Almanach Muzealny, t. 5 (2007)
wydawca: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
ISSN: 1507-6466
opis: T.6 (2010) zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego UW
Od Redakcji.
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy 1936-2006 / Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan
7-54   Pobierz
Opis
artykułu
Prasa lat 1954-1955 o Muzeum Historycznym m.st. Warszawy / Stanisław Ciepłowski.
Stanisław Ciepłowski
55-70   Pobierz
Opis
artykułu
Archeologia w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy / Włodzimierz Pela.
Włodzimierz Pela
71-98   Pobierz
Opis
artykułu
Malarstwo w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy / Krystyna Żmuda-Liszewska.
Krystyna Żmuda-Liszewska
99-122   Pobierz
Opis
artykułu
Inwentarz rysunków architektonicznych kamienic bloku muzealnego w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy / Teresa Krogulec.
Teresa Krogulec
123-172   Pobierz
Opis
artykułu
Rewolucyjna interpretacja "Widoku Warszawy od strony Pragi" pędzla Bernarda Bellotta / Alberto Rizzi; tłum. Mateusz Salwa.
Alberto Rizzi, Mateusz Salwa
173-186   Pobierz
Opis
artykułu
Wykazy varsavianów w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie sporządzone w 1939 r. przez Alinę Sokołowską / [wstęp] Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan, Alina Sokołowska
187-240   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum m. st. Warszawy 1946-50 : Fragmenty wspomnień / Adam Słomczyński.
Adam Słomczyński
241-272   Pobierz
Opis
artykułu
Lata sześćdziesiąte : kronika ważniejszych wydarzeń / Janusz Durko.
Janusz Durko
273-331   Pobierz
Opis
artykułu
Antoni Wieczorkiewicz / oprac. Janusz Durko.
Janusz Durko
333   Pobierz
Opis
artykułu
Alina Sokołowska / oprac. Stanisław Konarski.
Stanisław Konarski
334-338   Pobierz
Opis
artykułu
Adam Słomczyński / oprac. Hanna Szwankowska.
Hanna Szwankowska
338-342   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Kosim / oprac. Janusz Durko.
Janusz Durko.
343-345   Pobierz
Opis
artykułu
Wanda Szaniawska / oprac. Barbara Rogalska.
Barbara Rogalska
346-351   Pobierz
Opis
artykułu
Irena Tessaro-Kosimowa / oprac. Stanisław Ciepłowski.
Stanisław Ciepłowski
351-352   Pobierz
Opis
artykułu
Tomasz Strzembosz / oprac. Stanisław Konarski.
Stanisław Konarski
353-357   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Zamecznik / oprac. Dorota Ciesielska.
Dorota Ciesielska
357-359   Pobierz
Opis
artykułu
Emilia Borecka / oprac. Jacek Korpetta.
Jacek Korpetta
359-363   Pobierz
Opis
artykułu
Krystyna Wardzińska-Lejko / oprac. Elżbieta Kamińska.
Elżbieta Kamińska
363-366   Pobierz
Opis
artykułu
Teresa Wyderkowa / oprac. Hanna Szwankowska.
Hanna Szwankowska
367-370   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Konarski / oprac. Stanisław Ciepłowski.
Stanisław Ciepłowski
370-372   Pobierz
Opis
artykułu
Hanna Szwankowska / oprac. Włodzimierz Pela.
Włodzimierz Pela
372-375   Pobierz
Opis
artykułu
Aleksandra Świechowska / oprac. Włodzimierz Pela.
Włodzimierz Pela
376-378   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.