wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w okresie od 27. XI. 1949 r. do 22. XI. 1950 r.
5-41   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności naukowych.
42-59   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności administracyjnych.
60-62   Pobierz
Opis
artykułu
Wydawnictwa.
63-64   Pobierz
Opis
artykułu
Stosunki zewnętrzne.
65-66   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie Rachunkowe za czas od 1.I. do 31.XII. 1950 r.
67-73   Pobierz
Opis
artykułu
Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej T.N.W.
74   Pobierz
Opis
artykułu
Zebranie Uroczyste w 150-tą rocznicę założenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie : 23 listopada 1950 r.
75-76   Pobierz
Opis
artykułu
Zebranie Uroczyste w 150-tą rocznicę założenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie : 23 listopada 1950 r. : Przemówienie Prezesa T.N.W. Wacława Sierpińskiego.
Wacław Sierpiński
76-80   Pobierz
Opis
artykułu
Zebranie Uroczyste w 150-tą rocznicę założenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie : 23 listopada 1950 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za czas od 1 stycznia do 22 listopada 1950 r. / złożył Kazimierz Michałowski.
Kazimierz Michałowski
81-90   Pobierz
Opis
artykułu
Zebranie Uroczyste w 150-tą rocznicę założenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie : 23 listopada 1950 r. : Nagrody naukowe.
91   Pobierz
Opis
artykułu
Zebranie Uroczyste w 150-tą rocznicę założenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie : 23 listopada 1950 r. : Polska Akademia Umiejętności Towarzystwu Naukowemu Warszawskiemu.
92-94   Pobierz
Opis
artykułu
Zebranie Uroczyste w 150-tą rocznicę założenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie : 23 listopada 1950 r. : Rola Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w rozwoju kultury polskiej / Bogdan Suchodolski.
Bogdan Suchodolski
95-106   Pobierz
Opis
artykułu
Nowy Statut T. N. W.
107-128   Pobierz
Opis
artykułu
Nowi członkowie T.N.W.
129-201   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Robert Bernhardt (1874-1950) / Władysław Melanowski.
Władysław Melanowski
202-203   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Wacław Borowy (1890-1950) / Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
204-207   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Kętrzyński (1876-1950) / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor
207-211   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Jan Michalski (1876-1950) / Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
211-214   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Wacław Paszkowski (1881-1950) / Konstanty Żórawski.
Konstanty Żórawski
214-216   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Ernest Sym (1893-1950) / Edmund Mikulaszek.
Edmund Mikulaszek
216-219   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Karol Wiktor Zawodziński (1890-1949) / Konrad Górski.
Konrad Górski
220-222   Pobierz
Opis
artykułu
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
223-230   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.