Almanach Muzealny, t. 7 (2013)
wydawca: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
ISSN: 1507-6466
opis: T.6 (2010) zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego UW
Z dziejów warszawskich Tepperów i Fergus(s)onów-Tepperów / Barbara Hensel-Moszczyńska.
Barbara Hensel-Moszczyńska
10-32   Pobierz
Opis
artykułu
Pamiętniki Wilhelma Fergusona de Tepper : spisane jego ręką, 1810 : księga I / Wilhelm Ferguson de Tepper ; tl. Jakub Jedliński.
Wilhelm Ferguson de Tepper, Jakub Jedliński
33-64   Pobierz
Opis
artykułu
Dane do uproszczonej i skróconej genealogii Tepperów-Fergus(s)onów / Barbara Hensel-Moszczyńska.
Barbara Hensel-Moszczyńska
65-72   Pobierz
Opis
artykułu
Galeria portretów rodziny Fergussonów-Tepperów i ich twórca Johann Bardou / Jacek Bochiński.
Jacek Bochiński
74-93   Pobierz
Opis
artykułu
Przejawy kultu powstania styczniowego : na przykładzie pamiątek ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy / Agnieszka Dąbrowska.
Agnieszka Dąbrowska
94-110   Pobierz
Opis
artykułu
Biżuteria patriotyczna związana z powstaniem styczniowym : uzupełnienie kolekcji Muzeum Historycznego m.st. Warszawy / Monika Siwińska.
Monika Siwińska
112-126   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie styczniowe w obiektach medalierskich i falerystycznych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy / Małgorzata Dubrowska.
Małgorzata Dubrowska
128-145   Pobierz
Opis
artykułu
Warszawskie Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm : prace rytmistów w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy / Anna Zabiegałowska-Sitek.
Anna Zabiegałowska-Sitek
146-191   Pobierz
Opis
artykułu
Makieta redukcyjna warszawskiej Pragi końca XVIII wieku : uwagi i spostrzeżenia z prac nad rekonstrukcją dawnej zabudowy prawobrzeżnych miasteczek / Krzysztof Zwierz.
Krzysztof Zwierz
192-207   Pobierz
Opis
artykułu
Z archiwum muzealnego : od redakcji / Jolanta Niklewska.
Jolanta Niklewska
210-211   Pobierz
Opis
artykułu
Pod znakiem "książki i złotego pióra" : czyli dzieje szkoły Zofii z Wróblewskich Kurmanowej w Warszawie w latach 1903-1944 / Alicja Kaczynska.
Alicja Kaczyńska
212-237   Pobierz
Opis
artykułu
Miejsce pamięci Palmiry : nowoczesne Muzeum w środku Puszczy / Joanna Maldis.
Joanna Maldis
240-244   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja Centrum Interpretacji Zabytku : w ramach projektu Renowacja i adaptacja piwnic staromiejskich Warszawy na cele kulturalne / Zuzanna Sieroszewska.
Zuzanna Sieroszewska
246-253   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Warszawskiej Pragi / Katarzyna Kuzko-Zwierz.
Katarzyna Kuzko-Zwierz
254-260   Pobierz
Opis
artykułu
Charakterystyka zbiorów Muzeum Warszawskiej Pragi / Edyta Pasek-Paszkowska.
Edyta Pasek-Paszkowska
262-274   Pobierz
Opis
artykułu
Dział Naukowo-Oświatowy w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy w latach 2002-2012 / Romuald Morawski.
Romuald Morawski
276-294   Pobierz
Opis
artykułu
Galeria Muzeum Drukarstwa Warszawskiego w Budowie : w latach 2011-2012 / Barbara Rogalska.
Barbara Rogalska
296-299   Pobierz
Opis
artykułu
Dary i nabytki Działu Ikonografii / Elżbieta Kamińska.
Elżbieta Kamińska
302-317   Pobierz
Opis
artykułu
Dary i nabytki Działu Medali i Numizmatów / Małgorzata Dubrowska.
Małgorzata Dubrowska
318-331   Pobierz
Opis
artykułu
Dary i nabytki Działu Planów i Rysunków Architektonicznych / Jolanta Niklewska.
Jolanta Niklewska
332-343   Pobierz
Opis
artykułu
Dary i nabytki Działu Rzemiosła Artystycznego i Pamiątek Historycznych / Agnieszka Dąbrowska, Magdalena Gryc, Monika Siwińska.
Agnieszka Dąbrowska, Monika Siwińska, Magdalena Gryc
344-359   Pobierz
Opis
artykułu
Dary i nabytki Działu Sztuki / Jacek Bochiński, Małgorzata Heymer, Monika Jabłońska, Anna Zabiegałowska-Sitek.
Jacek Bochiński, Anna Zabiegałowska-Sitek, Małgorzata Heymer, Monika Jabłońska
360-381   Pobierz
Opis
artykułu
Dary i nabytki Muzeum Drukarstwa Warszawskiego / Michał T. Horosiewicz, Joanna Makuch-Folwarska, Magdalena Kłos, Dorota Parszewska.
Michał T. Horosiewicz, Joanna Makuch-Folwarska, Magdalena Kłos, Dorota Parszewska
382-393   Pobierz
Opis
artykułu
Dary i nabytki Muzeum Farmacji / Magdalena Ciepłowska.
Magdalena Ciepłowska
394-396   Pobierz
Opis
artykułu
Dary i nabytki Muzeum Warszawskiej Pragi / Anna Topolska.
Anna Topolska
398-403   Pobierz
Opis
artykułu
Dary i nabytki Muzeum Woli / Maria Mórawska.
Maria Mórawska
404-409   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawy czasowe Muzeum Historycznego m.st. Warszawy / Cecylia Pietrzak.
Cecylia Pietrzak
412-425   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawy czasowe Muzeum Drukarstwa Warszawskiego / Barbara Rogalska.
Barbara Rogalska
426-435   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawy czasowe Muzeum Farmacji / Magdalena Ciepłowska.
Magdalena Ciepłowska
436-438   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawy czasowe Muzeum Warszawskiej Pragi / Patrycja Labus-Sidor.
Patrycja Labus-Sidor
440-444   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawy czasowe Muzeum Woli / Maria Mórawska.
Maria Mórawska
446-455   Pobierz
Opis
artykułu
Dorobek wydawniczy Muzeum Historycznego m.st. Warszawy za lata 2000-2012 / Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan
456-475   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Ciepłowski (1936-2013) : wspomnienia o bibliografie / Adam Borsuk.
Adam Borsuk
476-482   Pobierz
Opis
artykułu
Spis ilustracji.
484-490   Pobierz
Opis
artykułu
Indeks osób.
492-512   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.