wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Humanistyka wobec współczesnej nam cywilizacji / Barbara Skarga.
Barbara Skarga
7-12   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Perspektywy towarzystw naukowych ogólnych i korporacji akademickich w kontekście Towarzystwa Naukowego Warszawskiego / Andrzej Paszewski.
Andrzej Paszewski
13-19   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : co my - Towarzystwo Naukowe Warszawskie - możemy zrobić w sprawie grożącej technicyzacji i marginalizacji badań naukowych w Polsce? / Jerzy Marian Langer.
Jerzy Marian Langer
20-27   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Systemy analizy aktywności naukowo-dydaktycznej (Warszawa, 11 IV 2008).
28   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Paryskie obchody stulecia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (Paryż, 11-13 IV 2008).
28-29   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Noc muzeów (Warszawa, 16 V 2008).
29-30   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Owen Gingerich "Four Myths of the Astronomical Revolution" (Warszawa, 27 VI 2008) / Jarosław Włodarczyk.
Jarosław Włodarczyk
30-31   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Zwierzęta w badaniach naukowych (Warszawa, 18-19 IX 2008).
32-38   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : III Biogerontological Meetings at the Nencki Institute Ageing and Age-Related Diseases (Warsaw, 23 September 2008).
38-39   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Wyzwania XXI wieku - Opieka zdrowotna i kształcenie medyczne (Warszawa, 30 IX 2008).
39-40   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : "Spętana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945-1970" (Warszawa, 2 X 2008).
41   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : VII Forum Kultury Słowa "Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych" (Gdańsk, 9-11 X 2008).
41-43   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : "Gdzie jesteś, slawistyko?" : Echa XIV Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Ochrydzie (Językoznawstwo) (Warszawa, 27 X 2008).
43-44   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : "Po drogach uczonych - wywiady z członkami PAU" (Warszawa, 1 XII 2008).
44   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Nagrody Nobla 2008 w dziedzinie medycyny i w dziedzinie chemii (Warszawa, 9 XII 2008).
44-45   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Tradycje i przyszłość nauk humanistycznych z perspektywy doświadczeń TNW : (w 90. rocznicę śmierci Bronisława Chlebowskiego, prezesa TNW i współtwórcy "Słownika geograficznego") (Warszawa, 16 XII 2008).
45-46   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Bronisław Chlebowski (1846-1918) : Trzeci prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (w 90. rocznicę śmierci) / Ewa Wolnicz-Pawłowska.
Ewa Wolnicz-Pawłowska
47-58   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : działalność Marcelego Handelsmana w Towarzystwie Naukowym Warszawskim / Paweł Komorowski.
Paweł Komorowski
59-92   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Wojciech Jastrzębowski i jego "Karta meteorograficzna..." / Urszula Kossowska-Cezak.
Urszula Kossowska-Cezak
93-99   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : 15 lat Językowej Komisji Slawistycznej / Zofia Rudnik-Karwatowa.
Zofia Rudnik-Karwatowa
100-106   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2008-2010) : Prezydium Zarządu TNW.
107   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2008-2010) : Komisja Rewizyjna.
107   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2008-2010) : Komisje Zarządu.
107-108   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2008-2010) : Komisje Wydziałowe.
108   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2008-2010) : Członkowie wybrani w 2008 roku.
108-109   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2008-2010) : Członkowie zmarli w 2008 roku.
109   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2008-2010) : Wspomnienia pośmiertne : Witold Karczewski (1930-2008) / Andrzej Trzebski.
Andrzej Trzebski
110-114   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2008-2010) : Wspomnienia pośmiertne : Jan Ryżewski (1926-2008) / Andrzej Śródka.
Andrzej Śródka
114-116   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2008-2010) : wspomnienia pośmiertne : Janusz Zakrzewski (1932-2008) / Jerzy Langer.
Jerzy Marian Langer
116-117   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego.
118-125   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Skarbnika : (działalność finansowa Towarzystwa w 2008 oraz w okresie styczeń-luty 2009 roku) / Prof. dr Witold Wieniawski.
Witold Wieniawski
126-130   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
131-134   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury.
135   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Językowa Komisja Slawistyczna.
136   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Komisja Kultury Słowa.
136-139   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych.
139-143   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych.
143-145   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV Nauk Biologicznych.
145-146   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V Nauk Lekarskich.
146-147   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych.
148   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdania z działalności Towarzystwa : Regulamin powoływania członków TNW / Prof. Witold Rudowski.
Witold Rudowski
149   Pobierz
Opis
artykułu
Lista członków TNW w roku 2008 według Wydziałów - stan na 1 I 2009 r.
150-156   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1983-2008).
157-161   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.