wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Aneks : Spis członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (stan w dn. 31 października 1994 r.; w nawiasach data przyjęcia do Towarzystwa).
1-30   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa.
7   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Posiedzenie Publiczne 2 grudnia 1918 r. : Zagajenie Wiceprezesa Leona Kryńskiego.
Leon Kryński
7-9   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Posiedzenie Publiczne 2 grudnia 1918 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego Marjana Jakowskiego z działalności T.N.W. za rok 1918.
Marjan Jakowski
9-20   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Statut Towarzystwa Naukowego Warszawskiego zatwierdzony decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie 17 listopada 1993 r.
21-27   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Zarząd.
29   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Komisja Rewizyjna.
29   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Komisje Zarządu.
29   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Komisje Wydziałowe.
29-30   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Członkowie wybrani w 1993 r.
30-31   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Andrzej Jakimowicz (1919-1992) / Anna Sieradzka.
Anna Sieradzka
31-34   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Członkowie zmarli w 1993 r.
31   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Feliksiak (1906-1992) / Stanisław L. Kazubski.
Stanisław L. Kazubski
35-37   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Bohdan Pisarski (1928-1992) / Stanisław L. Kazubski, Przemysław Trojan.
Przemysław Trojan, Stanisław L. Kazubski
37-41   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Jerzy Giedymin (1925-1993) / Krystyna Zamiara.
Krystyna Zamiara
42-45   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Janusz Stanisław Pasierb (1929-1993) / Andrzej K. Olszewski.
Andrzej K. Olszewski
45-48   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Janusz Kacprowski (1916-1993) / Ignacy Malecki.
Ignacy Malecki
48-49   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Wejchert (1912-1993) / Halina Skibniewska.
Halina Skibniewska
50-51   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego.
53-54   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie Skarbnika.
55   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
55-57   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury.
57-58   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Wawrzyniec Puttkamer - rodowód i pochodzenie nazwiska / Janusz Siatkowski.
Janusz Siatkowski
58-59   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Komisja Kultury Słowa.
58   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Adolf Dygasiński - teoretyk i praktyk samouctwa / Janina Kulczycka-Saloni.
Janina Kulczycka-Saloni
60-62   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Z problemów etnolingwistyki - jak porównywać języki i kultury [Streszczenie] / Alicja Nagórko.
Alicja Nagórko
63   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych.
63-64   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III nauk matematycznych i fizycznych.
64-65   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III nauk matematycznych i fizycznych : Referaty i streszczenia : Sieci komputerowe : nowe możliwości i nowe problemy [Streszczenie] / Piotr Dembiński.
Piotr Dembiński
65-66   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III nauk matematycznych i fizycznych : Referaty i streszczenia : Computing, Communication, and the Information Age [Abstract] / John Hopcroft.
John Hopcroft
66-67   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych.
67-68   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Referaty i streszczenia : Układ nerwowy przywr - ewolucyjnie uwsteczniony czy zaawansowany? [Streszczenie] / Katarzyna Niewiadomska.
Katarzyna Niewiadomska
68-70   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Referaty i streszczenia : Wirus kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce [Streszczenie] / Mirosław Kańtoch.
Mirosław Kańtoch
70-71   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Referaty i streszczenia : Współczesne poglądy na systematykę pierwotniaków / Stanisław L. Kazubski.
Stanisław L. Kazubski
71-76   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Referaty i streszczenia : Problemy ochrony różnorodności biologicznej [Streszczenie] / Ewa Symonides.
Ewa Symonides
76-80   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Referaty i streszczenia : Uwarunkowania i przebieg cytokinezy w trakcie mitozy komórek metazoa i orzęsków [Streszczenie] / Janina Kaczanowska.
Janina Kaczanowska
80-81   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V nauk lekarskich.
81   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych.
82-83   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Pola elektromagnetyczne i ich wpływ na środowisko / Zbigniew Ciok.
Zbigniew Ciok
83   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Współczesne teorie projektowania / Wojciech Gasparski.
Wojciech Gasparski
83   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Promieniowanie jonizujące w technologii żywności / Adolf Horubała.
Adolf Horubała
84   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Rola wentylacji i klimatyzacji w kształtowaniu i ochronie środowiska wewnętrznego (w pomieszczeniach) / Jerzy Makowiecki.
Jerzy Makowiecki
84   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Parki Nauki : nowa forma transferu zaawansowanych technologii z uczelni do przemysłu / Władysław Włosiński.
Władysław Włosiński
84   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualności 1994 r.
85   Pobierz
Opis
artykułu
Errata do Rocznika TNW LV (1992).
86   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.