81   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Etyczne uwarunkowania transformacji agrosystemów [Streszczenie] / Tadeusz Nowacki.
Tadeusz Nowacki
81-82   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów Towarzystwa : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Ujednolicenie metod oznaczania chemicznych i fizycznych właściwości podłoży ogrodniczych [Streszczenie] / Jan Roman Starck.
Jan Roman Starck
82   Pobierz
Opis
artykułu
Spis członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (stan na 31 sierpnia 2002 r. - w nawiasach data przyjęcia do Towarzystwa).
83-95   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz pozycji wydawnictw wydanych ze środków TNW.
96-99   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.