wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
90 lat Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1907-1997.
7   Pobierz
Opis
artykułu
90 lat Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1907-1997 : Wystawa "A genio lumen" / Hanna Krajewska.
Hanna Krajewska
7-9   Pobierz
Opis
artykułu
90 lat Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1907-1997 : Uroczysta Sesja Naukowa.
9   Pobierz
Opis
artykułu
Roczniki Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Bibliografia zawartości (1908-1952).
10-34   Pobierz
Opis
artykułu
Członkowie zmarli od początku działalności TNW.
35-44   Pobierz
Opis
artykułu
Stulecie odkrycia polonu i radu (1898-1998) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski
45-48   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Święty Wojciech w świetle badań dawnych i nowych / Teresa Dunin-Wąsowicz.
Teresa Dunin-Wąsowicz
49-53   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Od biologii w dobie Staszica do rewolucji w biotechnologii / Włodzimierz S. Ostrowski.
Włodzimierz S. Ostrowski
54-66   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1995-1997) : Prezydium Zarządu TNW.
67   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1995-1997) : Komisja Rewizyjna.
67   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1995-1997) : Komisje Zarządu.
67   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1995-1997) : Komisje Wydziałowe.
68   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1995-1997) : Członkowie zmarli w 1997 r.
68   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Bogodar Winid (1922-1996) / Marcin Rościszewski.
Marcin Rościszewski
69-73   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Józef Bielawski (1910-1997).
73-74   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Henryk Stamatello (1901-1997) / Jan Podolski.
Jan Podolski
74-75   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Karol Wajs (1924-1997) / Wiesław Seruga.
Wiesław Seruga
75-78   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego TNW.
79-83   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie Skarbnika.
84   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
85-86   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury.
86-87   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Ziemie Zachodnie w polskiej i niemieckiej świadomości narodowej / Antoni Furdal.
Antoni Furdal
87-90   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Komisja Kultury Słowa (1996-1997).
90-94   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Językowa Komisja Slawistyczna.
94-95   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II Nauk Społecznych i Filozoficznych.
95   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych.
95-96   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych : Referaty i streszczenia : Fullereny - Nobel z chemii 1996 [Streszczenie] / Jan Stankowski.
Jan Stankowski
96-97   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych : Referaty i streszczenia : Chemia atmosfery - Nobel z chemii 1995 [Streszczenie] / Jan Niedzielski.
Jan Niedzielski
97-98   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych : Referaty i streszczenia : Globalne zmiany środowiska i ich paleogeograficzne korzenie [Streszczenie] / Leszek Starkel.
Leszek Starkel
98   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych : Warszawski Klub Profesorów Nauk o Ziemi - Spotkania seminaryjno-towarzyskie Wydziału VII PAN i Wydziału III TNW (1997-1998) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski
98-101   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV Nauk Biologicznych.
101-102   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV Nauk Biologicznych : Referaty i streszczenia : Dolly, Polly ... Rozważania o klonowaniu / Janina Kaczanowska.
Janina Kaczanowska
102-110   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V Nauk Lekarskich.
110-111   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V Nauk Lekarskich : Wznowienie działalności Wydziału V Nauk Medycznych TNW / Wojciech Kostowski.
Wojciech Kostowski
111-113   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych.
113-114   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Sekcja Nauk Rolniczych.
114   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Mikrobiotyka - mili, mikro i nanomechanizmy, roboty, manipulatory i maszyny kroczące [Streszczenie] / Adam Morecki.
Adam Morecki
114-115   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Radiografia cyfrowa w medycynie - cyfrowa radiografia transmisyjna, tomografia rentgenowska, tomografie emisyjne [Streszczenie] / Zdzisław Pawłowski.
Zdzisław Pawłowski
115   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Nowe materiały konstrukcyjne i perpektywy ich wykorzystania u końca XX wieku [Streszczenie] / Krzysztof Jan Kurzydłowski.
Krzysztof Jan Kurzydłowski
116   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Działalność Biblioteki TNW w 1997 r. / Ewa Rzetelska-Feleszko.
Ewa Rzetelska-Feleszko
117   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualności 1998 r.
118   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.