wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Co zrobić z Wieżą Babel? : Uroczysty Wykład Staszicowski wygłoszony podczas zebrania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w dniu 25 listopada 2009 r. / Andrzej Kajetan Wróblewski.
Andrzej Kajetan Wróblewski
5-21   Pobierz
Opis
artykułu
Na drogach słowiańskiej leksykologii : Warszawa, 16 marca 2009 r.
22   Pobierz
Opis
artykułu
Wyzwania XXI wieku: ochrona zdrowia i kształcenie medyczne, Warszawa, 28 kwietnia i 30 października 2009 r.
22-24   Pobierz
Opis
artykułu
Nagrody Nobla 2009 w dziedzinie medycyny i w dziedzinie chemii, Warszawa, 15 grudnia 2009 r.
24-25   Pobierz
Opis
artykułu
Śmierć mózgowa - nowe pytania : Warszawa, 2 grudnia 2009 r.
24   Pobierz
Opis
artykułu
Polskie palindromy : poniższy tekst łączy tematykę referatów wygłoszonych na sesji ogólnej - spotkaniu norworocznym TNW w dniu 22 stycznia 2008 r. oraz na posiedzeniu Wydziału I w dniu 25 maja 2009 r. / Tadeusz Morawski.
Tadeusz Morawski
25-38   Pobierz
Opis
artykułu
Wywiad z prof. Lipkowskim dla Forum Akademickiego (Forum Akademickie nr 5/2009) / rozmawiał Andrzej Świć.
Janusz Lipkowski, Andrzej Świć
38-45   Pobierz
Opis
artykułu
Wystąpienie wiceprezesa TNW prof. Marka Kowalczyka na posiedzeniu Podkomisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmu RP w czasie obrad nad projektem ustawy "O Polskiej Akademii Nauk" w dniu 24 września 2009 r. : obradom przewodniczyła prof. Krystyna Łybacka / Marek Kowalczyk.
Marek Kowalczyk
45-47   Pobierz
Opis
artykułu
Zdzisław Kajak (1929-2002) / Paweł Prus.
Paweł Prus
48-50   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i działalność profesora Józefa Rotblata / Janusz Komender.
Janusz Komender
51-55   Pobierz
Opis
artykułu
Komisja Rewizyjna.
56   Pobierz
Opis
artykułu
Prezydium i Zarząd TNW.
56   Pobierz
Opis
artykułu
Komisje Zarządu.
56-57   Pobierz
Opis
artykułu
Komisje wydziałowe.
57   Pobierz
Opis
artykułu
Członkowie wybrani w 2009 roku.
57-58   Pobierz
Opis
artykułu
Członkowie zmarli w 2009 roku.
59   Pobierz
Opis
artykułu
Marek Dietrich (1934-2009) / Włodzimierz Zych.
Włodzimierz Zych
60-63   Pobierz
Opis
artykułu
Sławomir Rump (1929-2009) / Marek Kowalczyk.
Marek Kowalczyk
63-68   Pobierz
Opis
artykułu
Edward Rużyłło (1909-2009) / Marek Kowalczyk.
Marek Kowalczyk
68-70   Pobierz
Opis
artykułu
Ewa Rzetelska-Feleszko (1932-2009) / Jerzy Duma.
Jerzy Duma
70-72   Pobierz
Opis
artykułu
Andrzej Wyczański (1924-2008) / Cezary Kuklo.
Cezary Kuklo
72-77   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie sekretarza generalnego.
78-85   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie skarbnika : działalność finansowa Towarzystwa w 2009 oraz w okresie styczeń-luty 2010 r. / Witold Wieniawski.
Witold Wieniawski
86-90   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
91-96   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury.
97   Pobierz
Opis
artykułu
Językowa Komisja Slawistyczna / Zofia Rudnik-Karwatowa.
Zofia Rudnik-Karwatowa
98-99   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych / Leszek Zasztowt.
Leszek Zasztowt
99-101   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych.
101-102   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział IV Nauk Biologicznych.
102-103   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział V Nauk Lekarskich / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski
103-104   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział VI Nauk Technicznych.
104   Pobierz
Opis
artykułu
Regulamin powoływania członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego / Witold Rudowski.
Witold Rudowski
105   Pobierz
Opis
artykułu
Lista członków TNW w roku 2009 według Wydziałów - stan na 1 I 2010 r.
106-112   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1983-2009).
113-118   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.