wydawca: Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
ISSN: 1231-0212
Życie i działalność Mariana Przedpełskiego.
3-7   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i działalność Mariana Przedpełskiego / Irena Łukomska.
Irena Łukomska
9-37   Pobierz
Opis
artykułu
Testament Mariana Przedpełskiego / oprac. Irena Łukomska.
Irena Łukomska
38-39   Pobierz
Opis
artykułu
Odszedł : artykuł Teresy Kaczorowskiej opublikowany w "Gazecie Wyborczej", 28 maja 1998 r. ; [przedruk] / Irena Łukomska.
Irena Łukomska
40-42   Pobierz
Opis
artykułu
Niektóre dedykaje ze sztambucha Mariana Przedpełskiego / oprac. Irena Łukomska.
Irena Łukomska
43-61   Pobierz
Opis
artykułu
Wyrazy uznania, listy gratulacyjne / oprac. Irena Łukomska.
Irena Łukomska
62-84   Pobierz
Opis
artykułu
Niektóre rzeźby wykonane z inspiracji Mariana Przedpełskiego / Irena Łukomska.
Irena Łukomska
85-93   Pobierz
Opis
artykułu
Wykazy niektórych archiwaliów darowanych przez Mariana Przedpełskiego / oprac. Irena Łukomska.
Irena Łukomska
94-100   Pobierz
Opis
artykułu
Artykuły opublikowane przez Mariana Przedpełskiego w prasie (wykaz niepełny) / zest. Irena Łukomska.
Irena Łukomska
101-103   Pobierz
Opis
artykułu
Artykuły o Mariane Przedpełskim opublikowane w prasie (wykaz niepełny) / zest. Irena Łukomska.
Irena Łukomska
104-105   Pobierz
Opis
artykułu
Twórcza pasja nauczyciela : artykuł Marii Stawisz z Torunia o Marianie Przedpełskim opublikowany w "Głosie Nauczycielskim", nr 29/30, 14/22 lipca 1957 r. : [przedruk]/ Irena Łukomska.
Irena Łukomska
106-110   Pobierz
Opis
artykułu
Komitet Obywatelski „Solidarność” w Bieżuniu w latach 1989-1990 : wstęp / Stanisław Ilski.
Stanisław Ilski
113-114   Pobierz
Opis
artykułu
Komitet Obywatelski „Solidarność” w Bieżuniu w latach 1989-1990 : wybory do sejmu i senatu w obwodach gminy Bieżuń / Stanisław Ilski.
Stanisław Ilski
114-141   Pobierz
Opis
artykułu
Komitet Obywatelski „Solidarność” w Bieżuniu w latach 1989-1990 : przed wyborami do samorządu gminnego / Stanisław Ilski.
Stanisław Ilski
142-161   Pobierz
Opis
artykułu
Komitet Obywatelski „Solidarność” w Bieżuniu w latach 1989-1990 : wybory / Stanisław Ilski.
Stanisław Ilski
162-170   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz kanonik Jan Szostakiewicz - budowniczy kościoła w Bieżuniu / Stanisław Ilski, Stefan Zaleski.
Stanisław Ilski, Stefan Zaleski
171-190   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.