wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Matematyka - Fizyka - Filozofia / Krzysztof Maurin.
Krzysztof Maurin
7-23   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Zarząd.
24   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Komisja Rewizyjna.
24   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Redaktor Naczelny Wydawnictw TNW.
25   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Sekretariat Zarządu.
25   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Komisje Zarządu.
25   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Lista członków Towarzystwa w 1987 r.
25-42   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Bursa (1921-1987) / Aleksander Przepiera.
Aleksander Przepiera
42-46   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie zmarli w 1987 r.
42   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : wspomnienia pośmiertne : Irena Chmielewska (1905-1987) / Zdzisław Wojciechowski.
Zdzisław A. Wojciechowski
46-48   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Wanda Polaczkowa (1901-1985) / Teresa Bisanzowa.
Teresa Bisanzowa
48-50   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Smulikowski (1900-1987) / Maria Borkowska.
Maria Borkowska
50-53   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
54-58   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Zebrania naukowe ogólne.
54   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Odczyty przedstawione na Zebraniu Jubileuszowym : Z dziejów Towarzystwa Naukowego Warszawskiego / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor
58-63   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Odczyty przedstawione na Zebraniu Jubileuszowym : Zarys dziejów Wydziału językoznawstwa i historii literatury Towarzystwa Naukowego Warszawskiego / Zdzisław Libera.
Zdzisław Libera
63-67   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Odczyty przedstawione na Zebraniu Jubileuszowym : Nauki społeczne w Towarzystwie Naukowym Warszawskim / Jerzy Szacki.
Jerzy Szacki
68-71   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : odczyty przedstawione na Zebraniu Jubileuszowym : Nauki ścisłe w Towarzystwie Naukowym Warszawskim / Zbigniew R. Grabowski.
Zbigniew Ryszard Grabowski
72-76   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Odczyty przedstawione na Zebraniu Jubileuszowym : Nauki biologiczne w Towarzystwie Naukowym Warszawskim / Józef Kochman.
Józef Kochman
76-80   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Odczyty przedstawione na Zebraniu Jubileuszowym : Krótkie refleksje nad kierunkami rozwoju nauk medycznych w okresie działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego / Edward Rużyłło.
Edward Rużyłło
80-85   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Odczyty przedstawione na Zebraniu Jubileuszowym : Udział Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w rozwoju nauk technicznych / Zdzisław Marciniak.
Zdzisław Marciniak
85-91   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Odczyty przedstawione na Zebraniu Jubileuszowym : Perspektywy działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego / Stanisław Miszczak.
Stanisław Miszczak
91-95   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności administracyjnych.
95-99   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
99-100   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Znowu o gatunkach literackich / Michał Głowiński.
Michał Głowiński
100-102   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury.
100   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Współczesny polski i rosyjski akcent wyrazowy w ujęciu konfrontatywnym / Leszek Ossowski.
Leszek Ossowski
102-110   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Literatura a książka w okresie renesansu i baroku / Paulina Buchwald-Pelcowa.
Paulina Buchwald-Pelcowa
110-125   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Proza fabularna w czasopismach polskich 1801-1830 / Zofia Sinko.
Zofia Sinko
125-127   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Językowe wykładniki operacji myślowych / Renata Grzegorczykowa.
Renata Grzegorczykowa
127-129   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych.
129   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział III nauk matematyczno-fizycznych.
129-130   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział III nauk matematyczno-fizycznych : Streszczenia : Akceleratory wielkich energii : Rzeczywista potrzeba czy tworzenie współczesnych piramid / Ryszard Sosnowski.
Ryszard Sosnowski
130-131   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział III nauk matematyczno-fizycznych : Streszczenia : Kontrowersje związane z nauczaniem matematyki na poziomie wczesnoszkolnym / Zbigniew Semadeni.
Zbigniew Semadeni
132-133   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział III nauk matematyczno-fizycznych : Streszczenia : Niemiecki fizyk o nauce polskiej w 1939 roku / Jerzy Dobrzycki.
