Almanach Muzealny, t. 2 (1999)
wydawca: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
ISSN: 1507-6466
opis: T.6 (2010) zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego UW
Fajki gliniane z drugiej połowy XVIII i pierwszej połowy XIX w. : z badań archeologicznych Zamku Królewskiego i miasta Warszawy / Katarzyna Meyza.
Katarzyna Meyza
5-21   Pobierz
Opis
artykułu
Szare rarytasy, czyli rzecz o zabytkach pozornie nieciekawych / Włodzimierz Pela.
Włodzimierz Pela
23-36   Pobierz
Opis
artykułu
Handel książką i czytelnictwo mieszczańskie w Warszawie w XVI i pierwszej połowie XVII w. / Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan
37-84   Pobierz
Opis
artykułu
"Tabula Censuum" warszawskiego klasztoru augustianów Św. Marcina jako źródło poznania siedemnastowiecznych dochodów klasztoru / Jolanta Niklewska.
Jolanta Niklewska
85-100   Pobierz
Opis
artykułu
Fabryka szczotek i pędzli Aleksandra Feista (Fejsta) / Wiesław Głębocki.
Wiesław Głębocki
101-110   Pobierz
Opis
artykułu
Stylowe ogrody Warszawy w zbiorach kartograficznych Muzeum Historycznego m. st. Warszawy / Teresa Krogulec, Anna Różańska.
Teresa Krogulec, Anna Różańska
111-139   Pobierz
Opis
artykułu
Portret Tadeusza Kościuszki według Richarda Coswaya - nieznany obraz / Krystyna Żmuda-Liszewska.
Krystyna Żmuda-Liszewska
141-149   Pobierz
Opis
artykułu
Pokonany wódz, cierpiący bohater - Kościuszko po Insurekcji : początki romantycznej ikonografii Naczelnika / Janusz Polaczek.
Janusz Polaczek
151-165   Pobierz
Opis
artykułu
O znanych i nieznanych Kronenbergianach : na marginesie wystawy w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy / Małgorzata Dubrowska.
Małgorzata Dubrowska
167-200   Pobierz
Opis
artykułu
Fotografie z okresu Powstania Styczniowego w zbiorach Działu Ikonografii Muzeum Historycznego m. st. Warszawy / Krystyna Lejko.
Krystyna Lejko
201-232   Pobierz
Opis
artykułu
Polscy zesłańcy, ich droga, życie i portrety : na marginesie prac nad katalogiem fotografii syberyjskiej ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy / Elżbieta Kamińska.
Elżbieta Kamińska
233-263   Pobierz
Opis
artykułu
Prawobrzeżna Warszawa w zbiorach fotograficznych Działu Ikonografii Muzeum Historycznego m. st. Warszawy / Anna Topolska.
Anna Topolska
265-290   Pobierz
Opis
artykułu
Dokumentacja fotograficzna wystaw : "Warszawa wczoraj, dziś, jutro" (1938 r.) i "Warszawa oskarża" (1945 r.) w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy / Anna Kotańska.
Anna Kotańska
291-313   Pobierz
Opis
artykułu
Zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego / Stanisław Maliszewski.
Stanisław Maliszewski
315-322   Pobierz
Opis
artykułu
Prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński i jego portret rzeźbiarski / Stanisław Konarski.
Stanisław Konarski
323-331   Pobierz
Opis
artykułu
Feliks Szpecht, 26 V 1906-13 IX 1996 : (pro memoria) / Wojciech Lipczyk.
Wojciech Lipczyk
333-339   Pobierz
Opis
artykułu
Zagadnienia estetyczne w konserwacji grafik i rysunków ze zbioru Ludwika Gocla, przeprowadzonej w latach 1995-1998 / Weronika Maria Liszewska.
Weronika Maria Liszewska
341-354   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy / oprac. Cecylia Pietrzak.
Cecylia Pietrzak
355-409   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Woli, Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy / oprac. Mariola Siennicka, Jolanta Wiśniewska.
Jolanta Wiśniewska, Mariola Siennicka
410-432   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Drukarstwa, Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy / oprac. Barbara Rogalska.
Barbara Rogalska
433-439   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.