wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Z życia nauki i życia Towarzystwa : 250-lecie urodzin Stanisława Staszica 1755-2005.
5-7   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : "...żył nie dla siebie..." : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie luty-kwiecień 2005 / Dorota Pietrzkiewicz-Sobczak.
Dorota Pietrzkiewicz-Sobczak
8-9   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : "Wizja społeczeństwa szczęśliwego" : Konferencja Naukowa w ramach obchodów "Roku Staszica" zorganizowana przez Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa, 29 IX-1 XII 2005 r. / Ewelina Tylińska.
Ewelina Tylińska
10-16   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Dlaczego Stanisław Staszic jest nam tak bliski i współczesny? / Włodzimierz Zych.
Włodzimierz Zych
17-27   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : O poglądach filozoficznych Stanisława Staszica / Jacek Jadacki.
Jacek Jadacki
28-38   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : "Koncepcja uniwersytetu w Polsce XIV-XXI w. W hołdzie Stanisławowi Staszicowi" : (Warszawa - Pułtusk, 19-20.I.2006 r.) : Mędzynarodowa Konferencja zorganizowana z okazji zakończenia Roku Staszica w dniach 19-20 stycznia 2006 roku : Warszawa - Pułtusk / Natalia Lietz.
Natalia Lietz
39-43   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Szkolnictwo wyższe nieuniwersyteckie - korzenie Politechniki Warszawskiej / Włodzimierz Zych.
Włodzimierz Zych
44-53   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sprawozdanie z obchodów Roku jubileuszowego z okazji 250-lecia urodzin Stanisława Staszica / Włodzimerz Zych.
Włodzimierz Zych
54-56   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Rosja - sposób pożycia / Jerzy Pomianowski.
Jerzy Pomianowski
57-58   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Piotr Biegański - architekt warszawski - w 100-lecie urodzin : Wystawa w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy : (23 VI 2005) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski
59-61   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : 200 lat Polskich Towarzystw Lekarskich i 185 lat Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski
62-63   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Kongres IAML, Warszawa, 10-15 lipca 2005 / Małgorzata Mikulska.
Małgorzata Mikulska
64-65   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : 85-lecie Akademii Nauk Technicznych - ANT (1920-1939 i 1946-1949) oraz 75-lecie Wydziału VI Nauk Technicznych TNW (1930-2005) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski
66-69   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Prezydium Zarządu TNW.
70   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Komisja Rewizyjna.
70   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Komisje Zarządu.
70-71   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Komisje Wydziałowe.
71   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Członkowie wybrani w 2005 roku.
72   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Członkowie zmarli w 2005 roku.
72-73   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Krzysztof Ernst (1940-2003) / Tadeusz Stecewicz.
Tadeusz Stecewicz
74-76   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Janusz Pelc (1930-2005) / Teresa Kostkiewiczowa.
Teresa Kostkiewiczowa
76-78   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Marian Jurkowski (1929-2005) / Ewa Wolnicz-Pawłowska.
Ewa Wolnicz-Pawłowska
78-82   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Wspomnienie o profesorze Tadeuszu Nowackim (1918-2005) / Czesław Waszkiewicz.
Czesław Waszkiewicz
83-87   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Wiesław Roman Kotański (1915-2005) / Mieczysław Jerzy Künstler.
Mieczysław Jerzy Künstler
87-88   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2005 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego.
89-94   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2005 r. : Sprawozdanie Skarbnika za 2005 rok.
95   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2005 r. : Sprawozdanie Skarbnika za 2005 rok : Specyfikacja zobowiązań na 31.12.2005.
96   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2005 r. : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
97-101   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2005 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury.
102-103   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2005 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Komisja Kultury Słowa.
104-105   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2005 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Astronomia w świadomości poetyckiej Mickiewicza / Barbara Koc.
Barbara Koc
106-113   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2005 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Kategoria osoby w językach słowiańskich i indoeuropejskich w świetle teorii nostratycznej / Włodzimierz Pianka.
Włodzimierz Pianka
113-118   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2005 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych TNW.
119-120   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2005 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych.
120-121   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2005 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV Nauk Biologicznych TNW.
121-124   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2005 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V Nauk Lekarskich.
125-126   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2005 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych.
126-127   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualności 2006 r.
128   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
129-134   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.