wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w okresie od 23.XI.1951 do 31.XII.1952.
5-28   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności naukowych.
29-42   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności administracyjnych.
43-45   Pobierz
Opis
artykułu
Wydawnictwa.
46-47   Pobierz
Opis
artykułu
Stosunki zewnętrzne.
48   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie Rachunkowe za czas od 1.I. do 31.XII.1951 r.
49-55   Pobierz
Opis
artykułu
Protokół Posiedzenia Komisji Rewizyjnej T. N. W.
56-57   Pobierz
Opis
artykułu
Ogólne Zebranie Administracyjne.
58-62   Pobierz
Opis
artykułu
Referaty wygłoszone na Ogólnym Zebraniu Naukowym w dniu 27 marca 1952 r. ku uczczeniu rocznicy Awicenny i Leonarda da Vinci : Awicenna na tle epoki renesansu wschodniego / Ananiasz Zajączkowski.
Ananiasz Zajączkowski
63-73   Pobierz
Opis
artykułu
Referaty wygłoszone na Ogólnym Zebraniu Naukowym w dniu 27 marca 1952 r. ku uczczeniu rocznicy Awicenny i Leonarda da Vinci : Leonardo - "Człowiek nieuczony" / Mieczysław Brahmer.
Mieczysław Brahmer
74-86   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Adamczewski (1882-1952) / Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
87-89   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stefan Baley (1885-1952) / Maria Żebrowska.
Maria Żebrowska
89-92   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Bodniak (1897-1952) / Roman Pollak.
Roman Pollak
92-95   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Drewnowski (1881-1952) / Jan Piotrowski.
Jan Piotrowski
95-99   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Klemens Gerner (1892-1952) / Władysław Melanowski.
Władysław Melanowski
99-101   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Władysław Konopczyński (1880-1952) / Emil Kipa.
Emil Kipa
101-103   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Tadeusz Makowiecki (1900-1952) / Konrad Górski.
Konrad Górski
103-105   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Henryk Mościcki (1881-1952) / Emil Kipa.
Emil Kipa
106-107   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Lech Niemojewski (1894-1952) / Piotr Biegański.
Piotr Biegański
107-109   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : George Rapall Noyes (1873-1952) / Willian J. Rose.
Willian J. Rose
109-111   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Zdzisław Rauszer (1877-1952) / Jan Piotrowski.
Jan Piotrowski
111-113   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Jan Szmurło (1868-1952) / W. H. Melanowski.
W. H. Melanowski
113-114   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Marian Szyjkowski (1883-1952) / Tadeusz Stanisław Grabowski.
Tadeusz Stanisław Grabowski
114-117   Pobierz
Opis
artykułu
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
118-121   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.