wydawca: Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
ISSN: 1231-0212
Od redakcji / Andrzej Szymański.
Andrzej Szymański
3-4   Pobierz
Opis
artykułu
X edycja Ogólnopolskiej Nagrody im. Władysława Orkana / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski
5   Pobierz
Opis
artykułu
Z ziemi płockiej do langwedockiej : szlakiem Wielkiej Emigracji / Maria Chistowska-Vayssade.
Maria Chistowska-Vayssade
7-22   Pobierz
Opis
artykułu
Wielka Emigracja we Francji : lista byłych powstańców listopadowych z północnego Mazowsza (dawne woj. płockie), studentów wyższych uczelni francuskich w latach 1832-1848.
23-32   Pobierz
Opis
artykułu
Manifestacje patriotyczne i powstanie styczniowe w cieniu ratowskiego klasztoru / Stefan Marek Chrzanowski.
Stefan Marek Chrzanowski
33-42   Pobierz
Opis
artykułu
Michał Ludwik Synoradzki : wspomnienie o ojcu i pisarzu / Tadeusz Adam Synoradzki.
Tadeusz Adam Synoradzki
43-96   Pobierz
Opis
artykułu
Nie zmarnowane życie Nikodema Ehrenkreutza / Ewa Owsiany.
Ewa Owsiany
97-110   Pobierz
Opis
artykułu
Historia mojej rodziny / Wanda Grzymkowska.
Wanda Grzymkowska
111-262   Pobierz
Opis
artykułu
Złoty jubileusz księdza profesora Jana Śledzianowskiego / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski
263-264   Pobierz
Opis
artykułu
Kazanie jubileuszowe z racji 50. rocznicy kapłaństwa ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego : Bieżuń, 11.06.2013 rok / Grzegorz Kaliszewski.
Grzegorz Kaliszewski
265-272   Pobierz
Opis
artykułu
Laudacja na cześć księdza profesora Jana Śledzianowskiego / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski
273-276   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. Józef Kiński : proboszcz parafii Bieżuń w latach 1997-2013 / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski
277-288   Pobierz
Opis
artykułu
164 strony maszynopisu / Zbigniew Rzeszutko.
Zbigniew Rzeszutko
289-292   Pobierz
Opis
artykułu
Spis treści.
293   Pobierz
Opis
artykułu
20 lat Bieżuńskich Zeszytów Historycznych / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski
295-296   Pobierz
Opis
artykułu
[Dotychczas ukazało się 26 numerów "Bieżuńskich Zeszytów Historycznych", w których opublikowano:].
297-304   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.