wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w okresie od 24 XI 1937 do 6 I 1946.
5-13   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności naukowych.
14-41   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności administracyjnych.
42-44   Pobierz
Opis
artykułu
Wydawnictwa.
45-48   Pobierz
Opis
artykułu
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 6 stycznia 1946 r. : Przemówienie Prezesa Wacława Sierpińskiego.
Wacław Sierpiński
49-51   Pobierz
Opis
artykułu
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 6 stycznia 1946 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego / złożył Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
52-57   Pobierz
Opis
artykułu
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 6 stycznia 1946 r. : Atom - źródło energii / referat naukowy wygłosił Stefan Pieńkowski.
Stefan Pieńkowski
57-70   Pobierz
Opis
artykułu
Nowi członkowie T. N. W.
71-162   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Władysław Abraham (1860-1941) / Jakub Sawicki.
Jakub Sawicki
163-166   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Wacław Baehr (1873-1939) / Z. Kraczkiewicz.
Z. Kraczkiewicz
166-167   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stefan Banach (1892-1945) / Kazimierz Kuratowski.
Kazimierz Kuratowski
167-168   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Zygmunt Batowski (1876-1944) / Stanisław Lorentz.
Stanisław Lorentz
168-170   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Ludwik Bernacki (1882-1939) / Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
170-171   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Białaszewicz (1882-1943) / Mieczysław Bogucki.
Mieczysław Bogucki
171-172   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Wilhelm Bruchnalski (1859-1938) / Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
172-173   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Aleksander Brückner (1856-1939) / Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
173-174   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Ignacy Chrzanowski (1865-1940) / Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
174   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Wiesław Chrzanowski (1880-1941) / Bohdan Stefanowski.
Bohdan Stefanowski
175   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Ciechanowski (1869-1945) / Janina Kowalczykowa.
Janina Kowalczykowa
175-177   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stefan Czarnowski (1879-1937) / Stanisław Ossowski.
Stanisław Ossowski
177-178   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Samuel Dickstein (1851-1939) / Andrzej Mostowski.
Andrzej Mostowski
178-181   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Seweryn Dziubałtowski (1883-1944) / Bolesław Hryniewiecki.
Bolesław Hryniewiecki
181-182   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Aureli Drogoszewski (1863-1943) / Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
181   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Józef Eismond (1862-1937) / Eugeniusz Grabda.
Eugeniusz Grabda
182-184   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Bronisław Gembarzewski (1872-1941) / Zofia Stefańska.
Zofia Stefańska
184-187   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Emil Godlewski jun. (1875-1944) / Stanisław Smreczyński.
Stanisław Smreczyński
187-189   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Lucjan Grabowski (1871-1941) / Walenty Szpunar.
Walenty Szpunar
189-191   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Marceli Handelsman (1882-1945) / Tadeusz Manteuffel.
Tadeusz Manteuffel
191-193   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Leon Paweł Karwacki (1872-1942) / Stanisław Sierakowski.
Stanisław Sierakowski
193-194   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stefan Komornicki (1887-1942) / Adam Bochnak.
Adam Bochnak
194-196   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Mieczysław Konopacki (1880-1939) / Juliusz Zweibaum.
Juliusz Zweibaum
196-199   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stefan Kopeć (1888-1941) / Laura Kaufman.
Laura Kaufman
199-201   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Ignacy Koschembahr-Łyskowski (1864-1945) / Jerzy Falenciak.
Jerzy Falenciak
201-202   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Antoni Kostanecki (1866-1941) / Stefan Zaleski.
Stefan L. Zaleski
202-203   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Kostanecki (1863-1940) / Zygmunt Grodziński.
Zygmunt Grodziński
204-205   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Leon Kryński (1866-1937) / J. Mossakowski.
J. Mossakowski
205-208   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Konstanty Krzeczkowski (1879-1939) / Wacław Szubert.
Wacław Szubert
208-210   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Seweryn Krzemieniewski (1871-1945) / Bolesław Hryniewiecki.
Bolesław Hryniewiecki
210-212   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Marian Lalewicz (1876-1944) / Lech Niemojewski.
Lech Niemojewski
212-214   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Jan Lewiński (1876-1939) / Jan Samsonowicz.
Jan Samsonowicz
214-216   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Alfred Lityński (1880-1945) / Bolesław Hryniewiecki.
Bolesław Hryniewiecki
216-217   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Edward Loth (1884-1944) / Zbigniew Wojciechowski.