Jerzy Dobrzycki
132   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych.
133-134   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Nowe spojrzenie na zagadnienia związane z jakością mleka / Ludmiła Bassalik-Chabielska.
Ludmiła Bassalik-Chabielska
134-138   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Biologiczne oczyszczanie ścieków w glebie / Jadwiga Kermen.
Jadwiga Kermen
138-147   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Zachowanie się organelli w mejotycznych komórkach roślin wyższych / Bohdan Rodkiewicz, Józef Bednara.
Józef Bednara, Bohdan Rodkiewicz
147-152   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Granice pasożytnictwa / Henryk Sandner.
Henryk Sandler
152-156   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Zmiany ilościowe i jakościowe DNA jądrowego podczas różnicowania komórek / Maria J. Olszewska.
Maria J. Olszewska
156-160   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Sterole w życiu roślin / Zdzisław A. Wojciechowski.
Zdzisław A. Wojciechowski
160-164   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Problemy ochrony grzybów / Bogusław Sałata.
Bogusław Sałata
165-168   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Fizjologiczno-biochemiczne podstawy odporności roślin na zamarzanie / Alina Kacperska-Lewak.
Alina Kacperska-Lewak
168-172   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział V Nauk Lekarskich.
172-173   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział V Nauk Lekarskich : Streszczenia : Wartości humanistyczne medycyny - cierpienie / Elżbieta Promińska, Eugeniusz Butruk, Zbigniew Szawarski.
Zbigniew Szawarski, Eugeniusz Butruk, Elżbieta Promińska
173-175   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział V Nauk Lekarskich : Streszczenia : Rola peptydów ośrodkowego układu nerwowego / Zbigniew Szreniawski.
Zbigniew Szreniawski
176-177   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział V Nauk Lekarskich : Streszczenia : Żywienie a niektóre nowotwory przewodu pokarmowego / Jan Dzieniszewski.
Jan Dzieniszewski
177-183   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział V Nauk Lekarskich : Streszczenia : Chirurgia i biologia sieci większej / Kazimierz Dux.
Kazimierz Dux
184-187   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział V Nauk Lekarskich : Streszczenia : Niektóre aspekty kriomedycyny / Janusz Komender.
Janusz Komender
187-191   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział V Nauk Lekarskich : Streszczenia : Czy dehumanizacja medycyny rzeczywiście nam grozi? / Bolesław Górnicki.
Bolesław Górnicki
191-200   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział V Nauk Lekarskich : Streszczenia : Humanistyczne wartości medycyny : lęk [dyskusja] / Sławomir Rump.
Sławomir Rump
200-215   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział V Nauk Lekarskich : Streszczenia : Psychosomatyczne aspekty depresji typu endogennego / Stanisław Pużyński.
Stanisław Pużyński
215-224   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział V Nauk Lekarskich : Streszczenia : Zdrowie i jego formowanie / Edward Rużyłło.
Edward Rużyłło
224-239   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział VI Nauk Technicznych.
239   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział VI Nauk Technicznych : Streszczenia : Ekologiczne zagrożenie energii odnawialnej / Tadeusz Nowacki, Jan Siuta, Andrzej Szujecki.
Tadeusz Nowacki, Andrzej Szujecki, Jan Siuta
240   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział VI Nauk Technicznych : Streszczenia : Kierunki rozwojowe w informatyce i technice komputerowej / Jan Zabrodzki.
Jan Zabrodzki
240-241   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział VI Nauk Technicznych : Streszczenia : Efektywność przepływu energii w systemie gospodarki żywnościowej w aspekcie osiągnięć biotechnologii / Wiesław Barej, Henryk Czembor, Tadeusz Nowacki.
Tadeusz Nowacki, Henryk Czembor, Wiesław Barej
242   Pobierz
Opis
artykułu
Spis ilustracji.
243   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.