wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Słowo wstępne / Edward Rużyłło.
Edward Rużyłło
9   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Zarząd.
11   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Komisja Rewizyjna.
11   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Redaktor Naczelny Wydawnictw TNW.
11   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Sekretariat Zarządu.
12   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie wybrani w 1983 r. : Wydział I językoznawstwa i historii literatury.
12-13   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie wybrani w 1983 r. : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych.
13-14   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie wybrani w 1983 r. : Wydział III nauk matematyczno-fizycznych.
14-16   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie wybrani w 1983 r. : Wydział IV nauk biologicznych.
16   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie wybrani w 1983 r. : Wydział V nauk lekarskich.
16-18   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie wybrani w 1983 r. : Wydział VI nauk technicznych.
19-20   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Antoni Dmochowski (1896-1983).
20-22   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie zmarli w 1984 r.
20   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Witold Drabikowski (1925-1983).
22-24   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Choroby cywilizacyjne wczoraj, dziś i jutro / Włodzimierz Kuryłowicz, Jan Kopczyński.
Jan Kopczyński, Włodzimierz Kuryłowicz
25-30   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Zebrania Naukowe Ogólne.
25   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Zamek Królewski w Warszawie wczoraj i dziś / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor
30-32   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdanie Zarządu z czynności administracyjnych.
32-34   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
34-35   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury.
35   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Z problemów teorii postaci w teatrze tradycyjnym / Grzegorz Sinko.
Grzegorz Sinko
36-38   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Tradycje Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w badaniach językoznawczych : Cz. II : Sprawy językoznawcze w Towarzystwie Naukowym Warszawskim / Stanisław Skorupka.
Stanisław Skorupka
38-41   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Franciszek Siedlecki i początki strukturalizmu polskiego / Stefan Żółkiewski.
Stefan Żółkiewski
41-42   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Z zagadnień opisu słownictwa polskiego drugiej połowy XIX wieku / Danuta Buttler.
Danuta Buttler
42-44   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Pliniusz Młodszy i rzymskie środowisko literackie / Lidia Winniczuk.
Lidia Winniczuk
44-45   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Polsko-wiedeńskie kontakty kulturalne na przestrzeni wieków / Roman Taborski.
Roman Taborski
45-46   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Z badań nad językiem Stefana Żeromskiego / Władysław Kupiszewski.
Władysław Kupiszewski
47-48   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Szkoła filozoficzna lwowsko-warszawska [Streszczenie] / Klemens Szaniawski.
Klemens Szaniawski
48-49   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych.
48   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Biologia a kultura : Refleksje genetyka / Andrzej Paszewski.
Andrzej Paszewski
50-51   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział III nauk matematyczno-fizycznych.
50   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych.
50   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Inżynieria genetyczna w zastosowaniu do zwierząt i człowieka / Piotr Węgleński.
Piotr Węgleński
51-53   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Interdyscyplinarność w rozwiązywaniu problemów naukowych / Ludmiła Bassalik-Chabielska.
Ludmiła Bassalik-Chabielska
53-56   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Fizjologia plonowania a problemy wyżywienia / Zofia Starck.
Zofia Starck
56-58   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Zależności współczesnego rozmieszczenia zwierząt od paleogeografii : (na przykładzie badań nad ślimakami lądowymi obszaru egejskiego) / Adolf Riedel.
Adolf Riedel
58-60   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział V nauk lekarskich.
60   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział VI nauk technicznych.
60   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.