Zbigniew Wojciechowski
218-219   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Zygmunt Łempicki (1886-1943) / Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
219-220   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Antoni Łomnicki (1881-1941) / A. Alexiewicz.
A. Alexiewicz
220-221   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stefan Mazurkiewicz (1888-1945) / Kazimierz Kuratowski.
Kazimierz Kuratowski
222-223   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Minkiewicz (1877-1944) / Janusz Kulczycki.
Janusz Kulczycki
223-225   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Jerzy Modrakowski (1875-1945) / J. Supniewski.
J. Supniewski
225-226   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Józef Morozewicz (1865-1941) / Stanisław Małkowski.
Stanisław Małkowski
226-229   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Władysław Natanson (1864-1937) / Czesław Białobrzeski.
Czesław Białobrzeski
229-231   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Orzechowski (1878-1942) / Adam Opalski.
Adam Opalski
231-233   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Piekarski (1893-1944) / Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
233-234   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Leon Piniński (1857-1938) / Tadeusz Mańkowski.
Tadeusz Mańkowski
234-235   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Poniatowski (1884-1945) / E. Bulanda.
E. Bulanda
235-237   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Edward Porębowicz (1862-1937) / Mieczysław Brahmer.
Mieczysław Brahmer
237-238   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Maksymilian Rose (1883-1937) / Adam Opalski.
Adam Opalski
239-241   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Wacław Roszkowski (1886-1944) / Stanisław Feliksiak.
Stanisław Feliksiak
241-243   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Aleksander Rothert (1870-1937) / Konstanty Żórawski.
Konstanty Żórawski
243-244   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Ruziewicz (1889-1941) / Wacław Sierpiński.
Wacław Sierpiński
244-245   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Roman Rybarski (1887-1942) / Stefan L. Zaleski.
Stefan L. Zaleski
245-246   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Schayer (1899-1941) / Ananiasz Zajączkowski.
Ananiasz Zajączkowski
246-248   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Michał Siedlecki (1875-1940) / Józef St. Mikulski.
Józef St. Mikulski
248-249   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Wincenty Siemaszko (1887-1943) / Bolesław Hryniewiecki.
Bolesław Hryniewiecki
249-250   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Józef Siemieński (1882-1941) / Adam Stebelski.
Adam Stebelski
251-253   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Oskar Sosnowski (1880-1939) / Jan Zachwatowicz.
Jan Zachwatowicz
253-254   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Szober (1879-1938) / Witold Doroszewski.
Witold Doroszewski
254-255   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Ludwik Szperl (1879-1944) / Wiktor Lampe.
Wiktor Lampe
255-257   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Antoni Śmieszek (1881-1943) / Mikołaj Rudnicki.
Mikołaj Rudnicki
257   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Jakub Dawid Tamarkin (1888-1945) / Kazimierz Kuratowski.
Kazimierz Kuratowski
257-258   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Maksymilian Thullie (1853-1939) / Tomasz Kluz.
Tomasz Kluz
258-260   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Wacław Tokarz (1873-1937) / Stefan Kieniewicz.
Stefan Kieniewicz
261-262   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Andrzej Tretiak (1886-1944) / Wacław Borowy.
Wacław Borowy
262-264   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Józef Trzebiński (1867-1941) / Bolesław Hryniewiecki.
Bolesław Hryniewiecki
264-266   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Józef Ujejski (1883-1937) / Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
266   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Wachowski (1873-1943) / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor
266-268   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Aleksander Wasiutyński (1859-1944) / S. Skawiński.
S. Skawiński
268-270   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Kasper Weigel (1880-1941) / Jan Piotrowski.
Jan Piotrowski
270-271   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Zygmunt Weyberg (1872-1945) / Tomasz Białas.
Tomasz Białas
271-272   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Mikołaj van Wijk (1880-1941) / Tadeusz Lehr-Spławiński.
Tadeusz Lehr-Spławiński
273-275   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Windakiewicz (1864-1943) / Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
275-276   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Wóycicki (1876-1938) / Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
276   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Zygmunt Wóycicki (1871-1941) / Bolesław Hryniewiecki.
Bolesław Hryniewiecki
276-278   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Wróblewski (1868-1938) / Jan Gwiazdomorski.
Jan Gwiazdomorski
278-279   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Marian Zdziechowski (1861-1938) / Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
279-280   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Adam Zieleńczyk (1880-1943) / Wiktor Wąsik.
Wiktor Wąsik
280-282   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Zwierzchowski (1880-1945) / Józef Tatar.
Józef Tatar
282-283   Pobierz
Opis
artykułu
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
285-287   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.