wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Od Redaktora / Ewa Wolnicz-Pawłowska.
Ewa Wolnicz-Pawłowska
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Jubileusz stulecia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1907-2007) : 100 lat Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1907-2007) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski
9-14   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Jubileusz stulecia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1907-2007) : Sprawozdanie z obchodów jubileuszu stulecia TNW.
14-16   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Jubileusz stulecia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1907-2007) : Publikacja CD-ROM.
16   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Jubileusz stulecia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1907-2007) : Tradycje Wydziału I Towarzystwa Naukowego Warszawskiego / Ewa Wolnicz-Pawłowska.
Ewa Wolnicz-Pawłowska
17-39   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Statut Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
40-47   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : dylemat Europy : czy zwyciężanie w wyścigu ekonomicznym czyni ją przyjazną człowiekowi? / Andrzej Paszewski.
Andrzej Paszewski
48-60   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : "Nauka prędko gnije" : (uwagi na marginesie dyskusji o roślinach genetycznie modyfikowanych) / Joanna Tokarska-Bakir.
Joanna Tokarska-Bakir
61-70   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : postępy w epileptologii, epileptogeneza, nowoczesne metody diagnostyczne, leczenie (Warszawa, 18 IV 2007 r.).
71   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Selen - pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza (Warszawa, 21 IV 2007 r.).
71-72   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : zagadnienia współczesnej biogerontologii (Warszawa, 14 V 2007 r.).
72   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Europejskie mniejszości etniczne : Łużyczanie jako mniejszość wzorcowa (Warszawa, 15-16 V 2007 r.) / Jadwiga Zieniukowa.
Jadwiga Zieniukowa
73-76   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : honorowe odznaczenia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Warszawa, 29 V 2007 r.).
77   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : literatura, kultura, tolerancja (Łódź, 28-31 V 2007 r.).
77   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : procesy starzenia : nowe wyzwania dla społeczeństwa (Warszawa, 5 X 2007 r.).
78   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : wczesne dzieje języków słowiańskich (Warszawa, 12 X 2007 r.) / Włodzimierz Pianka.
Włodzimierz Pianka
78-79   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Europa ducha - duch Europy (Białystok, 9-11 XI 2007 r.).
80   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : pamięć i jej zaburzenia (Warszawa, 30 XI 2007 r.).
80-81   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny (Warszawa, 13 XII 2007 r.).
81   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Marian Gieysztor (1901-1961) : uczony z klasą, skromny a skuteczny przewodnik na każdą pogodę / Janina Kaczanowska.
Janina Kaczanowska
82-87   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : profesor Maciej Wiewiórowski (1918-2005) [nekrolog] / Wiesław Z. Antkowiak, Marek Figlerowicz.
Wiesław Z. Antkowiak, Marek Figlerowicz
88-94   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Stanisław Marian Leszczycki (1907-1996) w moich wspomnieniach / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski
95-102   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010).
103   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010) : Prezydium Zarządu TNW.
104   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010) : Komisja Rewizyjna.
105   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010) : Komisje Zarządu.
105   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010) : Komisje Wydziałowe.
105   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010) : Członkowie wybrani w 2007 roku.
106-107   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010) : Członkowie zmarli w 2007 roku.
107   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010) : Wspomnienia pośmiertne : Maria Cytowska (1922-2007) / Barbara Milewska-Waźbińska.
Barbara Milewska-Waźbińska
108-111   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010) : Wspomnienia pośmiertne : Irena Dobrzycka (1909-2007) / Andrzej Weseliński.
Andrzej Weseliński
111-114   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010) : Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Kałużyński (1925-2007) / Agata Bareja-Starzyńska.
Agata Bareja-Starzyńska
114-116   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010) : Wspomnienia pośmiertne : Mieczysław Künstler (1933-2007) / Ewa Wolnicz-Pawłowska.
Ewa Wolnicz-Pawłowska
116-118   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010) : Wspomnienia pośmiertne : Jerzy Michalski (1924-2007) / Wojciech Kriegseisen.
Wojciech Kriegseisen
118-122   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010) : Wspomnienia pośmiertne : Zofia Stefanowska-Treugutt (1926-2007) / Barbara Koc.
Barbara Koc
122-124   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego.
125-133   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Skarbnika : (działalność finansowa Towarzystwa w r. 2007 oraz w okresie styczeń-marzec 2008 r.) / Prof. dr Witold Wieniawski.
Witold Wieniawski
134-137   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
138-140   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury.
141-142   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Językowa Komisja Slawistyczna.
142   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Komisja Kultury Słowa.
143   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Streszczenia referatów : Przekład tekstów starofrancuskich : Z doświadczeń lingwisty i tłumacza / Teresa Giermak-Zielińska.
Teresa Giermak-Zielińska
143-150   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Streszczenia referatów : Polszczyzna biblijna dzisiaj / Julian Warzecha SAC.
Julian Warzecha
150-151   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : streszczenia referatów : o kryteriach rozróżniania szyku neutralnego i nacechowanego w języku polskim / Maciej Grochowski.
Maciej Grochowski
151-152   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych.
153   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych.
154   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV Nauk Biologicznych.
154-155   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V Nauk Lekarskich.
155-156   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych.
157   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualności.
159-160   Pobierz
Opis
artykułu
Lista członków TNW w roku 2007 według Wydziałów - stan na 1 I 2008 r.
161-167   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1983-2007).
169-174   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.