wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Z życia nauki i życia Towarzystwa : O kulturze słowa / Kwiryna Handke.
Kwiryna Handke
7-13   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Meandry antropogenezy / Tadeusz Dzierżykray-Rogalski.
Tadeusz Dzierżykraj-Rogalski
14-20   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Zarząd.
21   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Komisja Rewizyjna.
21   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Komisje Zarządu.
21   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Komisje Wydziałowe.
21-22   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Członkowie wybrani w 1994 r.
22-26   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Członkowie zmarli w 1994 r.
26   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Wacław Szubert (1912-1994) / Juliusz Bardach.
Juliusz Bardach
27-31   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Ludmiła Bassalik-Chabielska (1924-1994) / Lech Zwierzchowski, Zofia Ryniewicz.
Zofia Ryniewicz, Lech Zwierzchowski
31-34   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Bohdan Galster (1931-1994) / Janusz Rieger.
Janusz Rieger
35-37   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Henryk Kupiszewski (1927-1994) / Witold Wołodkiewicz.
Witold Wołodkiewicz
37-43   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Helena Rasiowa (1917-1994) / Ewa Orłowska, Andrzej Skowron.
Andrzej Skowron, Ewa Orłowska
43-47   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Henryk Sandner (1915-1994) / Teresa Pojmańska.
Teresa Pojmańska
47-50   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Dziewoński (1910-1994) / Jerzy Kostrowicki, Piotr Korcelli.
Piotr Korcelli, Jerzy Kostrowicki
50-52   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Witold Nowicki (1903-1994) / Piotr Strebeyko.
Piotr Strebeyko
53-56   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego.
57-59   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie Skarbnika.
59-60   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
60   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Henry Jamesa żywot i sprawy [Streszczenie] / Zofia Sinko.
Zofia Sinko
61-62   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury.
61   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Ewolucja od monosylabizmu do polisylabizmu : (na przykładzie języków chińskich) [Streszczenie] / Mieczysław Jerzy Künstler.
Mieczysław Jerzy Künstler
62-65   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Rozkosze tropienia intonacji starojapońskiej / Wiesław Kotański.
Wiesław Kotański
65-81   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Językowa Komisja Slawistyczna.
81-82   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Komisja Kultury Słowa.
82-84   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych.
85   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III nauk matematycznych i fizycznych : Referaty i streszczenia : Współczesne metody poszukiwania nowych leków [Streszczenie] / Grzegorz Grynkiewicz.
Grzegorz Grynkiewicz
86-87   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III nauk matematycznych i fizycznych.
86   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych.
88   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Referaty i streszczenia : Losy żubra a jego parazytofauna w ostatnim stuleciu / Jan Dróżdż.
Jan Dróżdż
89-100   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Referaty i streszczenia : Znaczenie współdziałania genotypu i środowiska oraz homeostazy genetycznej w hodowli zwierząt / Mirosław Kownacki.
Mirosław Kownacki
100-109   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Referaty i streszczenia : Topoizomerazy eukariotyczne [Streszczenie] / Krzysztof Staroń.
Krzysztof Staroń
109-111   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Referaty i streszczenia : Wymieranie faun w minionych epokach geologicznych na przykładzie konodontów [Streszczenie] / Hubert Szaniawski.
Hubert Szaniawski
111-113   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Referaty i streszczenia : Polityczne, naukowe i ekonomiczne znaczenie polskiej działalności w Antarktyce [Streszczenie] / Stanisław Rakusa-Suszczewski.
Stanisław Rakusa-Suszczewski
114-116   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V nauk lekarskich : Referaty i streszczenia : Znaczenie czynników nieswoistych w działaniu leków / Andrzej Danysz.
Andrzej Danysz
117-126   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V nauk lekarskich.
117   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych.
126-127   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Proces spalania - klucz do "czystego" i oszczędnego silnika tłokowego / Tadeusz J. Rychter.
Tadeusz J. Rychter
127-128   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Niektóre zagadnienia jakości żywności ekologicznej / Adolf Horubała.
Adolf Horubała
129-130   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Wartość odżywcza mleka i produktów mlecznych / Stanisław Zmarlicki.
Stanisław Zmarlicki
129   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Nowe zwierzęta w hodowli / Maria Joanna Radomska.
Maria Joanna Radomska
129   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Synteza jądrowa - podstawowe zjawisko dostarczające energii do naturalnych procesów fizycznych i biologicznych / Józef Kocoń.
Józef Kocoń
130-133   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualności 1995 r.
135   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.