wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Blaski i cienie awansu naukowego w Polsce / Osman Achmatowicz.
Osman Achmatowicz
5-26   Pobierz
Opis
artykułu
Łużyczanie oraz inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie (Warszawa, 10-11 marca 2011 r.) / Elżbieta Wrocławska.
Elżbieta Wrocławska
27-34   Pobierz
Opis
artykułu
Wyzwania XXI wieku : ochrona zdrowia i kształcenie medyczne (Warszawa, 13 kwietnia i 8 października 2011 r.) / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski
34-36   Pobierz
Opis
artykułu
Noc Muzeów (Warszawa, 15 maja 2011 r.) / Joanna Arvaniti.
Joanna Arvaniti
36-37   Pobierz
Opis
artykułu
Nagrody Nobla 2011 w dziedzinie medycyny i w dziedzinie chemii (Warszawa, 6 grudnia 2011 r.) / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski
37-38   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w latach 1981-2007 : (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Piskurewicza)", Agata Zaranek : [recenzja] / Ewa Wolnicz-Pawłowska.
Ewa Wolnicz-Pawłowska, Agata Zaranek
39-40   Pobierz
Opis
artykułu
"Tutaj żyjemy zupełnie poza nawiasem…" : list Leopolda Staffa do Stanisława Dobrowolskiego z 1946 r. / Ewa Wolnicz-Pawłowska.
Ewa Wolnicz-Pawłowska, Leopold Staff
41-42   Pobierz
Opis
artykułu
Komisja Rewizyjna.
43   Pobierz
Opis
artykułu
Prezydium i Zarząd TNW.
43   Pobierz
Opis
artykułu
Komisje Zarządu.
43-44   Pobierz
Opis
artykułu
Komisje wydziałowe.
44   Pobierz
Opis
artykułu
Członkowie wybrani w 2011 roku.
44-45   Pobierz
Opis
artykułu
Członkowie zmarli w 2011 roku.
45   Pobierz
Opis
artykułu
Barbara Bartnicka (1927-2011) / Halina Karaś.
Halina Karaś
46-48   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Baszkiewicz (1930-2011) / Henryk Olszewski, Leszek Zasztowt.
Leszek Zasztowt, Henryk Olszewski
49-54   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Gaj (1943-2011) / Jerzy M. Langer.
Jerzy M. Langer
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Gaj (1943-2011) / Jacek Kossut.
Jacek Kossut
56-58   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Venulet (1921-2011) / Adam Hulanicki.
Adam Hulanicki
59-61   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za okres 1 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r. / [Leszek Zasztowt].
Leszek Zasztowt
62-69   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie Skarbnika (działalność finansowa Towarzystwa w roku 2011 i uzupełnienie sprawozdania z działalności w roku 2010) / Witold Wieniawski.
Witold Wieniawski
70-76   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres grudzień 2010 - grudzień 2012 / Ewa Wolnicz-Pawłowska, Stanisław Kazubski, Krzysztof Wrocławski, Włodzimierz Zych.
Krzysztof Wrocławski, Włodzimierz Zych, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Stanisław Kazubski
77-80   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury za rok 2011 (włącznie do stycznia 2012) / Halina Karaś.
Halina Karaś
81-82   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z prac nad "Bibliograficzną bazą danych światowego językoznawstwa slawistycznego" w TNW w roku 2011 / Zofia Rudnik-Karwatowa.
Zofia Rudnik-Karwatowa
82-83   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych / Włodzimierz Mędrzecki.
Włodzimierz Mędrzecki
83-86   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawy organizacyjne rozstrzygane na Zebraniu Wydz. III TNW w dn. 21.12.2011 r. / Jacek Kossut, Rajmund S. Dybczyński.
Jacek Kossut, Rajmund S. Dybczyński
87-89   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych / Rajmund S. Dybczyński.
Rajmund S. Dybczyński
87   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział IV Nauk Biologicznych / Krystyna Skwarło-Sońta, Lech Zwierzchowski.
Lech Zwierzchowski, Krystyna Skwarło-Sońta
89-91   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział V Nauk Lekarskich / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski
91-94   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział VI Nauk Technicznych / Małgorzata Jakubowska.
Małgorzata Jakubowska
94-95   Pobierz
Opis
artykułu
Lista członków TNW w roku 2011 według Wydziałów - stan na 1 I 2012 r.
96-102   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1983-2011).
103-108   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.