wydawca: Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
ISSN: 1231-0212
Bieżuń : [wiersz] / Elżbieta Krajewska.
Elżbieta Krajewska
3   Pobierz
Opis
artykułu
Matka Boża Niepokalanie Poczęta : zabytkowa rzeźba w Bieżuniu / Janina Liwińska.
Janina Liwińska
4-8   Pobierz
Opis
artykułu
Na peryferiach pozytywizmu - o publicystyce Michała Synoradzkiego / Wiktor Mieszkowski.
Wiktor Mieszkowski
9-34   Pobierz
Opis
artykułu
Skrzydła dnia i nocy : [wiersz] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
35   Pobierz
Opis
artykułu
Trzecia zapowiedź / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
36-66   Pobierz
Opis
artykułu
W poszukiwaniu autorytetów / Małgorzata Domeradzka.
Małgorzata Domeradzka
67-71   Pobierz
Opis
artykułu
Czy Węglewski był bieżuńskim Wokulskim? / Ewa Tatkowska, Magdalena Gredecka.
Ewa Tatkowska, Magdalena Gredecka
72-74   Pobierz
Opis
artykułu
Bieżuń u progu niepodległości / Stanisław Ilski, Jadwiga Siedlecka.
Stanisław Ilski, Jadwiga Siedlecka
75-84   Pobierz
Opis
artykułu
[Na wojnę z bolszewikami]... / Marian Szymański ; oprac. St. lski, J. Siedlecka.
Stanisław Ilski, Jadwiga Siedlecka, Marian Szymański
86   Pobierz
Opis
artykułu
Listy z frontu : 1919-1920 / S. Grędy, B. Zajdzińskiego, S. Kogowskiego ; ze zb. St. lskiego, J. Siedleckiej.
Stanisław Ilski, Jadwiga Siedlecka, Stanisław Gręda, Bonifacy Zajdziński, Stanisław Kogowski
86-88   Pobierz
Opis
artykułu
Listy Zygmunta Gołębiowskiego do rodziców / oprac. Lucyna Grabowska i Krystyna Kacprzykowska.
Zygmunt Gołębiowski, Lucyna Grabowska, Krystyna Kacprzykowska
89-100   Pobierz
Opis
artykułu
List dowódcy Szpitala Polowego 205 / W. Cholewicki (?).
W. Cholewicki
100   Pobierz
Opis
artykułu
Listy Jana Kowalskiego i Kazimierza Wawrzyńskiego do Zygmunta Gołębiowskiego.
Jan Kowalski, Kazimierz Wawrzyński
101-107   Pobierz
Opis
artykułu
Fotografie i dokumenty żołnierskie (1915-1920 r.).
108-125   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.